logo-print

Διαλειτουργικές βάσεις δεδομένων στην ΕΕ για την ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων

Ευκολότερη πρόσβαση σε δεδομένα για τον έλεγχο των συνόρων και τη διαχείριση της μετανάστευσης

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

  • Πληροφοριακές βάσεις δεδομένων για την ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων στην ΕΕ με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών
  • Ευκολότερη πρόσβαση για συνοριοφύλακες, προσωπικό σε υπηρεσίες ασύλου, αστυνομικές και δικαστικές αρχές
  • Εγγυήσεις για την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων και την πρόσβαση στα δεδομένα

Νέα μέτρα για τη βελτίωση ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων στην ΕΕ για τη διαχείριση των συνόρων, της ασφάλειας και των μεταναστευτικών ροών ενέκρινε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ).

Τα μέτρα, τα οποία υιοθετήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ την Δευτέρα, 15-10-2018, θα διευκολύνουν το έργο των συνοριοφυλάκων, του προσωπικού σε υπηρεσίες ασύλου, και των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, παρέχοντάς τους συστηματικότερη και γρηγορότερη πρόσβαση σε διάφορα πληροφοριακά συστήματα ασφάλειας και ελέγχου συνόρων στην ΕΕ.  

Έτσι, με την παροχή δυνατότητας ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των συστημάτων, καθίστανται διαλειτουργικά. Τα κύρια στοιχεία είναι:

  • Η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης η οποία επιτρέπει ταυτόχρονες αναζητήσεις, αντί να γίνεται αναζήτηση σε κάθε σύστημα ξεχωριστά.
  • Η διαμοιρασμένη υπηρεσία βιομετρικής ταυτοποίησης για τη διασταύρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνων προσώπου από διάφορα συστήματα.
  • Το κοινό μητρώο ταυτοτήτων που παρέχει βιογραφικές πληροφορίες, όπως ημερομηνίες γέννησης και αριθμούς διαβατηρίων υπηκόων χωρών εκτός ΕΕ, για πιο αξιόπιστη ταυτοποίηση.  
  • Ο πολλαπλός ανιχνευτής ταυτότητας, ο οποίος εντοπίζει κατά πόσον ένα πρόσωπο έχει καταχωρηθεί με περισσότερες ταυτότητες σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων.  

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές διαβεβαίωσαν ότι θα τεθούν κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων και την πρόσβαση στα δεδομένα.

Τα συστήματα τα οποία θα καλύπτονται από τους νέους κανόνες θα περιλαμβάνουν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το Eurodac, το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και τρία καινούρια: το Σύστημα Ευρωπαϊκών Ποινικών Μητρώων για Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ECRIS-TCN), το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) και το Σύστημα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ταξιδίων και Αδειών (ETIAS).

Δηλώσεις

Ο εισηγητής Jeroen Lenaers (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Ολλανδία) δήλωσε: «Οι προτάσεις βελτιώνουν σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών, ενώ παράλληλα εγγυώνται θεμελιώδη δικαιώματα όπως η προστασία της ιδιωτικότητας. Δε συλλέγουμε περισσότερα δεδομένα, απλώς αξιοποιούμε τα υπάρχοντα δεδομένα στον μέγιστο βαθμό.»

Ο εισηγητής Nuno Melo (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Πορτογαλία) δήλωσε: «Τα προτεινόμενα μέτρα θα αντιμετωπίσουν υπάρχουσες αδυναμίες και ελλείψεις στη διαχείριση πληροφοριών. Θα διευκρινίζουν ότι η παρεχόμενη πληροφορία είναι ορθή και πλήρης. Αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των εξωτερικών συνόρων μας και τη βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας.»

Επόμενα βήματα

Το σχέδιο της έκθεσης αναφορικά με τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ενωσιακών πληροφοριακών συστημάτων για τα σύνορα και τις θεωρήσεις ψηφίστηκε με 45 ψήφους υπέρ, 10 κατά και καμία αποχή.

Το σχέδιο της έκθεσης αναφορικά με τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ενωσιακών πληροφοριακών συστημάτων για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία, το άσυλο και τη μετανάστευση ψηφίστηκε με 45 ψήφους υπέρ, 9 κατά και καμία αποχή.

Η Επιτροπή του ΕΚ έδωσε επίσης εντολή για να ξεκινήσουν ανεπίσημες συνομιλίες με το Συμβούλιο, η οποία βέβαια θα πρέπει πρώτα να λάβει το πράσινο φως και από την Ολομέλεια του ΕΚ.

 

Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση