Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη: Οι αρμοδιότητες της Ομάδας Διοίκησης Έργου για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων

29/01/2019

01/02/2019

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση για τις αρμοδιότητες της Ομάδας Διοίκησης Έργου του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω ομάδα συστήθηκε με το άρθρο 29 του Νόμου 4587/2018 με σκοπό τον συντονισμό, τη διοίκηση, την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της λειτουργίας και επέκτασης του έργου Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Π.Π..

Βασικές αρμοδιότητες της Κεντρικής Ομάδας Εργασίας της ΟΔΕ

Όπως ορίζεται στην απόφαση του Υπουργείου, βασικές αρμοδιότητες της Κεντρικής Ομάδας Εργασίας της ΟΔΕ είναι οι εξής:

α) ο συντονισμός των δράσεων, η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών και η διοίκηση των Ομάδων και Υποομάδων εργασίας,

β) η διατύπωση ή η σύνταξη διευκρινήσεων επί ερωτημάτων νομικής φύσης των φορέων υλοποίησης ή των φορέων λειτουργίας που σχετίζονται με την ενσωμάτωση νέων ή τη βελτιστοποίηση υφιστάμενων διαδικασιών και συστημάτων,

γ) η ανάλυση του θεσμικού πλαισίου όπως έχει διαμορφωθεί μετά την εισαγωγή του ΟΣΔΔΥ ΠΠ και η πρόταση εφαρμογής των νομοθετικών παρεμβάσεων που κρίνονται αναγκαίες,

δ) η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση καθυστερήσεων ή επιπλοκών που παρουσιάζονται στη λειτουργία του ΟΣΔΔΥ ΠΠ,

ε) η διατύπωση ή σύνταξη τεκμηριωμένων εισηγήσεων των ειδικών πληροφορικής για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργικότητα του συστήματος,

στ) η υλοποίηση προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση οριζόντιων δράσεων για το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. υπηρεσίες διαλειτουργικότητας) και για τη συντήρηση του έργου (π.χ. συγκέντρωση βεβαιώσεων από τους φορείς λειτουργίας του έργου),

ζ) η αναφορά προβλημάτων και δυσλειτουργιών του πληροφοριακού συστήματος προς την Ανάδοχο του έργου και τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με σκοπό την επίλυση και αποκατάστασή τους από την Ανάδοχο.

Όπου στις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται νομοθετική παρέμβαση για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν προηγουμένως διαπιστωθεί από την Κεντρική Ομάδα Εργασίας, τις σχετικές νομοθετικές προτάσεις θα επεξεργάζεται και θα υλοποιεί η ειδική προς τούτο νομοπαρασκευαστική επιτροπή του άρθρου 29 παρ. 3 του ν. 4587/2018.

Ομάδες Εργασίας της ΟΔΕ

Οι Ομάδες Εργασίας των Κεντρικών Διαχειριστών της ΟΔΕ είναι οι εξής:

1. Ομάδα Λειτουργίας, Υποστήριξης Κεντρικών Συστημάτων, Δικτύων και Υποδομών DataCenters.

2. Ομάδα Λειτουργίας, Υποστήριξης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογών.

3. Ομάδα Υποστήριξης Ροών εργασίας Πολιτικής Διαδικασίας (Πολιτικών Δικαστηρίων).

4. Ομάδα Υποστήριξης Ροών εργασίας Ποινικής Διαδικασίας (Εισαγγελιών και Ποινικών Δικαστηρίων).

Στην απόφαση περιλαμβάνονται επίσης τα Κριτήρια για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και την πλήρωση του σκοπού της ΟΔΕ.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send