Η τεχνητή νοημοσύνη και η επιρροή της στη Δικαιοσύνη και το δικηγορικό επάγγελμα στο επίκεντρο της CCBE

Ευρωπαίοι δικηγόροι: Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα ανταγωνίζονται ευθέως τους δικηγόρους στην παροχή νομικών συμβουλών στο προσεχές μέλλον

09/01/2019

24/01/2019

Η τεχνητή νοημοσύνη και η επιρροή της στη Δικαιοσύνη και το δικηγορικό επάγγελμα βρέθηκαν στο επίκεντρο της Επιτροπής για το Μέλλον του Δικηγορικού Επαγγέλματος και των Νομικών Υπηρεσιών (Future of the Legal Profession and Legal Services Committee).

Tεχνητή νοημοσύνη και παροχή νομικής συμβουλής - υπηρεσίας

Μετά από πολλούς μήνες διαβούλευσης και εσωτερικής επεξεργασίας, η Επιτροπή κατέληξε στην οριστικοποίηση ενός κειμένου εργασίας σχετικά με τον εννοιολογικό προσδιορισμό των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο της παροχής νομικής συμβουλής –νομικής υπηρεσίας (Working paper: “Artificial Intelligence and definition of legal services and legal advice”).

Σε συνέχεια προηγούμενων συζητήσεων, πέρα από τις δυσκολίες εννοιολογικής αποσαφήνισης και υπαγωγής των εφαρμογών τεχνητής ευφυΐας στις έννοιες των νομικών υπηρεσιών και της νομικής συμβουλής, αυτό που τελικά διαπιστώθηκε είναι πως στο προσεχές μέλλον οι εφαρμογές αυτές θα ανταγωνίζονται ευθέως τους δικηγόρους στην παροχή νομικών συμβουλών και θα εναπόκειται στους πολίτες κατά το στάδιο της αναζήτησης νομικής συμβουλής η επιλογή είτε του τεχνολογικά αυτοματοποιημένου συστήματος (με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται) είτε της φυσικής επικοινωνίας με δικηγόρο.

Το κείμενο αυτό εργασίας θα τεθεί υπόψη και των μελών της Επιτροπής Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT Committee) του CCBE και ακολούθως, εφόσον δεν υπάρξουν αλλαγές, θα παραπεμφθεί στην Ολομέλεια προς αποδοχή.

Υπογραμμίζεται ότι το κείμενο αυτό αποτελεί αποκλειστικά και μόνον κείμενο εργασίας που αποσκοπεί στην εννοιολογική προσέγγιση των σχετικών ζητημάτων και δεν πρόκειται ν΄ αποτελέσει δεσμευτική επίσημη θέση του CCBE, διότι για το θέμα κάθε χώρα έχει τη δική της εσωτερική νομοθεσία, τις δικές της ευαισθησίες και τις δικές της αντιλήψεις.

Άλλες πρωτοβουλίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη

Σε συνέχεια του προηγούμενου θέματος, τα μέλη της Επιτροπής συζήτησαν για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν χώρα αυτή την περίοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο των νομικών επαγγελμάτων και της απονομής της δικαιοσύνης.

Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρωτοβουλία του CEPEJ (Πλήρης τίτλος: «European Commission for the Efficiency of Justice», που είναι μια Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης σε συνεργασία με την Επιτροπή της Ε.Ε., με σκοπό τη συστηματική μελέτη της αποτελεσματικότητας των συστημάτων απονομής της δικαιοσύνης) σχετικά με τις προϋποθέσεις ηθικής νομιμοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στα δικαστικά συστήματα (“Ethic Charter for the use of AI in judicial systems”).

Επίσης, συγκεκριμένες προβλέψεις για υποβολή προτάσεων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στα νομικά επαγγέλματα και την απονομή της δικαιοσύνης υπάρχουν στο Πρόγραμμα Δράσης της Επιτροπής της ΕΕ για το E-Justice της περιόδου 2019-2023 («E-Justice Action Plan 2019-2023»).

Το CCBE έχει ήδη υποβάλει πρόταση ενός τέτοιου project.

Κατόπιν των ανωτέρω, ανοίχθηκε εκτενής συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής για τις υπάρχουσες και δυνητικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στα δικαστικά συστήματα.

Για το θέμα αυτό υπήρξε παρουσίαση διαφόρων εφαρμογών οι οποίες ήδη χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες, ιδίως στις ΗΠΑ, είτε στο στάδιο που προηγείται της δίκης (πχ συστήματα που χρησιμοποιεί η Αστυνομία, προληπτικά ή κατασταλτικά) είτε και κατά τη διάρκεια της δίκης, ακόμη και από τον ίδιο τον δικαστή στο πλαίσιο διαμόρφωσης της δικανικής του κρίσης.

Με πληροφορίες από dsa.gr και  ccbe.eu

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send