logo-print

Δικαστικοί αντιπρόσωποι: Τι πραγματικά προβλέπει η τροπολογία για τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές

Δεν αλλάζει η σειρά διορισμού δικαστικών αντιπροσώπων - Προτεραιότητα σε δημοσίους υπαλλήλους με Πτυχίο Νομικής

19/03/2019

27/03/2019

Το προσύμφωνο στο κτηματολογικό δίκαιο - Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 23
Tα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 20

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή η υπ’ αριθ. 2043/101/18.3.2019 τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία ρυθμίζει θέματα δικαστικών αντιπροσώπων, παρέχει εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών να καθορίσει τη διεξαγωγή των επιμέρους εκλογών σε χωριστά εκλογικά τμήματα και καταργεί το ασυμβίβαστο βουλευτή - υποψήφιου ευρωβουλευτή.

Δεν αλλάζει η σειρά διορισμού δικαστικών αντιπροσώπων

Με την τροπολογία δίνεται προτεραιότητα στους δημοσίους υπαλλήλους ή μόνιμους υπαλλήλους της Περιφέρειας με Πτυχίο Νομικής, οι οποίοι ούτως ή άλλως διορίζονται εφόσον δεν επαρκούν τα πρόσωπα που έχουν προτεραιότητα για το διορισμό ως δικαστικοί αντιπρόσωποι (βλέπε αναλυτικά παρακάτω).

Συνεπώς, ο διορισμός ως δικαστικών αντιπροσώπων μονίμων δημοσίων υπαλλήλων που είναι πτυχιούχοι Νομικής έπεται κατά νόμο του διορισμού των προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 68 π.δ. 26/2012, μεταξύ των οποίων και οι δικηγόροι.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, σκοπός της ρύθμισης είναι η καλύτερη θωράκιση των εκλογικών διαδικασιών με το διορισμό, στις θέσεις των δικαστικών αντιπροσώπων, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανεπάρκεια των προσώπων των κατηγοριών της παρ. 3 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2010, κατά προτεραιότητα, μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, προσώπων που κατέχουν πτυχίο νομικής και επαρκή υπηρεσιακή εμπειρία και που, ως εκ τούτου, είναι κατά τεκμήριο περισσότερο εξοικειωμένα με την ερμηνεία και την εφαρμογή διατάξεων, εγκυκλίων και γενικά νομικών κειμένων.

Η προτίμηση άλλωστε των πτυχιούχων νομικής συνάδει τόσο με τη βασική επιλογή τον νομοθέτη στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρον όσο και με τα ιδιαίτερα αυξημένα καθήκοντα που έχει ο δικαστικός αντιπρόσωπος κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Διαβάστε επίσης: Πολιτική επικοινωνία και προστασία προσωπικών δεδομένων: Κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η σχετική τροπολογία προβλέπει ότι: «Η παρ. 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Αν τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου δεν επαρκούν, το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου, αφού διαπιστώσει την ανεπάρκεια, διορίζει, προς συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού, μόνιμους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους ή μόνιμους υπαλλήλους της Περιφέρειας που είναι πτυχιούχοι Νομικής με βαθμό τουλάχιστον Β' και μόνο αν ούτε αυτοί επαρκούν, διορίζει πτυχιούχους άλλων σχολών που κατέχουν θέση προϊσταμένου τουλάχιστον τμήματος».

Όπως υπενθυμίζεται και στη σχετική ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κατά την προηγούμενη παράγραφο 3 του άρθρου 68 π.δ. 26/2012, όπως ισχύει:

«Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται:

α) Οι πρωτοδίκες και οι αντιεισαγγελείς πρωτοδικών.

β) Οι πάρεδροι των πρωτοδικείων και των εισαγγελιών πρωτοδικών.

γ) Οι εισηγητές του Συμβουλίου Επικρατείας.

δ) Οι εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ε) Οι πρωτοδίκες και οι πάρεδροι των διοικητικών πρωτοδικείων.

στ) Οι σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών.

ζ) Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

η) Οι ειρηνοδίκες και οι πταισματοδίκες.

θ) Οι δικηγόροι.

ι) Οι συμβολαιογράφοι.

ια) Οι έμμισθοι και άμισθοι υποθηκοφύλακες.

ιβ) Οι υπάλληλοι με βαθμό Α΄ Β΄ Γ΄ ή Δ΄ της γραμματείας των δικαστηρίων, δηλαδή του Συμβουλίου Επικρατείας, όλων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, των εισαγγελιών, της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των έμμισθων υποθηκοφυλακείων.»

Χωριστά εκλογικά τμήματα

Περαιτέρω, στην ίδια τροπολογία προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης του αριθμού των εκλογικών τμημάτων στις επικείμενες εκλογές, μετά από σχετική υπουργική απόφαση.

Σύμφωνα με τη σχετική αιτιολογική έκθεση , οι επιμέρους εκλογικές διαδικασίες, ακόμα και όταν συμπίπτουν χρονικά ως προς την ημέρα διεξαγωγής τους, εξακολουθούν να διατηρούν τον αυτοτελή τους χαρακτήρα ως διακριτές εκλογικές διαδικασίες.

Με το δεδομένο αυτό και με δεδομένο ότι, για πρώτη φορά θα υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κάλπες, η σχετική τροποποίηση δίνει την ευχέρεια στον Υπουργό Εσωτερικών, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, για λόγους διευκόλυνσης των εκλογέων και για να μην παρατηρηθούν φαινόμενα καθυστερήσεων λόγω των ταυτόχρονων πολλαπλών διαδικασιών, να καθορίσει τη διεξαγωγή των επιμέρους εκλογών σε χωριστά εκλογικά τμήματα.

Διαβάστε επίσης: Βουλευτικές εκλογές 2019: Ο νέος καθορισμός των εδρών ανά εκλογική περιφέρεια (Προεδρικό Διάταγμα)

Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα της απρόσκοπτης κατ ομαλότερης διεξαγωγής των εκλογών, χωρίς καί την υπέρμετρη επιβάρυνση όλων των παραγόντων της εκλογικής διαδικασίας (δικαστικών αντιπροσώπων, εφορευτικής επιτροπής κτλ).

Όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, στο αμέσως προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του ΔΣΑ με τον Υπουργό Εσωτερικών για την εξέταση και αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που αφορούν τις επικείμενες εκλογές, όπως αυτά έχουν τεθεί από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Δείτε αναλυτικά τη σχετική τροπολογία.

Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο Β έκδοση

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Δ.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Εργατικό Ποινικό Δίκαιο
send