logo-print

Δικαστική προσφυγή κατά αμερικανικού μέσου ενημέρωσης για παραβίαση του ΓΚΠΔ: Η υπόθεση Soriano v Forensic News LLC.

Προσωπικά δεδομένα: Μπορεί ένας Ευρωπαίος πολίτης να στραφεί κατά ενημερωτικής ιστοσελίδας στις ΗΠΑ για παραβίαση του ΓΚΠΔ;

06/02/2021

10/02/2021

Sakkoulas Online A1

Sakkoulas Online A1

Sakkoulas Online A1

Sakkoulas Online A1

Το καλοκαίρι του 2019, η ιστοσελίδα ανεξάρτητης ερευνητικής δημοσιογραφίας Forensic News δημοσίευσε σειρά άρθρων για την εμπλοκή ισραηλινής εταιρείας στην υπόθεση της ανάμειξης στις αμερικανικές εκλογές του 2016, καθώς και το ρόλο τού συμβούλου επί ζητημάτων ασφάλειας Walter Soriano.

O Soriano, ισραηλινός με βρετανική υπηκοότητα, προσέφυγε στα βρετανικά δικαστήρια κατά του μέσου και των εμπλεκόμενων δημοσιογράφων, ισχυριζόμενος ότι τα δημοσιεύματα αυτά, μεταξύ άλλων, παραβίασαν τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Προκειμένου να εξετάσει τον ισχυρισμό αυτό, ο δικαστής του High Court έπρεπε πρώτα να εξακριβώσει κατά πόσον η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει κατ’αρχήν στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού: μπορεί ένας ευρωπαίος πολίτης να ασκήσει το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής του άρθρου 79 ΓΚΠΔ κατά αμερικανικού μέσου ενημέρωσης και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ο προσφεύγων ισχυρίστηκε ότι η δραστηριότητα του μέσου εμπίπτει εξαρχής στην πρώτη περίπτωση του άρθρου 3 ΓΚΠΔ, αυτή των δραστηριοτήτων εγκατάστασης που βρίσκεται στην Ένωση. Επικουρικώς, ισχυρίστηκε ότι τυγχάνουν εφαρμογής και οι δύο περιπτώσεις της παρ.2 του άρθρου αυτού, καθώς το μέσο αφενός προσφέρει υπηρεσίες και αγαθά σε βρετανούς πολίτες, αφετέρου η δραστηριότητά του σχετίζεται και με παρακολούθηση συμπεριφοράς.

Ειδικότερα:

Επί του άρθρου 3 παρ.1, ο προσφεύγων, επικαλούμενος σειρά αποφάσεων του ΔΕΕ και ειδικά την υπόθεση C-230/14 Weltimmo, ισχυρίστηκε ότι τα δημοσιεύματα γίνονται στην αγγλική γλώσσα, η ιστοσελίδα δέχεται δωρεές στην αγγλική λίρα και το Ευρώ, ενώ παράλληλα διαθέτει και ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο πραγματοποιεί αποστολές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, ήδη από τον Αύγουστο του 2020, η Forensic News έδωσε στους ευρωπαίους αναγνώστες της τη δυνατότητα να τη χρηματοδοτούν μέσω της δημοφιλούς πλατφόρμας Patreon.

Ως προς το άρθρο 3 παρ.2, ο προσφεύγων ισχυρίστηκε ότι αφενός οι εν γένει δραστηριότητες τής ιστοσελίδας αποτελούν προσφορά υπηρεσιών σε ευρωπαίους πολίτες, αφετέρου δε η εγκατάσταση cookies στις συσκευές των επισκεπτών και η επεξεργασία δεδομένων με τη χρήση Facebook και Google Analytics συνιστά παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους, η οποία μάλιστα ειδικά στην περίπτωσή του έπαιζε καθοριστικό ρόλο στα δημοσιεύματα που τον αφορούσαν.

