logo-print

Κτηματολόγιο: Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων καταχώρισης πράξεων από συναλλασσόµενους επαγγελµατίες από τις 4 Απριλίου

30/03/2022

31/03/2022

Sakkoulas Online A4

Sakkoulas Online A4

Η προσημείωση υποθήκης Μετά τους ν. 4842/2021 και 4871/2021

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Με εγκύκλιό του το Ελληνικό Κτηματολόγιο ενημερώνει για την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων Κτηµατολογίου και τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:

Στο πλαίσιο της καθιέρωσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών για το σκοπό του εκσυγχρονισµού των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα Κτηµατολογικά Γραφεία και Υποκαταστήµατα του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», µε την υπ’ αριθµ. 117/11/22.03.2022 απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα, η οποία θα δηµοσιευτεί, ορίζεται από την ∆ευτέρα 4/4/2022 η ενεργοποίηση της υποχρεωτικής χρήσης των εκάστοτε διαθέσιµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποβολής αιτήσεων καταχώρισης πράξεων από συναλλασσόµενους επαγγελµατίες (σήµερα αφορά µόνο σε αιτήσεις πράξεων που κατατίθενται από δικηγόρους και συµβολαιογράφους).

Επιπλέον, από την ίδια ηµεροµηνία (4/4/2022) προγραµµατίζεται η εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

i) για την έκδοση των υπόλοιπων πιστοποιητικών και αντιγράφων από τα βιβλία κτηµατολογίου ήτοι: α) πιστοποιητικών κτηµατολογικών εγγραφών φυσικού/νοµικού προσώπου β) αντιγράφων πράξης και συνυποβαλλοµένων αυτής και γ) αντιγράφων από το αρχείο κτηµατογράφησης καθώς και

ii) για την έκδοση πιστοποιητικών από τα βιβλία του συστήµατος µεταγραφών και υποθηκών που τηρούνται στα Κτηµατολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήµατα του ν. 4512/2018 και ειδικότερα α) αντιγράφου πράξης, β) αντιγράφου πράξης από τα βιβλία µεταγραφών, γ) αντιγράφου µερίδας, δ) πιστοποιητικού ακτηµοσύνης, ε) πιστοποιητικού µεταγραφής/εγγραφής, στ) πιστοποιητικού µη εκποίησης (ιδιοκτησίας), ζ) πιστοποιητικού βαρών, η) πιστοποιητικού διεκδικήσεων, θ) πιστοποιητικού τροπής προσηµείωσης σε υποθήκη, ι) πιστοποιητικού εξάλειψης υποθήκης ή προσηµείωσης και ια) πιστοποιητικού άρσης κατάσχεσης.

Επιπρόσθετα, προς το σκοπό της βελτίωσης των συναλλαγών και σε εναρµόνιση µε τα προαναφερθέντα, έχει προταθεί τροποποίηση της υπ’ αριθµ. ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε την οποία προβλέπεται η αποσύνδεση της τιµολόγησης αιτήσεων καταχώρισης πράξεων που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την ηµεροµηνία υποβολής τους.

Σύµφωνα µε την υπό θέσπιση διαδικασία, όταν πρόκειται για την εγγραφή πράξης, το έντυπο πληρωµής θα αναρτάται από το Κτηµατολογικό Γραφείο ή Υποκατάστηµα στην εφαρµογή της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νοµιµότητας κατά τα άρθρα 15 και 16 του ν. 2664/1998 που διενεργεί ο Προϊστάµενος για την αποδοχή ή την απόρριψη της αιτούµενης εγγραφής και την έκδοση του αντίστοιχου φύλλου αποτελέσµατος ελέγχου µε το οποίο γίνεται δεκτό το αίτηµα καταχώρισης. Για την ανάρτηση του εντύπου πληρωµής, ο αιτών θα ενηµερώνεται αυτόµατα µε ηλεκτρονικό µήνυµα. Η πληρωµή θα διενεργείται όπως και σήµερα, µε ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης για την εγγραφή πράξης εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία υπολογισµού της οφειλής που αναγράφεται στο οικείο έντυπο οφειλής, συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας αυτής.

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα διατίθενται µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας του «Ελληνικού Κτηµατολογίου» καθώς και της ιστοσελίδας ktimatologio.gov.gr.

Προκειµένου να διευκολυνθούν οι επαγγελµατίες στην ηλεκτρονική υποβολή των εγγραπτέων πράξεων που από τις 4/4/2022 θα γίνονται µόνο ηλεκτρονικά, θα διατίθεται στην ιστοσελίδα του Κτηµατολογίου και στους επίσηµους λογαριασµούς του στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης, οπτικοακουστικό υλικό για τη διαδικασία και τη χρήση των εφαρµογών.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο.

Ναυτικό Δίκαιο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ποινική Δικονομία

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