logo-print

Διευκρινίσεις σχετικά με τη Σύσταση Εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης

Αναφορικά με τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας και πληρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων

03/09/2019

04/09/2019

Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Θεμελιώδεις θεσμοί αρχές και έννοιες του δικαίου της ΑΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η εγκύκλιος του ΓΕΜΗ με διευκρινίσεις σχετικά με τη Σύσταση Εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης.

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4441/2016 (Α΄227) και την αποφυγή καθυστερήσεων κατά τη σύσταση εταιρείας μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης (ΥΜΣ), η Υπηρεσία μας, αναφορικά με τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας και πληρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων, προβαίνει στις κάτωθι διευκρινίσεις:

1. Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4441/2016 και το άρθρο 7 της ΚΥΑ 63577/2018 (Β’ 2380) η Υπηρεσία μιας Στάσης, αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος σύστασης από τον ενδιαφερόμενο, «ελέγχει την αίτηση καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων, καθώς και την εταιρική σύμβαση /καταστατικό ως προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της εταιρείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 7 της προαναφερόμενης ΚΥΑ αναφέρεται ότι: «εφόσον τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, αιτήσεις και νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζονται από τους ιδρυτές ή τον εκπρόσωπό τους είναι πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και των παραρτημάτων της, δεν επιτρέπεται η, καθ’ υπέρβαση των διατάξεων αυτών, απαίτηση της ΥΜΣ για συμπλήρωση ή προσκόμιση επιπρόσθετων δικαιολογητικών ή αιτήσεων από τον ιδρυτή ή τους ιδρυτές ή τον εκπρόσωπό τους».

Συνεπώς, από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι οι έλεγχοι νομιμότητας και πληρότητας που απαιτούνται για τη σύσταση εταιρείας μέσω της ΥΜΣ, είναι πολύ συγκεκριμένοι και περιορίζονται στους εξής:

Α. Έλεγχος ως προς τη νομιμοποίηση των αιτούντων ιδρυτών ή του εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου.

Β. Έλεγχος πληρότητας υποβαλλομένων στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών.

Γ. Έλεγχος της εταιρικής σύμβασης.

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Ή ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

1η Περίπτωση

Αν ο/οι αιτούντες τη σύσταση είναι οι ίδιοι οι ιδρυτές, τότε η αρμόδια Υπηρεσία μιας Στάσης πραγματοποιεί τον έλεγχο νομιμοποίησής τους αντιπαραβάλλοντας τα στοιχεία της ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του/των ιδρυτών με τα στοιχεία που αναγράφονται στο καταστατικό.

2η Περίπτωση

Αν ο/οι αιτούντες τη σύσταση είναι εξουσιοδοτούμενος/οι να αναλάβουν τη σύσταση της εταιρείας (εταίρος ή τρίτος), όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 63577/2018, ο έλεγχος νομιμοποίησης πραγματοποιείται ως εξής:

α. αντιπαραβολή στοιχείων ταυτότητας ή Διαβατηρίου του εξουσιοδοτούμενου με τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρ. Γ της Υπεύθυνης Δήλωσης-Εξουσιοδότησης των ιδρυτών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της ανωτέρω ΚΥΑ (βλ. σχετικά περίπτωση 3 ενότητας Β της παρούσης),

β. Εξέταση έκτασης/ περιεχομένου εξουσιοδότησης.

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

Προκειμένου να γίνει σύσταση Εταιρείας από την ΥΜΣ θα πρέπει να κατατεθεί πλήρης φάκελος από τον ενδιαφερόμενο να συστήσει εταιρεία, ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής: 1. την εταιρική σύμβαση, 2. τα νομιμοποιητικά έγγραφα των ιδρυτών, 3. την υπεύθυνη Δήλωση-Εξουσιοδότηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της ΚΥΑ, 4. τα έντυπα Μ3, Μ6, Μ7 και Μ8, 5. το αποδεικτικό καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, όπου απαιτείται, 6. το αποδεικτικό κατάθεσης σε Τράπεζα των οφειλόμενων ποσών που απαιτούνται για τη σύσταση, 7. την ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα (εφόσον η εταιρική σύμβαση υπογράφεται από εξουσιοδοτούμενο).

Αναλυτικά, για τα ανωτέρω ισχύουν τα εξής:

1. Εταιρική σύμβαση

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της προαναφερόμενης ΚΥΑ η εταιρική σύμβαση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και υπογράφεται από όλους τους ιδρυτές ή τους ειδικά εξουσιοδοτημένους με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Σε περίπτωση που επιλέγεται η ηλεκτρονική κατάθεση, η εταιρική σύμβαση θα πρέπει να φέρει τον ίδιο τύπο ψηφιακής ή ηλεκτρονικής υπογραφής από όλους τους ιδρυτές. Η εταιρική σύμβαση υπόκειται σε ειδικότερο έλεγχο, ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Γ της παρούσης.

2. Νομιμοποιητικά έγγραφα ιδρυτών

Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα των ιδρυτών αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 της εν λόγω ΚΥΑ, ανά κατηγορία ιδρυτή, και είναι τα εξής:

2.1 Ιδρυτές φυσικά πρόσωπα

α. Οι Έλληνες υπήκοοι προσκομίζουν φωτοτυπία αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

β. Οι πολίτες κράτους -μέλους της ΕΕ προσκομίζουν φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Σε περίπτωση που δεν επιδεικνύεται και το πρωτότυπο νομιμοποιητικό έγγραφο (ταυτότητα ή Διαβατήριο) θα πρέπει να προσκομιστεί γνήσιο αντίγραφο από Δικηγόρο.

γ. Οι πολίτες τρίτης χώρας προσκομίζουν:

ι. φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις με θεώρηση εισόδου, όπου απαιτείται. Σε περίπτωση που δεν επιδεικνύεται και το πρωτότυπο νομιμοποιητικό έγγραφο (διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο) θα πρέπει να προσκομιστεί γνήσιο αντίγραφο από Δικηγόρο.

ιι. Συμπλήρωση της περ. ΣΤ’ της Υπεύθυνης δήλωσης-εξουσιοδότησης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι σχετικά με το αν διαμένουν μόνιμα ή προτίθενται να διαμείνουν μόνιμα στην Ελλάδα.

ιιι. Σε περίπτωση που διαμένουν ή προτίθενται να διαμείνουν μόνιμα στη χώρα θα πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο άδειας διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης άδειας διαμονής, η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ και να επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής/ επιχειρηματικής ή επενδυτικής δραστηριότητας (σε κάθε περίπτωση η έκταση των δικαιωμάτων και το είδος εργασίας που επιτρέπεται αναγράφεται πάνω στην άδεια διαμονής). Διευκρινίζεται ότι πέραν των ανωτέρω αδειών η άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής/ επιχειρηματικής ή επενδυτικής δραστηριότητας επιτρέπεται σε όσους έχει γίνει χορήγηση ασύλου (δεν ισχύει το ίδιο για τους κατόχους δελτίου αιτήσαντος ασύλου).

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο του ΓΕΜΗ.

Η νέα ποινική δικονομία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΟΥΛΕΝΤΖΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναγκαία Ομοδικία - Δομή και λειτουργία της ομοδικιακής δίκης XXII & 390

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

send