logo-print

Δύο θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Δήμο Ηρακλείου

06/06/2022

07/06/2022

Black Friday Books
Black Friday Books

Προκήρυξη για την πρόσληψη δυο δικηγόρων με έμμισθη εντολή δημοσίευσε ο Δήμος Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, το αντικείµενο απασχόλησής τους θα είναι -ενδεικτικά - να παρέχούν νοµική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήµου, τις Υπηρεσίες του καθώς και στα Νοµικά Πρόσωπα αυτού µε στόχο την προώθηση των επιδιώξεων, στόχων και συµφερόντων τον Δήµου και ειδικότερα σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 4 του ΟΕΥ:

Η παροχή νοµικών συµβούλών και γνωµοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήµου (Δηµοτικό Συµβούλιο, Επιτροπές, Δήµαρχος κ.λ.π) διασφαλίζοντας το νοµότυπο των πράξεων του Δήµου.

Η παροχή νοµικών συµβούλών και κατευθύνσεων προς τις επί µέρους υπηρεσίες τον Δήµου,καθώς και στα ιδρύµατα και στα άλλα νοµικά πρόσωπα του Δήµου, για την διασφάλιση του νοµότυπου των δράσεών τους.

Η επεξεργασία και γνωµοδότηση για τις πράξεις της δηµόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήµο.

Η επεξεργασία και ο νοµικός έλεγχος των συµβάσεων που συνάπτει ο Δήµος µε τρίτους,καθώς και των προκηρύξεων τον Δήµου για την ανάθεση έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.

Η εκπροσώπηση του Δήµου σε νοµικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συµφερόντων τον Δήµου.

Η παρακολούθηση της σχετικής νοµοθεσίας και νοµολογίας, η τήρηση και εmκαιροποίηση αρχείου µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις που ενδιαφέρούν τον Δήµο.

Η παράσταση στις συνεδριάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου και της Οικονοµικής Επιτροπής όταν καλούνται.

Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν έχουν υποχρέωση µε έδρα το τόπο πού εδρεύει ο Δήµος Ηρακλείου και ως µέλη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Δηµοτικό Κατάστηµα, για χρόνο που ανταποκρίνεται σας εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

Θα παρέχουν επίσης τις νοµικές τους υπηρεσίες συγχρόνως στο Δήµο, στα Νοµικά Πρόσωπα και σε άλλα Ιδρύµατα τον Δήµου χωρίς να δικαιούνται ιδιαίτερη αµοιβή.

Η επιλογή θα γίνει από πενταµελή επιτροπή η οποία µε απόφασή της θα ορίσει τον τόπο και το χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διαδικασία της επιλογής.

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων πρέπει οι υποψήφιοι :

α) Να είναι µέλη των Δικηγορικών Συλλόγων µε δικαίωµα παράστασης στον Άρειο Πάγο.

β) Να έχούν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις στρατιωτικές τούς υποχρεώσεις ή να έχούν απαλλαγεί νόµιµα νόµιµα από αυτές και να µην είναι ανυπότακτοι ή να µην έχούν καταδικαστεί για λιποταξία µε τελεσίδικη απόφαση

γ) Να µην υπάρχει κώλυµα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να µη τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση

δ) Να µην έχουν κώλυµα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.

Η απόδειξη στην ποινική δίκη

Άγγελος Ι. Κωνσταντινίδης

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

send