Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τον Οργανισμό Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

Επιτόπιοι έλεγχοι για την εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας από τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης

24/01/2019

24/01/2019

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 8/2019 με τίτλο "Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)".

Με το Διάταγμα καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η αποστολή, η Οργανωτική Δομή και οι αρμοδιότητες του ΕΦΚΑ.

Μεταξύ άλλων, το Διάταγμα αναφέρει:

Αποστολή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) είναι η δημιουργία ενός πρότυπου, αποτελεσματικού και βιώσιμου μοντέλου κοινωνικής ασφάλισης, με γνώμονα τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας θέτοντας ίσους κανόνες για όλους.

Για την επίτευξη των παραπάνω ο ΕΦΚΑ προωθεί:

1. Την προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, την εξάλειψη της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

2. Τη χορήγηση κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου καθώς και των λοιπών παροχών που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία.

3. Την προσφορά ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών.

Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (ΠΕΚΑ)

Μεταξύ άλλων, το Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει ότι οι επιχειρησιακοί στόχοι των ΠΕΚΑ αφορούν στην πραγματοποίηση ουσιαστικών, επιτόπιων, τακτικών, εκτάκτων και ειδικών ελέγχων για την εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας και στον καταλογισμό των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών επιβαρύνσεων σε βάρος ασφαλισμένων, εργοδοτών και επιχειρήσεων.

Αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχων Ασφάλισης αποτελούν:

α. Η διενέργεια ουσιαστικών, επιτόπιων, τακτικών, εκτάκτων και ειδικών ελέγχων για την ορθή εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

β. Ο καταλογισμός και η βεβαίωση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε βάρος των υπόχρεων και η επιβολή εν γένει κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβατικότητας.

γ. Η διοικητική ή/και επιτόπια επαλήθευση της τήρησης των συστάσεων των ελέγχων.

δ. Η διεκπεραίωση όλων των εκκρεμών υποθέσεων που απαιτούν επιτόπιο ή ουσιαστικό έλεγχο και που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα του ΠΕΚΑ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το Προεδρικό Δάταγμα 8/2019

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.