logo-print

Η θέση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας για το νομοσχέδιο περί αναγνώρισης ταυτότητας φύλου

Σε σωστή κατεύθυνση το νομοσχέδιο - Ανησυχία για τη δυνατότητα αίτησης αλλαγής φύλου σε άτομα με μείζονα ενεργό ψυχοπαθολογία, χωρίς προηγούμενη εκτίμηση της κατάστασής τους

09/10/2017

16/11/2017

Αναδάσωση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πλωτά Αιολικά Πάρκα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία προσκλήθηκε από την Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης , Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής να μετάσχει στην συζήτηση για το νομοσχέδιο «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου – Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση , ο κλάδος Σεξουαλικότητας και Διαπροσωπικών Σχέσεων της Εταιρείας εκτιμά ότι το νομοσχέδιο κινείται σε σωστή κατεύθυνση για την διευθέτηση πολλών θεμάτων που αφορούν τους διεμφυλικούς και για την απο-ιατρικοποίηση του θέματος.

Ωστόσο, εκφράζεται ανησυχία για την δυνατότητα που δίνεται σε άτομα με μείζονα ενεργό ψυχοπαθολογία (πχ παρανοική ψύχωση) και που ενδεχομένως δεν βρίσκονται σε ψυχιατρική παρακολούθηση, να μπορούν να κάνουν αίτηση αλλαγής φύλου χωρίς να προηγείται μια εκτίμηση της κατάστασης τους.

Παράλληλα, το Δ.Σ. της Εταιρείας έθεση υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής τα εξής σημεία :

- Το σχέδιο νόμου αποτελεί ενσωμάτωση στο εθνικό νομικό σύστημα Ευρωπαϊκών οδηγιών, αποτελεί κοινωνική-πολιτική επιλογή και επιχειρεί να θεσμοθετήσει προβλήματα κοινωνικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου των οποίων διεκδικεί την λύση η ΛΟΑΤ κοινότητα, επί της νομικής βάσης των ίσων ατομικών δικαιωμάτων.

- Έχει επιλεγεί από τον νομοθέτη η παράκαμψη της ιατρικής εκτίμησης του αιτήματος και του ιατρικού πιστοποιητικού.

Αυτό στηρίζεται στο ότι έχει γίνει διεθνώς αποδεκτό ότι το πώς βιώνει ένα άτομο την ταυτότητα φύλου δεν αποτελεί παθολογική κατάσταση, για την οποία απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Σε κάποιες περιπτώσεις, όμως, όταν συνυπάρχει ενεργή ψυχοπαθολογία (π.χ. σχιζοφρένεια ή διπολική συναισθηματική διαταραχή), αυτή δεν μπορεί να εκτιμηθεί.

-Το βάρος της εκτίμησης του αιτήματος επωμίζεται ο δικαστής.

Στην βάση ενός υπομνήματος που θα συνοδεύει την αίτηση και θα περιέχει κοινωνικές και ιατρικές πληροφορίες ;

Στη βάση πραγματογνωμοσύνης που θα διατάξει;

Το δικαστικό σώμα θα χρειαστεί εκπαίδευση και οδηγίες για να διαχειριστεί αυτό το κοινωνικό / νομικό πρόβλημα.

Εκφράστηκε επίσης στο Δ.Σ. η άποψη ότι πρόκειται για ένα θέμα περισσότερο κοινωνικό που άπτεται των δικαιωμάτων των πολιτών αυτής της χώρας και οι λίγες ψυχιατρικές αποκλίσεις θα μείωναν και θα αμαύρωναν το κεντρικό μεγάλο θέμα. Κάθε θεσμός έχει πάντοτε πολλά θετικά και λίγα αρνητικά.

Ας αναλογιστούμε πως πολλά νομοσχέδια που έχουν ψηφιστεί αγνόησαν την Ψυχιατρική θεώρηση, επειδή οι υπόλοιπες συνιστώσες ήταν σημαντικότερες. Ας μη ξεχνάμε ότι δεν πρόκειται για μια χειρουργική επέμβαση αλλά για μια νομική πράξη, η οποία τουλάχιστον μια φορά μπορεί να αλλάξει…»

Σε όσους ασχολούνται με θέματα ψυχοπαθολογίας συνεχίζεται διεθνώς η συζήτηση για το τι σημαίνει η αλλαγή ταυτότητας φύλου ή η δυσφορία του φύλου, αλλά αυτό δεν αφορά άμεσα τα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτει το παρόν νομοσχέδιο.

Μένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική διευκρίνιση…»

Πηγή: psych.gr

Η διαιτησία των επιμελητηρίων

ΕΛΕΝΗ ΤΡΟΒΑ

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Η συνταγματοποίηση του δικονομικού δικαίου

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ

 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

send