Έκδοση μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτών σε πολίτες τρίτων χωρών (Υπουργική Απόφαση)

09/04/2019

09/04/2019

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 1106/3.4.2019) η απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής για την έκδοση μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτών σε πολίτες τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014 (80 Α'), όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι διατάξεις της οποίας ισχύουν από 1/5, η αίτηση για την χορήγηση και την ανανέωση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, κατατίθεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία μίας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

Στην περίπτωση αυτή, ορίζεται υποχρεωτικώς αντίκλητος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 4251/2014.

Εκκρεμείς αιτήσεις

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης και εκκρεμούν στις υπηρεσίες μίας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας εξετάζονται από την υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκαν.

Διαδικαστικές εγγυήσεις

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται για την έκδοση άδειας διαμονής υπέχουν τη θέση υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 6 του άρθ. 22 του ν. 1599/1986, ως προς την αλήθεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα στοιχεία διαμονής του αιτούντος (οδός, αριθμός, Δήμος και Ταχυδρομικός Κώδικας).

Δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.