Διαβάστε επίσης: Cookies: Πρόστιμο 30.000 ευρώ σε αεροπορική εταιρεία για την πολιτική cookies στην ιστοσελίδα της

Ο δικαστής δεν συμφώνησε με κανέναν από τους ισχυρισμούς αυτούς.

● Κρίνοντας πρώτα επί του σημαντικότερου ζητήματος, που αφορούσε στο αν μπορεί να γίνει δεκτό ότι το μέσο διατηρεί εγκατάσταση στην Ένωση, ο δικαστής δέχθηκε ότι πράγματι η απόφαση Weltimmo παρέχει συνδρομή στην εξεταζόμενη υπόθεση, όχι όμως προς την κατεύθυνση που θα επιθυμούσε ο προσφεύγων.

«Μολονότι το κρίσιμο ζήτημα είναι η περιορισμένη δραστηριότητα ασκούμενη μέσω μόνιμης εγκατάστασης, τα πραγματικά περιστατικά της Weltimmo – η φυσική παρουσία και η ιστοσελίδα με στοχευμένο ουγγρικό προσανατολισμό – ήταν πολύ ισχυρότερα από τα δικά μας», διαπιστώνεται στην απόφαση. Σε αντίθεση με την υπόθεση εκείνη, το Forensic News δεν διατηρεί προσωπικό ή αντιπροσώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το γεγονός ότι έχει και βρετανούς αναγνώστες δεν αρκεί για την υπαγωγή στο άρθρο 3, αφού είναι προφανές ότι το μέσο δεν απευθύνεται ειδικά σε αυτούς. Για την υπαγωγή αυτή δεν αρκεί ούτε το γεγονός της ύπαρξης βρετανών συνδρομητών, δεδομένου ότι αυτοί είναι ελάχιστοι, ενώ μπορούν να ακυρώσουν τη συνδρομή τους ανά πάσα στιγμή.

● Ως προς το κατά πόσον η ιστοσελίδα προσφέρει αγαθά ή υπηρεσίες σε πολίτες της Ένωσης, ο δικαστής καθιστά σαφές ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Το γεγονός ότι η Forensic News πουλά merchandise στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο μάλιστα προκύπτει ότι έχει συμβεί μόνο μια φορά, δεν αρκεί, αφού αυτό αποτελεί δευτερεύουσα δραστηριότητα, η οποία δεν συνδέεται με την κύρια δημοσιογραφική δραστηριότητα της εταιρείας. Ο δικαστής υπενθυμίζει ότι το EDPB έχει ήδη επισημάνει, στις Κατευθυντήριες Γραμμές 3/2018, πως το γεγονός ότι κάποιες δραστηριότητες ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού δεν αποκλείει το ενδεχόμενο κάποιες άλλες να βρίσκονται εκτός.

● Ως προς τον τελευταίο ισχυρισμό, που αφορά στην παρακολούθηση της συμπεριφοράς των υποκειμένων, ο δικαστής δέχεται ότι, πράγματι, η εγκατάσταση cookies αποσκοπεί στην παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών, αποκλειστικά όμως στο πλαίσιο της προσωποποίησης διαφημιστικού περιεχομένου. Αυτή η μορφή παρακολούθησης συμπεριφοράς δεν συνδέεται με την προβαλλόμενη από τον προσφεύγοντα παρακολούθησή του στο πλαίσιο της σε βάρος του δημοσιογραφικής έρευνας. Ακόμη και αν γίνει δεκτό ότι το Forensic News χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ως ερευνητικό εργαλείο, προκειμένου να βρει στοιχεία για τον προσφεύγοντα, η δραστηριότητά του αυτή δεν σχετίζεται με αυτό που ο ενωσιακός νομοθέτης περιγράφει στο άρθρο 3 παρ.2β του Γενικού Κανονισμού.

Με βάση τα ανωτέρω, ο δικαστής καταλήγει ότι δεν είναι δυνατή η εξέταση των ισχυρισμών περί παραβίασης προσωπικών δεδομένων, καθώς η Forensic News δεν εμπίπτει στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ.

Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

Η υποστήριξή της κατηγορίας υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΔΕΛΗ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send