logo-print

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: Λειτουργία υπηρεσιών και πληροφόρηση κοινού από 25/5

22/05/2020

22/05/2020

Ο ρατσιστικός λόγος μίσους ως μορφή του ρατσιστικού εγκλήματος

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ

Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 2η έκδοση- καλλιτεχνικό

ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ Ν.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία της πληροφόρησης κοινού, του τμήματος εκτελέσεως ποινών και την κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων δικογραφιών, από την Δευτέρα 25/5/2020, εξέδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Κατόπιν της υπ'αριθμόν ΔΙα/ΓΠ. Οικ.30340 από 15-5-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ ΒΊ857/15-5-2020) και της επαναλειτουργίας των υπηρεσιών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, σας γνωστοποιούμε ότι από τη Δευτέρα 25-5-2020 θα εκτελούνται οι ακόλουθες εργασίες:

Α] ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Παροχή πληροφοριών αναφορικά με τη δικονομική πορεία δικογραφιών (από 08.30­13.00) . Παραλλήλως ενημέρωση θα πραγματοποιείται και από τους Η/Υ του Δικηγορικού Συλλόγου στο κτίριο 12 του Πρωτοδικείου. Η πληροφόρηση περιορίζεται στις πέντε δικογραφίες για κάθε Δικηγόρο.

Όσοι εκ των κ.κ. συνηγόρων επιθυμούν την έκδοση εκτυπώσεων σχετικά με την πορεία των ποινικών δικογραφιών, μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους, μετά των νομιμοποιητικών εγγράφων, στο ισόγειο της υπηρεσίας και να λαμβάνουν σχετική εκτύπωση μετά από δύο εργάσιμες ημέρες από της καταθέσεως τους.

Προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η ταλαιπωρία των κ.κ. πληρεξουσίων δικηγόρων και διαδίκων θα τηρείται σειρά προτεραιότητας με το σύστημα της χορήγησης αριθμημένων εισιτηρίων έως 80 ημερησίως και εκ περιτροπής ανάλογα με τον τελευταίο αριθμό του AM εκάστου δικηγόρου (κατά τις μονές ημερομηνίες οι αριθμοί 1, 3, 5, 7, 9 κατά τις ζυγές οι αριθμοί 2, 4, 6, 8, 0).

Β] ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ, ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ

α] Η κατάθεση των αιτήσεων που αφορούν χορήγηση πιστοποιητικών πορείας, αντιγράφων ή αίτημα μελέτης δικογραφίας θα γίνεται στο ισόγειο της Εισαγγελίας (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα αίτησης με τα απαραίτητα στοιχεία, όπως νομιμοποιητικά έγγραφα, το Τμήμα στο οποίο βρίσκεται η δικογραφία και το τηλέφωνο του αιτούντος).

Προκειμένου να καταστεί ευχερής η ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων θα πρέπει οπωσδήποτε να προσδιορίζεται με σαφήνεια το Τμήμα στο οποίο εκκρεμεί η δικογραφία (Α', Β' Ποινική Δίωξη, Εισαγγελικά Γραφεία, κατηγορητήρια , προσδιορισμός), β] Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπαλλήλων των αρμοδίων Τμημάτων με τους αιτούντες θα ορίζεται ραντεβού (μετά από δύο ημέρες) για την παραλαβή των πιστοποιητικών ή την χορήγηση αντιγράφων . Ειδικά για την μελέτη των δικογραφιών, ο χρόνος παραμονής των κκ πληρεξουσίων δικηγόρων και διαδίκων στο γραφείο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 25 λεπτά και θα αφορά, κατά προτεραιότητα δικογραφίες , οι οποίες έχουν προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων.

γ) Η παραλαβή πιστοποιητικών πορείας θα γίνεται από το ισόγειο.

Γ] Α] Αιτήσεις που αφορούν:

[α] απόδοση κατασχεθέντων, [β] άρση ή αντικατάσταση προσωρινής κράτησης, περιοριστικών όρων κ.λ.π. , [γ] προσφυγές κατά διατάξεων (άρ. 52 ΚΠΔ, άρ. 42 παρ. 4 ν. 4557/18 κ.λ.π.) καθώς και Β] υποβολή υπομνημάτων θα κατατίθενται στα αρμόδια τμήματα μετά από τηλεφωνική επικοινωνία. ( βλ. συνημμένο πίνακα με στοιχεία επικοινωνίας).

Δ] Τμήμα Εκτέλεσης Ποινών

Παραλαβή αιτήσεων που θα αφορούν ακύρωση απόφασης, διαδικασίας ( άρ. 341, 430 ΚΠΔ), αναστολής εκτέλεσης απόφασης (άρ. 472, 497 ΚΠΔ), μετατροπής ποινής και καταβολής σε δόσεις (άρ. 80 ν.Π.Κ και 82 Π.Κ.), καθορισμού συνολικής ποινής (αρ. 551 ΚΠΔ), αναβολής εκτέλεσης (αρ. 556 ΚΠΔ), αμφιβολίες σχετικά με το είδος και τη διάρκεια της ποινής (αρ. 562 ΚΠΔ) και απόδοσης εγγυοδοσίας (άρθρο 299 ΚΠΔ).

Δείτε τα σχετικά αρχεία στο dsa.gr

Επιδόσεις στο εξωτερικό Β έκδοση
Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