logo-print

Επιχείρηση «Ελευθερία»: Δημοσιεύθηκε το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του COVID-19

23/12/2020

23/12/2020

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα emvolio.gov.gr το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του COVID-19.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών και συγκεκριμένα:

Λόγω του ότι η ομαλή λειτουργία του προγράμματος εμβολιασμού θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο Πληροφοριακό Σύστημα, που θα υποστηρίζει το Πρόγραμμα, είναι αναγκαία η διασφάλιση των ακολούθων:

• Επαρκές επίπεδο ασφάλειας του Πληροφοριακού Συστήματος, που θα υποστηρίξει τη λειτουργία του προγράμματος εμβολιασμού

• Προστασία των πληροφοριών, που σχετίζονται με τη λειτουργία του προγράμματος εμβολιασμού

• Φυσική και περιβαλλοντική ασφάλεια των κεντρικών - κρίσιμων υποδομών και του επιχειρησιακού κέντρου

Για το σκοπό αυτό θα σχεδιαστούν κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας βάσει σχετικής αξιολόγησης κινδύνων και έλεγχος της λειτουργικής αποτελεσματικότητάς τους για τη διασφάλιση του επιπέδου ασφάλειας του προγράμματος.

Στην εισαγωγή του σχεδίου αναφέρεται αναλυτικά:

Ο ιός SARS-COV-2 συνιστά μείζονα απειλή για τη δημόσια υγεία καθώς προκαλεί σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα σε ορισμένες ομάδες του πληθυσμού. Η επικινδυνότητα του εντείνεται από την εύκολη μετάδοση και τη συνεχιζόμενη διασπορά του, παρά τις πολυεπίπεδες παρεμβάσεις και τα εκτεταμένα μέτρα περιορισμού που έχουν ληφθεί. Η πανδημία COVID-19 προκάλεσε πρωτοφανή υγειονομική, κοινωνική και οικονομική κρίση παγκοσμίως.

Επηρέασε και εξακολουθεί να επηρεάζει δημόσιες και ιδιωτικές δομές, άλλαξε δραματικά τις ζωές των ανθρώπων.

Η απώλεια οικείων προσώπων , η ψυχολογική καταπόνηση από τον περιορισμό των κοινωνικών επαφών και η οικονομική αβεβαιότητα είναι οι δυσβάσταχτες συνέπειες της νέας απειλής. Η Ελληνική Κυβέρνηση, χωρίς δισταγμό, προέταξε τη προστασία της δημόσιας υγείας , λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις των επιστημόνων. Από την πρώτη στιγμή πήρε και συνεχίζει να λαμβάνει πληθώρα μέτρων για την στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και το μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία. Ο ιός παντού επιμένει με αποτέλεσμα να παρατείνεται η δοκιμασία για τους πολίτες, για το σύστημα υγείας, για την οικονομία.

Ωστόσο, η ραγδαία πρόοδος στην έρευνα για την ανάπτυξη εμβολίου κατά του ιού SARS-COV-2 δημιουργεί βάσιμες ελπίδες ότι βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους αυτής της οδυνηρής περιπέτειας.

Έπειτα από εργώδεις προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός εμβολίου κατά του ιού SARS-COV-2, ορισμένα πρωτότυπα εμβόλια βρίσκονται στο στάδιο προχωρημένης ανάπτυξης ή/και παραγωγής. Τα εμβόλια αυτά υποβάλλονται σε αυστηρές δοκιμές για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς τους.

Εφόσον εγκριθούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), ξεκινά η σταδιακή διάθεσή τους.

Ο εφοδιασμός των κρατών-μελών της ΕΕ θα γίνει αναλογικά με τον πληθυσμό τους, με βάση τις συμφωνίες προαγοράς που συνήψε κεντρικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις εταιρείες - παραγωγούς των εμβολίων. Έτσι, επιταχύνεται η διαδικασία προμήθειας των εμβολίων, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση πόρων και αποτρέπεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών για την απόκτησή τους μέσω διμερών συμφωνιών.

Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούται και έχει εξασφαλίσει πρόσβαση σε επαρκή αριθμό εμβολίων -διαθέσιμων και μελλοντικών- για να υπερκαλύψει το σύνολο του πληθυσμού της επικρατείας.

Συγκεκριμένα, στη χώρα αντιστοιχεί το 2,36 - 2,39% του αριθμού των δόσεων εμβολίου, που θα εξασφαλίσει η ΕΕ.

Η Ελληνική Κυβέρνηση μερίμνησε εγκαίρως και εκπόνησε ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά COVID-19, με στόχο να διασφαλίσει γρήγορα την ανοσολογική προστασία των πολιτών έναντι της απειλητικής λοίμωξης με τα οφέλη να είναι ατομικά και συλλογικά.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο.

Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 4 - XVIII & 288

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

H διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διάφορων εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012 - ΠΠΠ Νο 7 -
send