logo-print

Ευρωεκλογές: Μερική αναστολή εργασιών του Πρωτοδικείου Αθηνών από τις 5 έως και τις 14 Ιουνίου 2024

31/05/2024

03/06/2024

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙΙ/α Β έκδοση
Η παραγραφή των εγκλημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε σήμερα η υπ’ αριθμ. 365/2024 Πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών (επισυνάπτεται), με την οποία αποφασίστηκε η αναστολή μέρους των εργασιών του Πρωτοδικείου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 5.6.2024 έως και την Παρασκευή 14.6.2024 εν όψει των Ευρωεκλογών της 9.6.2024.

Σε σχέση με τις πολιτικές δίκες στο Πρωτοδικείο Αθηνών επιγραμματικά ορίζονται τα εξής:

(α) Δεν θα εκφωνηθούν οι πολιτικές υποθέσεις από 5-14/6/2024 οι δε ματαιούμενες υποθέσεις θα επαναπροσδιορισθούν οίκοθεν κατά το άρθρο 260 παρ. 4 ΚΠολΔ από το Δικαστήριο.

Κατ’ εξαίρεση θα δικαστούν υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων:

(αα) που αφορούν δίκες που αφορούν πλειστηριασμούς στις 6 και 13/6 και

(αβ) που έχουν προσδιορισθεί την Παρασκευή 14/6/2024 (είχαν προσδιορισθεί με την προοπτική ότι δεν θα ίσχυε αναστολή εκείνη την μέρα).

(β) Επειδή με εξαίρεση τις ανωτέρω υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, τα λοιπά ασφαλιστικά θα ματαιωθούν, οι προσωρινές διαταγές που είχαν χορηγηθεί υπό τον όρο της συζήτησης της κύριας αίτησης παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την νέα συζήτηση της αίτησης (που θα επαναπροσδιορισθεί οίκοθεν).

(γ) Για το διάστημα της αναστολής μειώνονται οι δικαστές που θα δικάζουν προσωρινές διαταγές (θα δικάζουν οι Πρόεδροι Α και Β), ενώ στις 7/6 και 10/6 θα δικαστούν ελάχιστες προσωρινές διαταγές μόνο από τον Δικαστή Β (κτίριο 5, γραφείο 101).

(δ) Αναστέλλονται οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και πάσης φύσεως προσθήκες-αντικρούσεις, αξιολογήσεις (ό,τι είναι μετά τις προτάσεις ή/και μετά την συζήτηση) και μετατίθενται οι καταληκτικές ημερομηνίες όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Πράξη (συνήθως την αντίστοιχη ημέρα 2 εβδομάδες μετά, με εξαίρεση την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος).

(ε) Επειδή με την εκλογική εγκύκλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν αναστέλλονται οι ουσιαστικές προθεσμίες, η Γραμματεία θα μείνει ανοικτή για περιπτώσεις εκπνοής προθεσμιών (για εισαγωγικά ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα). Επίσης, θα είναι ανοικτή για κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και αιτημάτων χορήγησης προσωρινών διαταγών. Η απαρίθμηση των επειγόντων στην πράξη είναι ενδεικτική.

Ρητά διευκρινίζεται ότι στα δικόγραφα που εξαιρούνται της αναστολής και οι συμπληρωματικές προσθήκες προ 20ημέρου (του άρθρου 237 παρ. 5 ΚΠολΔ της νέας τακτικής), καθώς αφορούν προπαρασκευαστική προθεσμία που δεν υπόκειται σε μετάθεση στο μέλλον.

Σε σχέση με τις ποινικές δίκες, η Πράξη ορίζει τα εξής:

(α) Ποινικές δίκες αρμοδιότητας Μ.Ο.Δ./Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων, Μονομελούς Δικαστηρίων Ανηλίκων (πλην της κατωτέρω υπό β΄ περίπτωσης), Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου με ημερομηνία έναρξης της συνεδρίασής τους από 5-14/6/2024 δεν θα διεξαχθούν και οι σχετικές υποθέσεις θα αποσυρθούν και θα προσδιορισθούν εκ νέου προς εκδίκαση με επιμέλεια της αρμόδιας Εισαγγελίας, που θα μεριμνήσει για τον επαναπροσδιορισμό στην συντομότερη εφικτή δικάσιμο.

(β) Κατ’ εξαίρεση κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα διεξαχθούν ποινικές δίκες αρμοδιότητας Μ.Ο.Δ./Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων, εφόσον συντρέχει περίπτωση λήξης του ανωτάτου χρονικού ορίου προσωρινής κράτησης των κρατουμένων.

(γ) Ποινικές δίκες, αρμοδιότητας Μ.Ο.Δ./Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων (πλην της υπό β εξαιρέσεως), Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων, Τριμελούς και Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, που θα έχουν αρχίσει στο ακροατήριο πριν την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 και δεν θα έχουν περατωθεί έως την ημεροχρονολογία αυτή, συνεχίζονται μετά την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024, εκτός από τις ήδη διακοπείσες σε δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, η εκ νέου διακοπή των οποίων (δικών) θα αποφασίζεται από το οικείο δικαστήριο.

(δ) Κατά το χρονικό διάστημα από 5/6/2024 έως και 14/6/2024, το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, καθώς και το Β΄ Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, θα συνεδριάζουν ώρα 12:00, μόνο για:

i. Τις πρωτοείσακτες αυτόφωρες υποθέσεις,

ii. Τις εξ αναβολής αυτόφωρες υποθέσεις κατά τα άρθρα 423 και 424 ΚΠΔ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κρατουμένων ή όχι και

iii. Τις αιτήσεις δικονομικού χαρακτήρα με κρατουμένους.

Επισημαίνεται ότι κατά το αμέσως ανωτέρω χρονικό διάστημα το μεν Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο θα συνεδριάζει στο κτίριο 2, αίθ. 2, το δε Β΄ Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο θα συνεδριάζει στο κτίριο 2, αίθ. 1.

(ε) Κατά το αμέσως ανωτέρω χρονικό διάστημα, το Α, καθώς και το Γ΄ Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο δεν θα συνεδριάζουν.

Δείτε αναλυτικά την Πράξη​.

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙΙ/α Β έκδοση
Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2η έκδ.,
send