logo-print

Μαγνητοφώνηση - απομαγνητοφώνηση πρακτικών και στις ποινικές δίκες: Τι προτείνουν οι δικαστικοί υπάλληλοι

Ο ρατσιστικός λόγος μίσους ως μορφή του ρατσιστικού εγκλήματος

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ

Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ

Με επιστολή της η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος ζητά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει την άμεση εισαγωγή της διαδικασίας μαγνητοφώνησης - απομαγνητοφώνησης των πρακτικών και στις ποινικές δίκες.

Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Στην πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μετά από δική σας πρωτοβουλία, με την παρουσία των Διοικήσεων του Εφετείου και του Πρωτοδικείου Αθηνών και εκπροσώπων των συνδικαλιστικών φορέων των Δικαστικών Υπαλλήλων, της ΟΔΥΕ και του ΣΔΥΑ, δηλώσατε την πρόθεσή σας για την άμεση εισαγωγή της διαδικασίας μαγνητοφώνησης - απομαγνητοφώνησης των πρακτικών και στις ποινικές δίκες.

Διαβάστε επίσης: Άρειος Πάγος: Ξεκινάει από αύριο 23/4 η ηλεκτρονική παραλάβη πιστοποιητικών

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου μέτρου, θα δώσει την δυνατότητα για την αποτύπωση της ποινικής δίκης με απόλυτη ακρίβεια, θα ελαχιστοποιήσει τις αμφισβητήσεις των μαρτυρικών καταθέσεων, θα διευκολύνει τους Δικαστικούς Λειτουργούς και τους δικηγόρους, θα επιταχύνει την καθαρογραφή των αποφάσεων και θα δώσει σημαντική ανάσα στις Γραμματείες των Δικαστικών Υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα από τις πολλές κενές οργανικές θέσεις.

Ειδικότερα,

• Η φωνοληπτική τήρηση των πρακτικών κατά τη διαδικασία εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων (ηχογράφηση και στην συνέχεια αποηχογράφηση και απόδοση σε μορφή κειμένου των πρακτικών) περιγράφονται στο άρθρο 143 του πρόσφατα τροποποιηθέντος Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

• Τα αναφερόμενα στο άρθρο 143 του ΚΠΔ στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στο εκδοθέν προεδρικό διάταγμα σχετικά με την τήρηση των πρακτικών στην πολιτική δίκη.

• Προϋπόθεση για την υλοποίηση των πρακτικών στην ποινική δίκη με τη μέθοδο της ηχογράφησης και αποηχογράφησης είναι η έκδοση απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης.

• Σύμφωνα με το άρθρο 143, η φωνοληψία (η φωνοληπτική τήρηση των πρακτικών - το αρχείο ήχου) αποτελεί το κατά την έννοια του άρθρου 142 πρόχειρο πρακτικό που σήμερα τηρείται από τον γραμματέα χειρόγραφα σε φύλλα χαρτιού, το οποίο μονογράφεται από τον διευθύνοντα τη συζήτηση δικαστή. Το πρόχειρο πρακτικό καθαρογράφεται από τον γραμματέα σε προθεσμία που προβλέπει ο ΚΠΔ και συντάσσεται η απόφαση, θεωρείται και υπογράφεται από τον πρόεδρο και το γραμματέα.

Με βάση τα παραπάνω μεταφέρθηκε προς τον εκπρόσωπο της εταιρείας που σήμερα είναι ανάδοχος του έργου, ότι η τήρηση των πρακτικών στην ποινική δίκη με την μέθοδο της ηχογράφησης - αποηχογράφησης θα πρέπει να γίνεται με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά :

- Η ηχογράφηση όλης της ποινικής δίκης θα γίνεται με πολυκάναλο σύστημα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της δίκης (ΜΟΔ, Μονομελές ή Τριμελές Εφετείο, Τριμελές Πλημμελειοδικείο) και θα καταγράφεται ο ήχος σε ψηφιακή μορφή (αρχείο ήχου), θα αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή που θα υπάρχει στην αίθουσα συνεδρίασης και ταυτόχρονα και σε τοπικό ή κεντρικό αποθετήριο από το οποίο θα γίνεται παράλληλα η απομαγνητοφώνηση - αποηχογράφηση, δηλαδή, η μετατροπή του αρχείου ήχου σε επεξεργάσιμο κείμενο word.

