logo-print

Κορωνοϊός και απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες: Τι προβλέπει η απόφαση του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης

Ανάλυση της απόφασης σχετικά με την απαγόρευση εξόδου κατά τις νυχτερινές ώρες

16/02/2021

22/02/2021

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Δ έκδοση Ν. 4067/2012

Απόφαση της 5ης Φεβρουαρίου 2021 Απόφαση του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης σχετικά με την απαγόρευση εξόδου κατά τις νυχτερινές ώρες. Αποδοχή αίτησης αναστολής εκτελέσεως της διατάξεως.

Με την απόφαση της 5ης Φεβρουαρίου 2021 το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Verwaltungsgerichtshof) της Βάδης-Βυρτεμβέργης έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής εκτελέσεως κατοίκου του Tübingen (αιτούσα) κατά των περιορισμών νυχτερινής κυκλοφορίας, οι οποίοι επιβλήθηκαν με το διάταγμα προστασίας από τον Κορωνοϊό – COVID 19 της τοπικής κυβέρνησης (καθής). Η σχετική διάταξη του διατάγματος που επέβαλε την απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας από τις 8 μ.μ. έως τις 5 π.μ. (Ενότητα 1γ παρ. 2), ανεστάλη με την απόφαση του δικαστηρίου.

Όπως προκύπτει από το σκεπτικό της απόφασης, το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής, κρίνοντας ότι οι περιορισμοί στη νυχτερινή κυκλοφορία είναι θεμιτοί μόνο «εάν, ακόμα και αν ληφθούν υπόψη όλα τα άλλα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής, θα υπήρχε ακόμα σημαντικός κίνδυνος για την αποτελεσματική αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19». Επομένως, οι εν λόγω περιορισμοί δεν κρίνονται ως θεμιτοί μόνο με βάση το γεγονός ότι η παράλειψη επιβολής τους ίσως οδηγούσε σε μειονεκτήματα ως προς την καταπολέμηση της πανδημίας, αλλά λαμβάνεται υπόψη εάν η άρση των περιορισμών, λαμβανομένων επίσης υπόψη όλων των άλλων μέτρων που έχουν ληφθεί, θα οδηγήσει σε σημαντική επιβάρυνση του επιδημιολογικού φορτίου.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από το άρθρο 28α παρ. 3 του νόμου για την πρόληψη και προστασία κατά των λοιμώξεων, ο νομοθέτης, εάν κρίνει ότι οι περιορισμοί εξόδου είναι αναγκαίοι βάσει του ως άνω νόμου, πρέπει περαιτέρω να εξετάσει λεπτομερώς εάν (οι περιορισμοί αυτοί) πρέπει να εφαρμοστούν οριζόντια σε όλο το ομόσπονδο κρατίδιο ή αν θα πρέπει να εισάγει διαφοροποιημένες ρυθμίσεις σε διάφορα επίπεδα. Με το άρθρο 28α παρ. 3 του ως άνω νόμου, ο Ομοσπονδιακός νομοθέτης έλαβε τη βασική απόφαση ότι κατά τη θέσπιση προστατευτικών μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας, απαιτείται μια διαφοροποιημένη, κλιμακωτή προσέγγιση, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στο πραγματικό περιφερειακό ποσοστό μόλυνσης. Αυτή η απαίτηση προβλέπεται και στο εδάφιο 10 του άρθρου 28α παρ. 3 του νόμου για την πρόληψη και προστασία κατά των λοιμώξεων.

Εκεί ορίζεται ότι, εάν σε επίπεδο ομόσπονδου κρατιδίου ξεπεραστεί το οριακό μέγεθος- κατώφλι των άνω των 50 νέων κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους εντός επτά ημερών, θα πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο κρατιδίου συντονισμένα και συνολικά προστατευτικά μέτρα με στόχο τον αποτελεσματικό περιορισμό της μόλυνσης. Η διάταξη επιτρέπει τη θέσπιση ομοιόμορφων κανονιστικών ρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο - δηλαδή κανονιστικές διατάξεις που μπορούν να συμπεριληφθούν σε διάταγμα που εφαρμόζονται αδιακρίτως για όλες τις περιοχές, αστικές και αγροτικές. Ωστόσο, δεν απαιτεί αναγκαίως την θέσπιση τέτοιων ομοιόμορφων μέτρων για κάθε περίπτωση υπέρβασης σε επίπεδο ομόσπονδου κρατιδίου του αναφερόμενου ορίου των 50 κρουσμάτων.

