logo-print

Η λειτουργία του Διοικητικού Εφετείου και Πρωτοδικείου Αθηνών από την 1η Ιουνίου 2020

29/05/2020

01/06/2020

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ανακοινώσεις σχετικά με τη λειτουργίας τους εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο και Πρωτοδικείου Αθηνών.

Διαβάστε επίσης: Επίσημο: Πότε και πώς ξεκινούν τα ποινικά δικαστήρια - Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση

Αναλυτικά:

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών: Ανακοίνωση σχετικά με την επαναλειτουργία του Δικαστηρίου

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με την 83/2020 πράξη του, μετά την έκδοση της Δ1α/ΓΠ.οικ.33202/28-5-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2033 τ. Β ) ορίζει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της υπ΄αριθμ. 1α/ΓΠοικ.30340/15.5.20 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1857/15.5.20 τ.Β΄), η προσωρινή αναστολή των εργασιών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών για την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των Υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων λήγει στις 31.05.2020. Την ίδια, επίσης, ημερομηνία παύει να ισχύει και η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου.

Επομένως, από την 01.06.2020 διενεργούνται: α) η συζήτηση και εκδίκαση των υποθέσεων για τις ακυρωτικές διαφορές και για τις διαφορές ουσίας θα διεξάγεται κανονικά και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Π.Δ 18/1989 και του Κ.Δ.Δ. (ν. 2717/99) και β) διαδικαστικές πράξεις και όλες οι εργασίες των Γραμματειών.

Ειδικότερα, για τη συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο, οι συνήγοροι μπορούν να παρίστανται είτε με φυσική παρουσία, είτε με την υποβολή δήλωσης παράστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 133 του Κ.Δ.Δ. είτε με την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης παράστασης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου Τριακοστού Τρίτου (άρθρο 33ο) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π., χωρίς την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από όλους τους διαδίκους.

Οι ιδιώτες διάδικοι μπορούν να παρίστανται είτε αυτοπροσώπως είτε με την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης παράστασης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου Τριακοστού Τρίτου (άρθρο 33ο) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π., χωρίς την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από όλους τους διαδίκους.

Οι κατ’ εξαίρεση προθεσμίες επτά (7) ημερών για προσκόμιση νομιμοποιητικών κλπ εγγράφων ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν την δήλωσή τους ηλεκτρονικά.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Οι δικαστές, γραμματείς, συνήγοροι και ιδιώτες διάδικοι που κινούνται σε όλους τους χώρους του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, συνιστάται να χρησιμοποιούν μη ιατρική μάσκα ή ασπίδα προστασίας προσώπου.

Στους κύριους χώρους του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών θα διατίθεται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.

Αναγκαία καθίσταται η τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων.

Ειδικά για τα ακροατήρια κατά τη συζήτηση υποθέσεων καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων τα είκοσι (20), ανάλογα με τη σειρά των εκφωνούμενων υποθέσεων, όπως αυτές αναγράφονται στο έκθεμα. Η σειρά προεκφώνησης καθορίζεται ανά 10 υποθέσεις. Η εφαρμογή των ανωτέρω, γίνεται με ευθύνη των Προέδρων ή των Δικαστών που Προεδρεύουν στη σύνθεση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η.6.2020 έως και την έναρξη των δικαστικών διακοπών, ήτοι έως και τις 15.7.2020.

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών: Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου

Μετά την επανέναρξη της κανονικής λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων από

1ης Ιουνίου 2020, ορίζουμε τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου, ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19, ως ακολούθως:

1. Συστήνεται ως αναγκαία η χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, γραμματείς, δικηγόρους και διαδίκους.

2. Επιβάλλεται η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ φυσικών προσώπων.

3. Στις αίθουσες συνεδριάσεων του δικαστηρίου δεν επιτρέπεται να εισέρχονται άνω των δέκα ατόμων (συμπεριλαμβανομένων των δικαστών και των γραμματέων) κατ΄ ανώτατο όριο.

Πηγή: adjustice.gr
Θεμελιώδεις θεσμοί αρχές και έννοιες του δικαίου της ΑΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send