logo-print

Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς (Αποφάσεις Διοικ. Εφετείου Αθηνών)

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

26/09/2017

16/11/2017

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δημοσίευσε αποσπάσματα από τα πρακτικά διεξαγωγής της κοινής συνάντησης των διαδίκων για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς και απόφαση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς (άρθρο 126Β παρ.2 Κ.Δ.Δ.)

Υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 23 του νόμου 4446/2016 εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη ο θεσμός της ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης σε συμβούλιο των διαφορών από αγωγές για απαιτήσεις από διοικητικές συμβάσεις. Δείτε αναλυτικά εδώ.

Α. Επίτευξη ενδοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς
 
Αριθ. Αποφ. Δ.Ε.Α. 4456/2017 (15ο τμήμα σε Συμβούλιο) 

Κατά την κοινή συνάντηση των διαδίκων, οι διάδικοι, μετά από διαλογική συζήτηση, κατέληξαν και συναποδέχθηκαν τον περιορισμό της αξίωσης της ενάγουσας.

Το Δικαστήριο διαπιστώνει την επίτευξη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς και αναγνωρίζει την υποχρέωση του καθ’  ού να καταβάλει στον ενάγοντα το συμφωνηθέν ποσό, χωρίς την καταβολή τόκων και δικαστικής δαπάνης.

Αριθ. Αποφ. Δ.Ε.Α. 4463/2017 (16ο τμήμα σε Συμβούλιο)

Κατά τη δεύτερη κοινή συνάντηση των διαδίκων και την προσκόμιση των στοιχείων , οι διάδικοι, μετά από διαλογική συζήτηση, κατέληξαν σε κοινά αποδεκτή συμφωνία, με αποτέλεσμα να επέλθει συμβιβασμός και να συναποδεχθούν την καταβολή συγκεκριμένου ποσού για το κεφάλαιο της διαφοράς, χωρίς την καταβολή τόκων επ’ αυτού.

Το Δικαστήριο διαπιστώνει την επίτευξη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς και αποφαίνεται ότι συμφωνήθηκε από τους πληρεξούσιους των διαδίκων η καταβολή συμφωνηθέντος ποσού χωρίς την καταβολή τόκων.

Β. Απόπειρα ενδοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς

Αριθ. Αποφ.  Δ.Ε.Α. 4466, 4467/2017 (16ο τμήμα σε Συμβούλιο)

Μετά την προσκόμιση των σχετικών στοιχείων, εκατέρωθεν των διαδίκων, κλήθηκαν αυτοί από τον Εισηγητή,  τελικά σε κοινή συνάντηση προς το σκοπό διερεύνησης της δυνατότητας συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.

Κατά τη συνάντηση αυτή, όπως προκύπτει από το επισυναπτόμενο τηρηθέν πρακτικό, οι διάδικοι δεν κατέληξαν σε κοινά αποδεκτή συμφωνία, με αποτέλεσμα να μην επέλθει συμβιβασμός.

Διαπιστώνεται η μη επίτευξη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. 

Με πληροφορίες από adjustice.gr

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