logo-print

ΔΣΑ: Ενημερωτικές Ημερίδες για τους νέους Κώδικες (Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας)

Προς ενημέρωση των δικηγόρων για τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν

21/06/2019

21/06/2019

Οι κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Οι κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ενόψει της ισχύος, από την 1 Ιουλίου 2019, των νέων Κωδίκων (Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, προς ενημέρωση των δικηγόρων για τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν, θα διοργανώσει οκτώ ημερίδες με αυτοτελή θέματα που θα αναπτύξουν οι κάτωθι αναγραφόμενοι εισηγητές.

Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο του Εφετείου Αθηνών, κατά τις κάτωθι αναφερόμενες ημέρες και ώρες:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Δευτέρα 24/6/2019, 17:30 μ.μ. – 20:00 μ.μ.

Νέος Ποινικός Κώδικας

Γενικοί Εισηγητές

Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος

Χριστόφορος Αργυρόπουλος , Δικηγόρος

Χρίστος Μυλωνόπουλος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος

Τρίτη 25/6/2019, 17:30 μ.μ. – 20:00 μ.μ.

Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Γενικοί Εισηγητές

Θεοχάρης Δαλακούρας , Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος

Αριστομένης Τζαννετής, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος

Θεματικές Εισηγήσεις - 16:30 - 21:30

16 Ιουλίου 2019

Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Οι νέες διατάξεις του Π.Κ. στην έννοια του Εγκλήματος

Πολυχρόνης Τσιρίδης, Οι απόλυτες ακυρότητες στην προδικασία

Νίκος Λίβος, Το μη γνήσιο έγκλημα παράλειψης στο νέο Π.Κ.

Αλεξάνδρα Μαύρου – Τσάκου, Διαδικασία στα δικαστικά Συμβούλια και Διαδικασία στο ακροατήριο. Οι νέες διατάξεις του Κ.Π.Δ.

Αλέξανδρος Κωστάρας, Ζητήματα συρροής στο νέο Π.Κ.

Βασίλης Χειρδάρης, Πλαίσια ποινών και κατάργηση της μοναδικότητας

Σταύρος Χούρσογλου, Τα εγκλήματα κατά της περιουσίας στο νέο Π.Κ.

Θεμιστοκλής Σοφός, Η απιστία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στο νέο Π.Κ.

17 Ιουλίου 2019

Βασίλης Δημακόπουλος, Η πολιτική αγωγή υπό το πρίσμα του νέου Κ.Π.Δ.

Παναγιώτης Καζής, Εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών

Θεόδωρος Ασπρογέρακας–Γρίβας, Ενεργητική και παθητική δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου

Αλέξανδρος Δημάκης, Η περί αδίκου και καταλογισμού διατάξεις στο νέο Π.Κ.

Παναγιώτης Χριστόπουλος, Περί απόπειρας και συμμετοχής στο νέο Π.Κ.

IωάννηςΜοροζίνης, Απιστία κατά το νέο Ποινικό Κώδικα (390 ΠΚ)

Θεόδωρος Μαντάς, Ελαφρυντικές περιστάσεις άρ. 84 Π.Κ.

Ιωάννης Σαμέλης, Τήρηση πρακτικών με φωνοληψία (ά. 143 Κ.Π.Δ.)

Δημήτρης Αναστασόπουλος, Οι σημαντικότερες αλλαγές στο Γενικό Μέρος του Π.Κ.

18 Ιουλίου 2019

Ιωάννης Γιαννίδης, Ο νέος ρόλος του Εισαγγελέα στην προδικασία

Άγγελος Κωνσταντινίδης, Κατάργηση Μονομελών Εφετείων, Διεύρυνση δικαιωμάτων των διαδίκων, επαγγελματικό απόρρητο, δικαίωμα σιωπής και δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων

Δημήτρης Συμεωνίδης, Οι επιλογές του νέου Κ.Π.Δ. στο πεδίο των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου και του υπόπτου

Ανδρέας Παπαρρηγόπουλος, Η μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο

Παναγιώτης Κουρελέας, Αρμοδιότητες Εισαγγελέα στην Ποινική Δίωξη και Αρχειοθέτηση

Αλέξανδρος Κωστάρας, Τα γενετήσια εγκλήματα στο νέο Π.Κ.

Μαρίνα Δαλιάνη, Το σύστημα ποινικών κυρώσεων στο νέο ΠΚ - διαχρονικό δίκαιο

Μεθόδιος Ματαλιωτάκης, Ο θεσμός της υφ'όρον απόλυσης κατά το νέο Π.Κ.

