logo-print

Μονάδες αδυνατίσματος και ιδιωτικά γυμναστήρια: Χρήσιμες συμβουλές προς τους καταναλωτές

Συνήγορος Καταναλωτή: Τα βασικά δικαιώματα των καταναλωτών και οι υποχρεώσεις των μονάδων αδυνατίσματος και των γυμναστηρίων

22/09/2017

16/11/2017

Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο εμπορικός κλάδος των Μονάδων Αδυνατίσματος και των ιδιωτικών γυμναστηρίων, ο οποίος συνδέεται άρρηκτα με την υγεία των πολιτών, έχει διαχρονικά μεγάλο αριθμό αναφορών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Αρχής.

Στο χώρο υπάρχουν, βεβαίως, συνεπείς προμηθευτές που σέβονται τον καταναλωτή και μεριμνούν για την υγεία του, υπάρχουν, όμως, και επιχειρήσεις που επιδιώκουν αποκλειστικά το κέρδος.

Η επιθετική στρατηγική πωλήσεων που συχνά ακολουθείται, βασίζεται σε εμπορικές πρακτικές και μεθόδους που δεν είναι πάντα συμβατές με τη νομοθεσία.

Πολλές φορές οι διαφημιστικές υποσχέσεις δεν ακολουθούνται από την αντίστοιχη ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και δεν έχουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Έχουν, δυστυχώς, καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις πρόκλησης βλαβών από αμέλεια, στην υγεία και τη σωματική ακεραιότητα καταναλωτών. Από την έναρξη της λειτουργίας της, η Ανεξάρτητη Αρχή "Συνήγορος του Καταναλωτή" (ΣτΚ), έχει δεχθεί μεγάλο αριθμό καταγγελιών, που ξεπερνούν τις 1.200.

Το ποσοστό επίλυσης τους ανέρχεται σε 78% με επιστροφή στους καταναλωτές ποσού που υπερβαίνει τα 1.500.000 ευρώ.

Ο ΣτΚ εξακολουθεί να δέχεται καθημερινά αναφορές που αφορούν σε παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας, αλλά και σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που εφαρμόζουν σε βάρος των καταναλωτών επιχειρήσεις γυμναστηρίων, μονάδων αδυνατίσματος και κέντρων αισθητικής.

Σε αρκετές, μάλιστα, περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί από έρευνες που διεξήγαγε η Αρχή, ότι οι ως άνω επιχειρήσεις λειτουργούν χωρίς να διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή την προβλεπόμενη βεβαίωση γνωστοποίησης λειτουργίας που χορηγούν τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

Στις περιπτώσεις αυτές ο ΣτΚ, αφού συλλέξει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, ο ΣτΚ έχει υποβάλει στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών πάνω από 50 μηνυτήριες αναφορές (για σωματικές βλάβες, απάτη, παράνομη άσκηση επαγγέλματος, πλαστογραφία, κλπ.).

Σημαντικός αριθμός καταναλωτών διαμαρτύρεται για χρήση αθέμιτων και παραπλανητικών, μεθόδων προσέλκυσης πελατείας από ορισμένους προμηθευτές του κλάδου, οι οποίες οδηγούν τους καταναλωτές στην ανάληψη δυσβάστακτων οικονομικών υποχρεώσεων.

Αρκετοί καταναλωτές αναφέρουν ελλιπή προσυμβατική ενημέρωσή τους ως προς τους όρους ένταξης σε διάφορα προγράμματα αδυνατίσματος, άθλησης και αισθητικής και ως προς τις δυνατότητες υπαναχώρησης από αυτά.

Είναι, κατά συνέπεια, ιδιαίτερα σημαντική η ενημέρωση των καταναλωτών, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, για τις παγίδες που μπορεί να ελλοχεύουν, αλλά και πώς μπορούν να προστατευθούν από αυτές.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η έκδοση του φυλλαδίου, στο οποίο παρατίθενται συνοπτικά τα βασικά δικαιώματα των καταναλωτών, οι υποχρεώσεις των μονάδων αδυνατίσματος και των γυμναστηρίων.

Γίνεται, παράλληλα καταγραφή των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που διαπιστώθηκαν από την Αρχή κατά τη διερεύνηση σχετικών υποθέσεων, ενώ παρατίθενται απλές συμβουλές προς τους καταναλωτές για την αποφυγή προβλημάτων.

Δείτε το εγχειρίδιο του ΣτΚ εδώ.

Αγωγή περί κλήρου
Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - 5η έκδοση