logo-print

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4618/2019: Καταργείται η μείωση του αφορολόγητου από 1/1/2020

Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών και άλλες διατάξεις

11/06/2019

13/06/2019

Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4618/2019 για την "Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις".

Μεταξύ άλλων, στο Νόμο περιλαμβάνονται οι διατάξεις (άρθρο δωδέκατο) για την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου από 1/1/2020 (άρθρα 10 -13 του ν. 4472/2017).

Όπως αναφέρεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση, με τη νέα διάταξη καταργείται το άρθρο 10 του ν.4472/2017 (Α' 74), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α 167), αναφορικά με την προβλεπόμενη μείωση φόρου εισοδήματος λόγω οικογενειακής κατάστασης, με έναρξη ισχύος από την 1.1.2020 και εφεξής.

Η εν λόγω κατάργηση κρίνεται αναγκαία για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, προκειμένου οι φορολογούμενοι να εξακολουθήσουν να τυγχάνουν των ισχυουσών φορολογικών ελαφρύνσεων.

Καταργούνται, επίσης, τα αντίμετρα που έχουν θεσπισθεί με τα άρθρα 11, 12 και 13 του ν.4472/2017, λόγω της ως άνω κατάργησης.

Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών

Παράλληλα, με το άρθρο πέμπτο του Ν. 4618/2019 προβλέπεται η παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την εν λόγω ρύθμιση σκοπείται η διασφάλιση, κατά το δυνατόν, της εξυπηρέτησης των κατόχων αδειών οδήγησης του πρώτου (1ον) και του δεύτερου (2ου) εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (άνω των 74 ετών), οι οποίοι υποβάλλούν, στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, από την 1η Απριλίού 2019 έως και την 31η Ιουλίου 2019, αίτηση κατ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειάς τούς. Η εξυπηρέτηση αυτή συνίσταται στη ομαλοποίηση της διαδικασίας διενέργειας των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς των υπόψη κατόχων και γενικότερα της διοικητικής διαδικασίας ανανέωσης της άδειάς τους, δεδομένης και της συσσώρευσης σημαντικού αριθμού ενδιαφερομένων στις οικείες Υπηρεσίες λόγω της μέχρι πρότινος αδυναμίας διενέργειας δοκιμαστών προσόντων και συμπεριφοράς στην πλειονότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας.

Αναλυτικά το άρθρο πέμπτο προβλέπει σχετικά:

1. Η ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών και υποβάλλουν, από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Ιουλίου 2019, στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή της, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101), παρατείνεται έως την ημερομηνία προγραμματισμού της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

Η ημερομηνία αυτή δεν δύναται να απέχει περισσότερο από πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για ανανέωση της άδειας.

Για την ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Οι κάτοχοι άδειας οδήγησης του πρώτου (1ου) και του δεύτερου (2ου) εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (A΄ 101) οι οποίοι επιτυγχάνουν σε διενεργηθείσα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019 δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την ανανέωση της άδειάς τους, δύνανται να απευθύνονται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου να τους χορηγείται βεβαίωση, με την οποία τους παρέχεται το δικαίωμα οδήγησης (οχημάτων αντίστοιχης κατηγορίας), εντός της Ελληνικής Επικράτειας έως και την ημερομηνία παραλαβής του νέου εντύπου άδειας οδήγησης.

3. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4599/2019 (Α΄ 40) καταργείται.

Δείτε αναλυτικά τον Νόμο 4618/2019, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

send