Η καθής τοπική κυβέρνηση υποχρεούται να αιτιολογήσει επαρκώς τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης εφαρμογής του άρθρου 28 παρ. 2 και 3 του νόμου για την πρόληψη και την προστασία κατά των λοιμώξεων. Στα μέσα Δεκεμβρίου και αρχές Ιανουαρίου αυτού του έτους, αιτήσεις αναστολής κατά παρόμοιων διατάξεων απορρίφθηκαν. Το πεδίο εφαρμογής του εδαφίου 10 του άρθρου 28α παρ 3 του νόμου για την πρόληψη και προστασία κατά των λοιμώξεων είναι προς το παρόν ανοιχτό. Την 4η Φεβρουαρίου, στις 4 μ.μ. στη Βάδη-Βυρτεμβέργη ο αντίστοιχος συντελεστής εξάπλωσης ήταν 63,5. Ως εκ τούτου, η καθής πρέπει να αποδείξει ότι η άρση των περιορισμών κυκλοφορίας, ακόμα και αν ληφθούν υπόψη τα άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί, θα έχει σοβαρές συνέπειες στην αποτελεσματική καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού – COVID 19 και για το λόγο αυτό απαιτείται η θέσπιση ομοιόμορφων εθνικών κανόνων.

Στα μέσα Δεκεμβρίου 2020, παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων στη Βάδη- Βουτεμβέργη. Το δείγμα κρουσμάτων των 7 ημερών άγγιζε το 199,1 και η τιμή R ήταν 1,04. Δεν υπήρχαν αγροτικές και αστικές περιοχές με αριθμό κρουσμάτων κάτω από 100. Ο αριθμός κρουσμάτων κινούνταν σταθερά ανάμεσα στα 101 και 200 (σε 25 περιοχές) ή πάνω από 200 (σε 19 περιοχές). Από τα Χριστούγεννα έως τις 20 Ιανουαρίου, παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των κρουσμάτων. Τα κρούσματα ανά επτά ημέρες είχαν μειωθεί στα 98,9 και η τιμή R ήταν 0,84. Οι αστικές και αγροτικές περιοχές με κρούσματα άνω των 200 δεν υπήρχαν πλέον. Εντούτοις, οι τιμές κινούνταν σε επίπεδο ομόσπονδου κρατιδίου σε παρόμοια και υψηλά επίπεδα, που κυμαίνονταν είτε από 51 έως 100 (25 περιοχές) είτε από 101 έως 200 (18 περιοχές). Μόνο μία περιοχή (Tübingen) ήταν - έστω και ελάχιστα (49,4) - κάτω από το όριο των 50 κρουσμάτων.

Η πανδημία στη χώρα έχει αλλάξει σημαντικά από τότε, καθώς τα κρούσματα έχουν μειωθεί σημαντικά και υπάρχουν περιοχές εντός της Γερμανίας που τα κρούσματα βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Η καθής τοπική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι η «πρόωρη» άρση των περιορισμών εξόδου συνεπάγεται τον κίνδυνο ανανεωμένης εκθετικής αύξησης του ιού.

Με βάση τις απαιτήσεις της διάταξης 28α παρ. 2 εδ 1 και παρ. 3 του νόμου για την πρόληψη και προστασία κατά των λοιμώξεων, αυτό το επιχείρημα είναι πολύ γενικό, απλουστευτικό και χωρίς διαφοροποιήσεις. Πιο συγκεκριμένα, η καθής δεν έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι πολίτες που διαβιούν σε περιοχές με ιδιαίτερα πολλά κρούσματα, στις οποίες, για παράδειγμα, οι περιορισμοί της νυχτερινής εξόδου θα μπορούσαν να διαταχθούν με τοπικές δημοτικές ρυθμίσεις, δεν μπορούν να φύγουν από αυτές τις περιοχές λόγω του υπάρχοντος περιφερειακού κανονισμού. Για το λόγο αυτό δεν θα είχαμε μαζικές ροές από τα όρια του οικείου Δήμου σε άλλες περιοχές σε περίπτωση που επιβάλλονταν τοπικοί (σε επίπεδο δήμου) περιορισμοί εξόδου.

Απόφαση της 5ης Φεβρουαρίου 2021 (Az 1 S 321/21).

Το κείμενο σε

https://verwaltungsgerichtshof-baden-wuerttemberg.justizbw.de/pb/,Lde/St... ausser+Vollzug_+Erfolgreicher+Eilantrag+gegen+CoronaVerordnung?fbclid=IwAR1F-QX9_mgpCUar1Eg85qQWSY3QALs4_tygSzbbP0EpYtupYGB728Raos

Επιμέλεια μετάφρασης:

Άσπα Θεοχάρη, Δικηγόρος- Υποψήφια Δ.Ν.,

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Δ.Δ.-Δ.Ν,

Παναγιώτα Περράκη- Πάρεδρος Δ.Δ.- Δ.Ν.

Πηγή: ddikastes.gr
Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