23 Ιουλίου 2019

Δημήτρης Κιούπης, Τα εγκλήματα του Κυβερνοχώρου στο νέο Π.Κ.

Ελένη Καμπέρου–Ντάλτα, Ερμηνευτική προσέγγιση άρ. 1–49 νέου Π.Κ. Συγκριτικές παρατηρήσεις

Γρηγόρης Τσόλιας, Έρευνες και ειδικές ανακριτικές πράξεις στο νέο Κ.Π.Δ.

Νικόλαος Πατεράκης,Άρθρα 235 – 238 Π.Κ.

Παναγιώτα Παντελεάκη, Η διάταξη της κλοπής στο νέο Π.Κ.

Νικόλαος Γραμμένος, Η έκδοση ποινικής διαταγής χωρίς ακροαματική διαδικασία επί πλημ/των του Μονομελούς Πλημ/κείου (άρ. 409 νέου ΚΠΔ)

Αλέξης Αθανασόπουλος, Μετατροπή ποινών και προϋποθέσεις αναστολής

Νίκος Δαμασκόπουλος, Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας στο άρ. 82 νέου Κ.Π.Δ.

Βασίλης Ταουξής, Κατάργηση Μονομελών Εφετείων Κακ/των και άλλες διατάξεις

24 Ιουλίου 2019

Μαρία Σαξιώνη, Δωροδοκία και Απιστία κατά το νέο Π.Κ.

Στυλιανός Παπαγεωργίου-Γονατάς, Ο βιασμός κατά το νέο Π.Κ.

Χρήστος Κακλαμάνης, Η κατάργηση του Ν. 1608/50 και η νέα ποινική μεταχείριση των εγκλημάτων σε βάρος του Δημοσίου

Κώστας Ντάλτας, Ζητήματα διαχρονικού δικαίου στον Ποινικό Κώδικα και μεταβατικές διατάξεις

Νικόλαος Βιτώρος, Άρθρα 99 – 104 Β νέου Π.Κ.

Ευαγγελία (Εβίτα) Βαρελά, Κρατούμενες μητέρες ανηλίκων τέκνων (άρ. 105 – 105 Β νέου Π.Κ.)

Αλέξης Στεφανάκης/ Δημήτρης Γκαβέλας, Το άρ. 299 Π.Κ.

Φώτιος Σπυρόπουλος, Fake News: Διασπορά ψευδών ειδήσεων στο νέο Π.Κ.

Γιώργος Κλεφτοδήμος, Ο θεσμός της παραγραφής κατά το νέο Π.Κ.

25 Ιουλίου 2019

Ιωάννα Αναστασοπούλου, Αποχή από την ποινική δίωξη κατ΄άρ. 48 Κ.Π.Δ.

Δημήτρης Καραμαγγιώλης, Οι διατάξεις για την κατάχρηση της αγοράς στο νέο Π.Κ.

Ιπποκράτης Μυλωνάς, Η αναιρετική διαδικασία υπό το πρίσμα του νέου Κ.Π.Δ. Ζητήματα εφαρμογής της Ε.Σ.Δ.Α.

Γιώργος Πυρομάλλης, Ουσιαστικό πέρας ανάκρισης επί κακουργημάτων και παραπομπή ή μη σε δίκη

Μιχαήλ Καντιδενός, Παροχή κοινωφελούς εργασίας στο νέο Π.Κ.

Σωτηρία Ζωγράφου, Αυτόφωρο και η νέα Ποινική Διαταγή

Φλώρα Κατσαρού, Ποινική συνδιαλλαγή & Ποινική διαπραγμάτευση

Ιωάννης Τσικνόπουλος, Ζητήματα εφαρμογής του άρ. 104 Α Π.Κ.

Ειρήνη Μακρυκώστα, Απόπειρα και συμμετοχή κατά το νέο Π.Κ.

Εν συνεχεία, ο ΔΣΑ θα επιμεληθεί της δημοσιεύσεως ηλεκτρονικού ή έντυπου τόμου με τις ανωτέρω εισηγήσεις, για την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων.

Την ευθύνη των σεμιναρίων για τον ΔΣΑ έχει η αρμόδια επιτροπή του, με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο του ΔΣΑ, Θέμη Σοφό και μέλη τους συμβούλους, του ΔΣ, Δημήτρη Αναστασόπουλο, Χρήστο Κακλαμάνη, Γεώργιο Κλεφτοδήμο, Μεθόδιο Ματαλιωτάκη και Δημήτρη Σαραφιανό.

Πηγή: dsa.gr
Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - 3η έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

send