logo-print

Χάρτη Πορείας για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας του συστήματος Σένγκεν πρότεινε η Κομισιόν

04/03/2016

16/11/2017

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Έναν λεπτομερή Χάρτη Πορείας με συγκεκριμένα βήματα για την αποκατάσταση της τάξης στη διαχείριση των εξωτερικών και εσωτερικών συνόρων της ΕΕ παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν.

Αναγνωρίζοντας τη δοκιμασία που δέχεται ο χώρος Σένγκεν λόγω της προσφυγικής κρίσης, αλλά και τη σημασία άμεσης αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας του, ο Χάρτης Πορείας προβλέπει ένα σχέδιο για την άρση όλων των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων το ταχύτερο δυνατό, το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο του 2016, αλλά και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση των προσωρινών συνοριακών ελέγχων εντός του πλαισίου των κανόνων του Σένγκεν, αντί για το σημερινό συνονθύλευμα μονομερών αποφάσεων.

Οι προσωρινοί συνοριακοί έλεγχοι όχι μόνο παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, αλλά συνοδεύονται και από σημαντικό οικονομικό κόστος, καθώς, σύμφωνα με υπολογισμούς της Επιτροπής, η πλήρης επαναφορά των συνοριακών ελέγχων εντός του χώρου Σένγκεν θα επέφερε αμέσως άμεσο κόστος ύψους από 5 έως 18 δισ. ευρώ ετησίως (ή 0,05%-0,13% του ΑΕΠ).

Διαβάστε επίσης: Quiz: Πόσο καλά γνωρίζεις τη Συνθήκη Σένγκεν;

Η επαναφορά της ομαλής λειτουργίας του χώρου Σένγκεν απαιτεί, όμως, θωράκιση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και διασφάλιση αποτελεσματικών συνοριακών ελέγχων, γι’ αυτόν το λόγο η Επιτροπή κάλεσε σήμερα τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν περισσότερο τις τρέχουσες επιχειρήσεις της Frontex και, από κοινού με την τελευταία, να ξεκινήσουν αμέσως τις απαραίτητες προετοιμασίες για την εφαρμογή του νέου συστήματος και να προσδιορίσουν τους απαραίτητους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους.

Η Επιτροπή τόνισε, επίσης, και την ανάγκη άμεσης υποστήριξης της Ελλάδας, αναγνωρίζοντας ότι η μαζική εισροή μεταναστών θα ασκούσε σοβαρές πιέσεις στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων οποιουδήποτε κράτους μέλους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής στην Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις ελληνικές αρχές και να συντονίζονται με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, ενώ θα πρέπει να υπάρχει 100% ταυτοποίηση και καταγραφή όλων των εισερχόμενων, συμπεριλαμβανομένων των συστηματικών ελέγχων ασφάλειας σε αντιπαραβολή με τις βάσεις δεδομένων.

Η Ελλάδα πρέπει να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή των Συστάσεων Αξιολόγησης Σένγκεν και μια εκτίμηση των αναγκών προκείμενου να δώσει τη δυνατότητα σε άλλα κράτη μέλη, σε οργανισμούς της ΕΕ και στην Επιτροπή να παράσχουν έγκαιρη υποστήριξη, με ανθρώπινους πόρους και τεχνικό εξοπλισμό.

Διαβάστε επίσης: Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τη Συνθήκη Σένγκεν

Σημαντική είναι και η εφαρμογή του Κοινού Σχεδίου Δράσης ΕΕ-Τουρκίας και του εθελοντικού προγράμματος εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους με την Τουρκία προκειμένου να επιτευχθεί ταχεία μείωση στους αριθμούς των αφίξεων στην Ελλάδα, καθώς η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προγραμμάτων επείγουσας μετεγκατάστασης και η αύξηση των επιστροφών στην Τουρκία και στις χώρες καταγωγής αναμένεται να μειώσουν την πίεση που ασκείται στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή σημείωσε ότι είναι απαραίτητο να παύσει η προσέγγιση «σας αφήνουμε να περάσετε», καθώς, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης-19ης Φεβρουαρίου, δεν είναι αποδεκτή ούτε νομικά ούτε πολιτικά, επομένως, θα πρέπει να δίνεται πράγματι η δυνατότητα επιστροφής των αιτούντων άσυλο στην αρχική χώρα εισόδου.

Τέλος, προβλέπεται ότι αν οι παρούσες μεταναστευτικές πιέσεις και οι σοβαρές ελλείψεις στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων εμμένουν και μετά τις 12 Μαΐου, η Επιτροπή θα χρειαστεί να παρουσιάσει μια πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, συνιστώντας στο Συμβούλιο μια συνεκτική προσέγγιση της ΕΕ για τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα έως ότου αποκατασταθούν οι διαρθρωτικές ελλείψεις.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της Επιτροπής στα αγγλικά εδώ

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η αποζηµίωση από την επιδείνωση της υγείας του παθόντος, 2024
send