logo-print

Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας (εγκύκλιος)

Διαδικασία έγχαρτης και ηλεκτρονικής χορήγησης της βεβαίωσης, προστασία του διοικουμένου και άλλα ζητήματα

03/06/2024

03/06/2024

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο με σκοπό την παροχή κατευθύνσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας (εγκύκλιος Υπ.Εσ. 10792/2024).

Πιο αναλυτικά, στην εγκύκλιο περιγράφεται η διαδικασία τόσο της έγχαρτης όσο και της ηλεκτρονικής χορήγησης βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας. Όσον αφορά την έγχαρτη διαδικασία, ο ενδιαφερόμενος πολίτης κατά κανόνα υποβάλλει αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου για τον οποίο επιθυμεί να εκδοθεί η βεβαίωση και προσκομίζει, ταυτόχρονα, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του οικονομικού έτους που προηγείται ή ταυτίζεται με αυτό της αίτησης.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι εάν η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί αιτιολογημένα βάσει του ανωτέρω δικαιολογητικού, η πραγματική εγκατάσταση αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με την κατάθεση στο Δήμο κάθε άλλου πρόσφορου αποδεικτικού μέσου. Η έννοια του πρόσφορου μέσου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, καθώς σε αυτήν εμπίπτει οτιδήποτε μπορεί να αποδείξει την μόνιμη κατοικία του ενδιαφερόμενου, όπως ενδεικτικά τα αναγραφόμενα στο νόμο δικαιολογητικά (λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, λογαριασμό ύδρευσης ή φυσικού αερίου). Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο.

Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης της βεβαίωσης από τον αρμόδιο Δήμαρχο, απαιτείται η παράθεση ειδικής αιτιολογίας. Επισημαίνεται ότι, εφόσον η δεκαήμερη προθεσμία, κατά την οποία ο δήμαρχος έχει τη δυνατότητα είτε να χορηγήσει είτε να απορρίψει αιτιολογημένα τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, παρέλθει άπρακτη, τότε η βεβαίωση χορηγείται υποχρεωτικά στον ενδιαφερόμενο, χωρίς να καταλείπεται πλέον η δυνατότητα στον δήμαρχο να απορρίψει την αίτηση του.

Αναφορικά με την ηλεκτρονική διαδικασία, ο ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να αιτηθεί ηλεκτρονικά την έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr), υπό την προϋπόθεση ότι ο δήμος της μόνιμης κατοικίας του έχει ενταχθεί σε αυτή.

Η έκδοση της βεβαίωσης ή η αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης πραγματοποιείται μέσα σε 10 ημέρες και αποστέλλεται στη Θυρίδα του στο https://my.gov.gr/. Εάν παρέλθει το διάστημα των 10 ημερών χωρίς να λάβει απάντηση από τον δήμο, μπορεί να συνδεθεί ξανά στην εφαρμογή και εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, να εκδώσει την βεβαίωση μόνιμης κατοικίας σε πραγματικό χρόνο (online).

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται, μεταξύ άλλων, πως για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας δεν τίθεται κάποιο συγκεκριμένο χρονικό όριο προηγούμενης πραγματικής εγκατάστασης του ενδιαφερομένου στον δήμο στον οποίο επιθυμεί να κατοικεί αυτός μονίμως.

Επίσης, στην περίπτωση που από ειδικότερες διατάξεις απαιτείται να βεβαιωθεί η μόνιμη κατοικία για παρελθόντα έτη, ο δήμαρχος, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις, μπορεί να εκδώσει βεβαίωση για παρελθόντα χρόνο.

Στην εγκύκλιο περιγράφεται, επίσης, η διαδικασία προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου, καθώς και η δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο στο ypes.gr

Επιδόσεις στο εξωτερικό Β έκδοση
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018