logo-print

ΔΣΑ: Διακοπή υπηρεσιών σε δικηγόρους που δεν έχουν καταβάλει συνδρομές προηγουμένων ετών

Διακοπή πρόσβασης στον Ισοκράτη σε δικαστικούς και Υπουργείο Δικαιοσύνης - Αυξημένοι έλεγχοι για το μέρισμα στους νέους δικηγόρους

23/06/2018

26/06/2018

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (21/6)

Συνήλθε στις 21.6.2018 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ, και μετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

1. Αποφασίστηκε η Διανομή μερίσματος του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων Α' εξαμήνου 2018, καθαρού ποσού 240 ευρώ για κάθε δικαιούχο, το οποίο θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων συναδέλφων την 28/06/2017. Η καταβληθείσα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και όχι με μετρητά.

Επειδή υπήρξαν πληροφορίες ότι το μέρισμα λαμβάνουν και συνάδελφοι που δεν το δικαιούνται, λόγω εισοδηματικών κριτηρίων αποφασίστηκε να διενεργηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος στο 20% των δικαιούχων του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων, σχετικά με το αν πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής.

2. Με δεδομένο ότι έχουν συσσωρευτεί ήδη οφειλές συνδρομών – ετήσιων εισφορών παλαιοτέρων ετών, συνολικού ύψους περίπου 1.000.000 €, αποφασίστηκε ότι:  

α) Στους συνάδελφους που δεν έχουν καταβάλει συνδρομές προηγουμένων ετών μέχρι και τη συνδρομή του έτους 2017, δεν θα παρέχονται, από την 17/9/2018, οι ακόλουθες υπηρεσίες του ΔΣΑ:

 • Προαγωγή στο Εφετείο και στον Άρειο Πάγο
 • Εξομοίωση δικηγόρων Ε.Ε.
 • Χορήγηση βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες του Συλλόγου και συγκεκριμένα στα εξής:
 • Διορισμός ως Δικαστικών Αντιπροσώπων σε εθνικές, αυτοδιοικητικές εκλογές και ευρωεκλογές
 • Διορισμός ως Δικαστικών Αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συνδικαλιστικών σωματείων και συλλόγων φορέων
 • Συμμετοχή στα εξειδικευμένα σεμινάρια στον ΓΚΠΔ (Σεμινάρια DPO, 40 ωρών)
 • Δωρεάν συμμετοχή στα 3ωρα Σεμινάρια στον ΓΚΠΔ  (GDPR).
 • Συμμετοχή στον κατάλογο της Νομικής Βοήθειας
 • Ορισμός ως συνδίκων πτώχευσης και εκκαθαριστών
 • Αποστολή εντύπων ΝοΒ-ΚΝοΒ
 • Αποστολή e-mail για τη δημοσίευση αποφάσεων Δικαστηρίων
 • Έκδοση – Ανανέωση ψηφιακών πιστοποιητικών (για τη λήψη ψηφιακής υπογραφής)

β) Εφόσον δεν θα έχουν καταβληθεί οι παραπάνω οφειλόμενες συνδρομές – ετήσιες εισφορές μέχρι και 31.12.2018, θα διακοπεί από την 1.1.2019 και η πρόσβαση στην ΤΝΠ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ».

3. Επειδή το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει ανανεώσει τη σύμβασή του με την ΤΠΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, για την παροχή πρόσβασης στους δικαστικούς λειτουργούς και στις υπηρεσίες του Υπουργείου, αποφασίστηκε να διακοπεί η πρόσβαση στους ανωτέρω μέχρις ότου το Υπουργείο προβεί στην ανανέωση της σύμβασης και καταβάλει την οφειλόμενη συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

4. Μετά την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος του συναδέλφου και μέλους ΔΣ του ΔΣΑ, Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, από την διοίκηση του ΕΦΚΑ, όπου υπηρετεί ως έμμισθος δικηγόρος, για νόμιμη συνδικαλιστική του δράση (διαμαρτυρία για τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εμμίσθων και εξωτερικών συνεργατών, δικηγόρων του ΕΦΚΑ, στο κτήριο που παρέχουν τις υπηρεσίες τους επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 16), αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή διαμαρτυρίας προς την διοίκηση του ΕΦΚΑ (όπερ και εγένετο), τόσο για την δίωξη κατά του συναδέλφου, όσο και για τις απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο κτήριο του ΕΦΚΑ, τις οποίες επεσήμανε ο συνάδελφος. Παράλληλα,   θα επιδιωχθεί συνάντηση Αντιπροσωπείας του ΔΣΑ με επικεφαλή τον Πρόεδρο με τον Αν. Διοικητή του ΕΦΚΑ, κ. Λάμπρο Σέμπο.  Αν μετά ταύτα, δεν γίνουν δεκτά τα αιτήματα του ΔΣΑ, θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ενέργειες.

Επισυνάπτεται η επιστολή που έστειλε ο Πρόεδρος του ΔΣΑ στον ΕΦΚΑ.

5. Συζητήθηκε η αιφνιδιαστική αλλαγή στάσης του ΝΣΚ σχετικά με τον χρόνο καταβολής της εύλογης αποζημίωσης στους δικηγόρους νομικής βοήθειας, που παρίστανται σε ποινικές δίκες μακράς διάρκειας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε, κατόπιν καταγγελίας συναδέλφου, ότι προκειμένου να καταβάλει το προβλεπόμενο ποσό εύλογης αποζημίωσης, το ΝΣΚ απαιτεί να έχει προηγουμένως εκκαθαριστεί η αμοιβή από το ΤΑΧΔΙΚ. Τούτο συνεπάγεται περαιτέρω καθυστερήσεις για τους δικαιούχους συναδέλφους.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να επισπευστεί η διαδικασία και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των δικαιούχων συναδέλφων, θα ζητηθεί από το ΝΣΚ να πραγματοποιεί άμεσα, και χωρίς την αναμονή της εκκαθάρισης του ΤΑΧΔΙΚ, την καταβολή της οφειλομένης πρόσθετης αμοιβής. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η  παράλληλη έναρξη και πρόοδος των δύο διαδικασιών εκκαθάρισης αμοιβών (ΤΑΧΔΙΚ και ΝΣΚ).

6. Συγκροτήθηκαν νέες Μόνιμες Επιτροπές του ΔΣΑ: α) Εμπορικού Δικαίου & Ανωνύμων Εταιριών  β) Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

logo

Θέλετε να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας;

Είστε δικηγόρος και επιθυμείτε να προβληθείτε στο Lawspot;

Δημιουργήστε το λογαριασμό σας άμεσα και δωρεάν.

Δημιουργία λογαριασμού