- Από την οθόνη του Η/Υ που θα υπάρχει στην αίθουσα συνεδρίασης στην οποία εμφανίζονται οι υποθέσεις, θα επιλέγεται από τον γραμματέα η έναρξη και η λήξη κάθε υπόθεσης που θα είναι εγγεγραμμένη για συζήτηση στο πινάκιο των υποθέσεων του συγκεκριμένου ποινικού δικαστηρίου και κάθε επιμέρους ηχητικό αρχείο θα αποθηκεύεται λαμβάνοντας τον αριθμό εγγραφής της υπόθεσης στο πινάκιο, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα στις πολιτικές δίκες.

- Στο τέλος της συνεδρίασης, θα υπάρχουν τόσα ηχητικά αρχεία όσες και οι υποθέσεις που ήταν εγγεγραμμένες την συγκεκριμένη ημέρα, αποθηκευμένες στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή από τον οποίον θα εξάγονται (αντιγράφονται) από τον γραμματέα τα αρχεία ήχου σε ένα DVD, το οποίο θα αποτελεί το κατά το άρθρο 143, πρόχειρο πρακτικό του γραμματέα.

- Σε περίπτωση διακοπής κάποιας υπόθεσης για άλλη μέρα, το ηχητικό αρχείο της συγκεκριμένης υπόθεσης, που θα υπάρχει στο DVD, θα αποτελεί το αρχικό τμήμα της υπόθεσης της οποίας η συζήτηση θα συνεχιστεί στη νέα ημερομηνία που θα έχει ορίσει το δικαστήριο.

- Για λόγους ασφαλείας το κάθε ηχητικό αρχείο θα καταγράφεται στον σκληρό δίσκο του Η/Υ που θα βρίσκεται στο ακροατήριο, στο κεντρικό αποθετήριο της εταιρείας που θα κάνει την αποηχογράφηση και σε DVD που θα εξάγει (αντιγράφει) ο γραμματέας από τον σκληρό δίσκο του Η/Υ.

- Το DVD που θα διατηρεί ο γραμματέας, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ΚΠΔ (ως πρόχειρα πρακτικά). Σε αυτό θα μπορούν να ανατρέχουν σε κάθε περίπτωση όλοι οι παράγοντες της δίκης και σε άμεσο χρόνο αφού θα είναι διαθέσιμο μετά την ολοκλήρωση της δίκης.

- Στη συνέχεια η εταιρεία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (εντός 24 ωρών) θα αποδίδει ανά υπόθεση το απομαγνητοφωνημένο ηχητικό ντοκουμέντο ως αρχείο κειμένου (Word) και το οποίο θα είναι προσβάσιμο στον γραμματέα και στον δικαστή μέσω του portal (όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα η διαδικασία της αποηχογράφησης και της απόδοσης κειμένου στις πολιτικές δίκες) για την σύνταξη της ποινικής απόφασης.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα το συγκεκριμένο έργο διότι θα βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση του μεγάλου όγκου δικαστηριακής ύλης που θα είναι περεταίρω αυξημένος λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων.

Η παρούσα χρονική συγκυρία μας δίνει την δυνατότητα να προετοιμάσουμε κατάλληλα τα ποινικά ακροατήρια σε ότι αφορά την υποδομή τους, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν με την μαγνητοφώνηση - απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων όταν επιλυθεί το υγειονομικό πρόβλημα.

Πηγή: odye.gr
H διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διάφορων εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012 - ΠΠΠ Νο 7 -
Airbnb Η πολεοδομική αντιμετώπιση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

send