logo-print

GDPR: Σε ποια ερωτήματα/αιτήματα έχει υποχρέωση να απαντά η Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Η Αρχή δεν έχει πλέον υποχρέωση να απαντά στα ερωτήματα σχετικά με ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

29/06/2018

17/07/2018

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής 52/2018, «από τις ρυθμίσεις του ΓΚΠΔ και ιδίως από τις διατάξεις του για τα καθήκοντα και τις εξουσίες των εποπτικών αρχών, στις οποίες απαριθμούνται οι αρμοδιότητές τους, συνάγεται ότι η Αρχή δεν έχει υποχρέωση να απαντά στα ερωτήματα και αιτήματα είτε των υπευθύνων επεξεργασίας, είτε των υποκειμένων των δεδομένων ή τρίτων, σχετικά με ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, που δεν εμπίπτουν στις προβλεπόμενες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ αρμοδιότητές της.

Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τις εκκρεμείς αιτήσεις κατά την 25.5.2018, δεδομένου ότι υπό το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς της Οδηγίας 95/46 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του αντίστοιχου ν. 2472/1977 (ΦΕΚ Α΄ 50) αφενός η Αρχή δεν είχε υποχρέωση να επιλαμβάνεται ερωτημάτων και αιτημάτων των υποκειμένων των δεδομένων και τρίτων και αφετέρου η προβλεπόμενη στη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 2472/1977 αρμοδιότητά της να εξετάζει αιτήσεις των υπευθύνων επεξεργασίας, με τις οποίες ζητείται ο έλεγχος και η εξακρίβωση της νομιμότητας της επεξεργασίας, δεν συνάδει με την αρχή της λογοδοσίας που καθιερώνεται με τον ΓΚΠΔ, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα».

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η Αρχή δεν έχει πλέον υποχρέωση να απαντά στα ερωτήματα και αιτήματα των υπευθύνων επεξεργασίας, των υποκειμένων των δεδομένων και τρίτων, σχετικά με ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Σχετικά ερωτήματα και αιτήματα που τυχόν αποστέλλονται στην Αρχή, τίθενται στο αρχείο, τυχόν δε εκκρεμείς αιτήσεις δεν θα εξετασθούν και θα τεθούν στο αρχείο.

Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send