logo-print

Διεθνής προστασία: Μαχητό τεκμήριο υπέρ της σιωπηρής ανάκλησης αίτησης σε περίπτωση που ο αιτών δεν παρίσταται, κατά την προγραμματισμένη συνέντευξη, για την εξέταση της αίτησής του

Δικαίωμα του ενδιαφερόμενου να ζητήσει τη συνέχιση της διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσης του, υπό προϋποθέσεις

16/12/2020

18/12/2020

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διεθνής προστασία. Μαχητό τεκμήριο υπέρ της σιωπηρής ανάκλησης της αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών διεθνή προστασία δεν παρίσταται, κατά την προγραμματισμένη συνέντευξη, για την εξέταση της αίτησής του. Δικαίωμα του ενδιαφερόμενου να ζητήσει τη συνέχιση της διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσης του, υπό προϋποθέσεις.

ΔΠΑ 544/2020, 10ο Τμήμα

Από το συνδυασμό των διατάξεων των παρ.2 και 3 (περ. β’) του άρθρου 47 του ν.4375/2016, συνάγεται ότι με αυτές εισάγεται μαχητό τεκμήριο υπέρ της σιωπηρής ανάκλησης της αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση, κατά την οποία ο αιτών διεθνή προστασία δεν παρίσταται, κατά την προγραμματισμένη συνέντευξη, για την εξέταση της αίτησής του, σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ.1 του ανωτέρω νόμου, οπότε η αποφαινόμενη Αρχή, κατ’ εφαρμογή του τεκμηρίου τούτου, διακόπτει με πράξη της την εξέταση της αίτησης και θέτει την υπόθεση στο αρχείο και τούτο, χωρίς να εκδοθεί απόφαση σε πρώτο βαθμό. Σύμφωνα δε με την παρ.4 του άρθρου 47 του ως άνω νόμου, στις περιπτώσεις που εκδοθεί πράξη διακοπής, ο αιτών έχει δικαίωμα με αίτηση του, εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης, να ζητήσει από την αποφαινόμενη Αρχή, τη συνέχιση της διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσης του, εφόσον, όμως, θεμελιώνει με συγκεκριμένα στοιχεία ότι η πράξη διακοπής εκδόθηκε υπό συνθήκες ανεξάρτητες από τη θέλησή του. Επομένως, εφόσον συντρέξει περίπτωση μη παράστασης του αιτούντος, κατά την προγραμματισμένη συνέντευξη, για την εξέταση της αίτησής του, σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ.1 του ανωτέρω νόμου και εκδοθεί πράξη διακοπής, ο αιτών οφείλει με την αίτηση συνέχισης να εκθέσει συγκεκριμένα στοιχεία, για να αποδείξει ότι η μη παράσταση κατά την προγραμματισθείσα συνέντευξη, η οποία είχε ως συνέπεια τη θέση της υπόθεσής του στο αρχείο, οφείλεται σε συνθήκες, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από την θέλησή του.

Εν προκειμένω, ο αιτών δεν παραστάθηκε στην συνέντευξη κατά την ορισθείσα και γνωστοποιηθείσα σ’ αυτόν ημερομηνία. Επομένως,  νομίμως και σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις αποφασίστηκε με την σχετικώς εκδοθείσα απόφαση του Π.Γ.Α. Χίου, κατ’ εφαρμογή του ανωτέρω θεσπισθέντος τεκμηρίου, η διακοπή της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης για χορήγηση διεθνούς προστασίας. Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη, ο λόγος που προβλήθηκε από τον αιτούντα με την με αριθμό πρωτ. …/17.5.2019 αίτηση συνέχισης της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, σύμφωνα με τον οποίο, δεν μπόρεσε να παρασταθεί, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, στο ως άνω ΠΓΑ για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, διότι βρισκόταν στην Αθήνα για ένα σοβαρό προσωπικό του θέμα, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την ανάκληση της ανωτέρω απόφασης περί διακοπής, αφού ο αιτών δεν θεμελίωσε με συγκεκριμένα στοιχεία ότι η πράξη διακοπής εκδόθηκε υπό συνθήκες ανεξάρτητες από τη θέλησή του, δοθέντος ότι προβλήθηκε αορίστως και χωρίς την παράθεση σαφών και συγκεκριμένων ισχυρισμών σε σχέση με την αιτία που τον εμπόδισε να παραστεί κατά τη συνέντευξη, όπως απαιτείται από τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 47 του ν.4375/2016. Εξάλλου, τέτοιοι ισχυρισμοί δεν προβλήθηκαν ούτε κατά την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής με το κατατεθέν υπόμνημα, στο οποίο, όπως ήδη αναφέρθηκε, διαλαμβάνονταν μόνο λόγοι νομιμότητας της απορριπτικής απόφασης του Π.Γ.Α. Χίου για συνέχιση της διαδικασίας εξέτασης της αίτησής του. 

Υπό τα δεδομένα αυτά, με νόμιμη και επαρκή αιτιολογία και κατ’ ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4375/2016 εκδόθηκε αρχικώς η …28.05.2019 απόφαση του Π.Γ.Α. Χίου, με την οποία απερρίφθη η αίτηση συνέχισης της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης περί χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, και ακολούθως η ήδη προσβαλλόμενη απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών.

Πηγή: adjustice.gr
ΚΟΚ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

send