logo-print

Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων - Άτοκη επιστροφή βάσει άρθρου 103 ν.4387/2016

ΔΠΡ Θεσσαλονίκης (Μον) 5750/2020

29/09/2021

30/09/2021

Black Friday Online
Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο - 6η έκδοση

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΡΑΝΙΑ

ΔΠΡ Θεσσαλονίκης (Μον) 5750/2020

Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων. Άτοκη επιστροφή βάσει άρ.103 ν.4387/2016.

Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων. Προσφυγή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αρχή της χρηστής διοικήσεως: η αναζήτηση από τον ασφαλιστικό οργανισμό περιοδικών ασφαλιστικών παροχών μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την είσπραξή τους- ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε ετών- αντίκειται στην ανωτέρω αρχή αν οι παροχές αυτές έχουν μεν καταβληθεί αχρεωστήτως από τον ασφαλιστικό οργανισμό, ο ασφαλισμένος, όμως, τις έχει εισπράξει καλοπίστως.

Ο δόλος του συνταξιούχου πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. Άτοκη επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών από 12.05.2016 βάσει της διάταξης του άρθρου 103 παρ. 1 του ν. 4387/2016, μόνο σε περίπτωση καταλογισμού, χωρίς υπαιτιότητα του λαβόντος την παροχή.

Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν θεμελιώνεται ο δόλος του συνταξιούχου, εφόσον από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι αυτός γνώριζε ότι δεν δικαιούνταν τα επίμαχα ποσά προσαύξησης των συντάξεών του, δεδομένου ότι τα τριμηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων που ελάμβανε δεν περιείχαν ειδική, σαφή και συγκεκριμένη υπόμνηση για τη σχετική υποχρέωσή του να ενημερώσει τον ασφαλιστικό οργανισμό για την καταβολή στη σύζυγό του συντάξεως από έτερο ασφαλιστικό οργανισμό.

Περαιτέρω, έκρινε ότι, εφόσον κατά τον χρόνο έκδοσης της καταλογιστικής απόφασης είχε ήδη τεθεί σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 103 παρ. 1 του ν. 4387/2016, που προβλέπει το έντοκο της επιστροφής στο ΙΚΑ αχρεώστητων παροχών μόνο σε περίπτωση που αυτές χορηγήθηκαν με υπαιτιότητα του λαβόντος, η οποία, εν προκειμένω, δεν προέκυψε, ότι ο καθ’ ου δεν όφειλε τόκους για την επιστροφή των καταλογισθεισών σε αυτόν διαφορών συντάξεων, χωρίς, να είναι δυνατή η ακύρωση της πράξης, παρόλα αυτά, διότι στο πλαίσιο της προκείμενης ενδοστρεφούς δίκης, ο εν λόγω αυτεπάγγελτος έλεγχος μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της προσφυγής του ασφαλιστικού φορέα, σε καμία, όμως, περίπτωση στην ακύρωση της προσβληθείσας από αυτόν πράξης, καθ’ υπέρβαση των ορίων που τίθενται με το αίτημα της προσφυγής του.

Πηγή: adjustice.gr
Ναυτικό Δίκαιο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Βασικά Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

send