logo-print

Ειδικοί Επιστήμονες ΑΠΔΠΧ: Ζητούν άμεση λύση για το μισθολογικό τους

Να αναγνωριστεί η ανάγκη για ειδική μισθολογική μεταχείριση του προσωπικού που επιτελεί το κυρίως έργο της Αρχής και να δρομολογηθεί οριστικά δίκαιη μισθολογική αντιμετώπιση, που θα εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία της Αρχής, όπως επιβάλλει και ο ΓΚΠΔ

03/02/2023

07/02/2023

Δημόσιες Συμβάσεις - Σχόλια Νομολογία κατ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ

Ανακοίνωση – Ψήφισμα του Σωματείου του Επιστημονικού Προσωπικού της Αρχής Προστασίας Δεδομένων

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για τον εορτασμό της 17ης Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το Σωματείο του Επιστημονικού Προσωπικού της Αρχής πραγματοποίησε παρέμβαση ενημερώνοντας το κοινό σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι μια προβεβλημένη δημόσια υπηρεσία, με κρίσιμο ρόλο στην διαφύλαξη ενός ατομικού δικαιώματος, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, με κατοχύρωση στο Σύνταγμα και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως ως υπηρεσία η Γραμματεία της Αρχής είναι εξαιρετικά μικρή, με λιγότερους από 30 ειδικούς επιστήμονες - ελεγκτές, ενώ το εύρος των αρμοδιοτήτων της Αρχής είναι πολύ μεγάλο, καλύπτει όλη την Ελληνική Επικράτεια ενώ εκτείνεται και πέρα από αυτή σε περιπτώσεις διασυνοριακών υποθέσεων. Περαιτέρω, το αντικείμενο της Αρχής έχει γίνει πολύ πιο απαιτητικό τα τελευταία χρόνια. Μία απόφαση της Αρχής είναι συχνά, το αποτέλεσμα επίπονων και χρονοβόρων ελέγχων που διενεργούμε εμείς, οι ειδικοί επιστήμονες. Εμείς αναλαμβάνουμε να συγκροτήσουμε το φάκελο και να προετοιμάσουμε τα σχέδια εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων, ενίοτε με κυρώσεις εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, οι ειδικοί επιστήμονες της Αρχής, παρακολουθούμε και συμμετέχουμε στη διαμόρφωση των εξελίξεων της προστασίας δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ενεργό συμμετοχή σε πάνω από 100 συνεδριάσεις ομάδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων κάθε χρόνο, παρακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις επιχειρηματικές πρακτικές, αναλύοντας τις πιθανές επιπτώσεις για τα φυσικά πρόσωπα και μετέχουμε σε κοινές δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ευθύνη του έργου μας είναι πολύ μεγάλη, καθώς, μεταξύ των άλλων, εκπροσωπούμε την Αρχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή και διεθνή όργανα, αλλά και μεριμνούμε κάθε πράξη της Αρχής να είναι νομικά στέρεη και να έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικαστικές προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων μερών.

Γι’ αυτό άλλωστε έχει προβλεφθεί ότι το προσωπικό που διεκπεραιώνει το επιστημονικό έργο της Αρχής έχει αυξημένα τυπικά προσόντα, τα οποία ήταν πάντα περισσότερα από αυτά που προέβλεπαν οι γενικές διατάξεις για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. Για μια δεκαετία, από το 2010 έως το 2020 οι επιστήμονες της Αρχής στήριξαν τη λειτουργία της χωρίς καμία προσθήκη προσωπικού, παρά τις πολλές αποχωρήσεις και παραιτήσεις. Με μεγάλη πίεση και με τεράστιες καθυστερήσεις έγινε, τελικά εν μέσω πανδημίας, η πρόσληψη 13 νέων συναδέλφων, ώστε να επανέλθει ο αριθμός μας στα επίπεδα του 2008, αν και πλέον οι υποθέσεις της Αρχής είναι σχεδόν οι διπλάσιες από τότε και κάθε χρόνο αυξάνονται ραγδαία. Αλλά οι νέοι συνάδελφοι τι έχουν να αντιμετωπίσουν; Χωρίς καμία μισθολογική διαφοροποίηση, πολλοί από τους αρχικά επιλεγέντες δεν αποδέχθηκαν το διορισμό, ενώ όσοι τελικά προσλήφθηκαν, μάλλον το έκαναν με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή οι αποδοχές θα βελτιωθούν. Ελπίδα που φαίνεται ότι είναι μάταιη, καθώς οι προτάσεις του Προέδρου της Αρχής για βελτίωση των αποδοχών των νέων συναδέλφων δεν φαίνεται να εισακούγονται.

Για αυτό και, κατόπιν Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσαμε να περάσουμε σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Απαιτούμε άμεσα να δοθεί λύση για το μισθολογικό των ειδικών επιστημόνων της Αρχής, όπως έχει συμβεί ήδη σε άλλες αρχές και υπηρεσίες του Δημοσίου όπου έχει κριθεί ότι τα αυξημένα τυπικά προσόντα και η ευθύνη που συνεπάγεται η θέση των ειδικών επιστημόνων δικαιολογούν τη μισθολογική διαφοροποίησή τους. Απαιτούμε να αναγνωριστεί η ανάγκη για ειδική μισθολογική μεταχείριση των ειδικών επιστημόνων της Αρχής και να δρομολογηθεί οριστικά δίκαιη μισθολογική αντιμετώπιση, που θα εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία της Αρχής, όπως επιβάλλει και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων.

Για τους λόγους αυτούς, θα εντείνουμε τις κινητοποιήσεις μας προκειμένου να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας. Ζητάμε την συμπαράσταση και την κατανόηση όλων για τυχόν δυσλειτουργίες που θα προκύψουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Το αίτημά μας όμως, δεν είναι «συντεχνιακό». Ειδικά στο σημερινό περιβάλλον της διαρκούς ψηφιοποίησης, η δίκαιη αντιμετώπιση του προσωπικού αυξημένων καθηκόντων και προσόντων είναι απαραίτητη ώστε να συνεχίσει η Αρχή να παράγει έργο υψηλής επιστημονικής αξίας, με αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα, για να συμβάλει στη βελτίωση της προστασίας δεδομένων στη χώρα μας και στην Ευρώπη.​

Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send