logo-print

Κορωνοϊός: Συγκριτικοί πίνακες μέτρων σε αστικές και ποινικές διαδικασίες στα κράτη μέλη της ΕΕ

Η επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού στις προθεσμίες των δικαστηρίων, τη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας και άλλα ζητήματα (Πίνακες)

28/04/2020

14/05/2020

Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ

Περιουσιακά Εγκλήματα απλό

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

Ο ιός COVID-19 προκάλεσε μια κρίση, η οποία δεν σταματά στα σύνορα και επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής μας.

Ο τομέας της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης δεν αποτελεί εξαίρεση.

Η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης δημιούργησε μία σελίδα αναφορικά με τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19 στον τομέα της δικαιοσύνης.

Η σελίδα στοχεύει να παρέχει μια επισκόπηση των μέτρων που λαμβάνονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον COVID-19, τα οποία επηρεάζουν τη δικαιοσύνη, τις εθνικές αρχές και τους νομικούς, αλλά και τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Καθώς η κατάσταση αλλάζει γρήγορα και οι πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα εξελίσσονται, η σελίδα θα ενημερώνεται τακτικά ώστε να αντικατοπτρίζει τις νέες εξελίξεις.

Η σελίδα περιλαμβάνει επίσης δύο συγκριτικούς πίνακες σχετικά με τα προσωρινά μέτρα που έχουν λάβει κράτη - μέλη της Ε.Ε. στον τομέα της δικαιοσύνης.

Αστικό δίκαιο

Μπορεί να υπάρχουν καταστάσεις όπου πολίτες και επιχειρήσεις πρέπει να προχωρήσουν σε μία διαδικαστική πράξη στο πλαίσιο μιας διασυνοριακής υπόθεσης, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί στα κράτη - μέλη της ΕΕ για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID-19. Αυτά τα μέτρα μπορεί να οδηγήσουν σε:

  • πλήρη ή μερική αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων και των αρχών
  • προσωρινή αδυναμία νομικής συνδρομής,
  • δυσκολία πρόσβασης σε πληροφορίες που παρέχονται συνήθως από τις αρμόδιες αρχές,
  • άλλα πρακτικά ζητήματα, για παράδειγμα καθυστερήσεις στην εκτέλεση απόφασης σε διασυνοριακό πλαίσιο ή στην επίδοση δικαστικού εγγράφου,
  • προσωρινές προσαρμογές όσον αφορά την επικοινωνία με το κοινό (μέσω email, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου).

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια επισκόπηση των πληροφοριών που παρέχονται από τα σημεία επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σχετικά με τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνονται στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο πίνακας βασίζεται σε τρεις άξονες: Προθεσμίες σε αστικές διαδικασίες - Δικαστική οργάνωση - Διεθνής / ευρωπαϊκή συνεργασία.

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ (έκδοση 24/4, για πιο πρόσφατη έκδοση ελέγξτε τον σύνδεσμο στο τέλος του κειμένου)

Νομοθεσία περί αφερεγγυότητας

Η πανδημία COVID-19 και το κλείσιμο μεγάλων τμημάτων της οικονομίας οδήγησε σε δραστική πτώση των ταμειακών ροών των εταιρειών και σε απειλή μαζικών διαδικασιών αφερεγγυόττηας.

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια επισκόπηση των μέτρων που έλαβαν τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και την αποφυγή αφερεγγυότητας βιώσιμων επιχειρήσεων, λόγω των προβλημάτων που προκαλούνται από αυτό το προσωρινό σοκ.

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.

Ποινικό δίκαιο

Πολλά κράτη μέλη επέβαλαν αυστηρούς περιορισμούς για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού COVID-19. Αυτό επηρέασε τη δικαστική συνεργασία στην ποινική δικαιοσύνη και την εφαρμογή μέσων που παρέχει το δίκαιο της ΕΕ.

Σε μια προσπάθεια προσαρμογής και διασφάλισης της συνέχισης των διασυνοριακών ερευνών και της αποτελεσματικότερης ανταπόκρισης, αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν λάβει αντίστοιχα μέτρα.

Η Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για ποινικά ζητήματα συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τη διεθνή συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και τις καθιστά διαθέσιμες στο ειδικό τμήμα COVID-19 του ιστότοπου του.

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης

Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο - Βιβλιοθήκη Δικάιου Κτηματολογίου Νο 24
Πολιτική Δικονομία ΙΙΙ - Β έκδοση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

send