logo-print

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βελτιώνει τη διαθεσιμότητα των δεδομένων του δημόσιου τομέα (Οδηγία)

Νέοι κανόνες για τα ανοικτά δεδομένα του δημόσιου τομέα: Πρώτη ύλη για τεχνητή νοημοσύνη, blockchain και άλλες προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Νέους κανόνες για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων του δημόσιου τομέα ενέκρινε σήμερα το Συμβούλιο, χάρη στους οποίους η ΕΕ καθιστά τον πλούτο των δεδομένων που τηρεί ο δημόσιος τομέας ευκολότερα διαθέσιμο για περαιτέρω χρήση ως πρώτη ύλη για την τεχνητή νοημοσύνη, τις αλυσίδες συστοιχιών (blockchain) και άλλες προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες.

Οι κανόνες αυτοί θα δώσουν ώθηση στην οικονομία δεδομένων της ΕΕ, θα συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας βασιζόμενης στα δεδομένα και θα τονώσουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Οι κανόνες αυτοί αποτελούν πραγματικό καταλύτη για την τεχνητή νοημοσύνη και θα βοηθήσουν την Ευρώπη να γίνει παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα. Θα ενισχύσουν την ψηφιακή βιομηχανία της ΕΕ, ιδίως τις μικρότερες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες δεν θα είχαν διαφορετικά πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που χρειάζονται για να καινοτομήσουν και να επεκταθούν.

Alexandru Petrescu, Υπουργός Επικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ρουμανίας, Πρόεδρος του Συμβουλίου

Η νέα οδηγία διευρύνει το πεδίο των κανόνων που διέπουν την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΠΔΤ), ώστε να συμπεριλάβει, επιπλέον των φορέων του δημόσιου τομέα, τις δημόσιες επιχειρήσεις στους τομείς των μεταφορών και των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

Εισάγει επίσης την έννοια των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, που θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν μέσω διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API). Στο κείμενο ορίζονται έξι γενικές κατηγορίες συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας: γεωχωρικές πληροφορίες, γεωσκόπηση και περιβάλλον, μετεωρολογικές πληροφορίες, στατιστικές, εταιρείες και ιδιοκτησιακό καθεστώς εταιρειών, και κινητικότητα. Ο κατάλογος θα επικαιροποιείται μέσω παράγωγου δικαίου.

Διαβάστε σχετικά: Εγκρίθηκε η νέα οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα και τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα

Οι κανόνες θα καλύπτουν ερευνητικά δεδομένα που έχουν χρηματοδοτηθεί από δημόσιους πόρους και είναι ήδη διαθέσιμα σε δημόσια αποθετήρια. Θα προωθήσουν επίσης τη διάδοση δυναμικών δεδομένων, π.χ. μετεωρολογικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και δεδομένων που αφορούν τις μεταφορές.

Γενικά, τα στοιχεία του δημόσιου τομέα θα είναι διαθέσιμα είτε δωρεάν είτε με πολύ χαμηλό κόστος.

Επιπλέον, η μεταρρύθμιση προωθεί τη χρήση ανοικτών δεδομένων, δηλαδή δεδομένων σε ανοικτούς μορφότυπους που μπορούν να χρησιμοποιούνται δωρεάν και να ανταλλάσσονται για οποιονδήποτε σκοπό.

Διαδικασία και επόμενα στάδια

Η ρουμανική Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία στις 22 Ιανουαρίου 2019. Το Κοινοβούλιο ψήφισε στις 4 Απριλίου 2019.

Η νομική πράξη θα δημοσιευθεί τώρα στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Θα αρχίσει να ισχύει 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της.

Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να ενσωματώσουν τις διατάξεις της στο εθνικό τους δίκαιο.

Οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (πλήρες κείμεν

Αθέτηση ρήτρας παρεκτάσεως αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας και αποζημιωτική ευθύνη - Σειρά Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 8

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Η κληρονομική διαδοχή στο κτηματολογικό δίκαιο, 2024