logo-print

Νέες αλλαγές σε Ποινικό Κώδικα, Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και υποθηκοφυλακεία (Τροπολογία)

Αλλαγές στην παροχή πληρεξουσιότητας για τις εργατικές διαφορές - Αυτεπάγγελτη δίωξη σε όποιον παρεμποδίζει τπλειστηριασμούς

21/12/2017

24/12/2017

Αναγκαστική Εκτέλεση - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Νέες τροποποιήσεις διατάξεων του Ποινικό Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Οργανισμού Υποθηκοφυλακειών (ν.δ. 811/1971) περιλαμβάνει τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις.»

Υπενθυμίζεται ότι με το εν λόγω νομοσχέδιο περιλαμβάνει εκτενείς τροποποιήσεις σε Ποινικό Κώδικα, Κώδικες Ποινικής, Διοικητικής και Πολιτικής Δικονομίας, Κώδικα Δικηγόρων και άλλους κώδικες.

Δείτε αναλυτικά εδώ και εδώ.

Τροποποιήσεις άρθρων Ποινικού Κώδικα

1. Η παρ. 2 του άρθρου 315 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αν στην περίπτωση του άρθρου 308 ο παθών είναι δημόσιος υπάλληλος και η πράξη τελέστηκε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της ή υπάλληλος του πλειστηριασμού κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και η πράξη τελέστηκε με αφορμή τον πλειστηριασμό, η δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 333 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται εδάφιο β’  (τελευταίο) ως εξής:

Αν ο παθών είναι υπάλληλος του πλειστηριασμού κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και η πράξη τελέστηκε με αφορμή τον πλειστηριασμό, η δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 334 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

 «3. Όποιος εισέρχεται παράνομα σε κατάστημα ή χώρο δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή σε χώρο που χρησιμοποιείται από υπάλληλο πλειστηριασμού κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή παραμένει στους χώρους αυτούς παρά τη θέληση της υπηρεσίας ή του υπαλλήλου του πλειστηριασμού που τους χρησιμοποιεί, της οποίας τη θέληση του δηλώνει ο νόμιμος εκπρόσωπος της υπηρεσίας ή ο υπάλληλός της ή ο υπάλληλος του πλειστηριασμού, και προκαλεί έτσι διακοπή ή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας ή του πλειστηριασμού τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών τιμωρείται όποιος παράνομα εισέρχεται ή παραμένει στους προαναφερόμενους χώρους ή καταστήματα κατά το χρόνο μη διεξαγωγής της υπηρεσίας ή του πλειστηριασμού με σκοπό την παρακώλυση αυτών.»

Διαβάστε επίσης: Αλλάζει ο νόμος περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ν. 3190/1955)

Αιτιολογική έκθεση

1. Με την παράγραφο 1 εισάγεται εξαίρεση στην παρ. 2 του άρθρου 315 ΠΚ, ώστε να θεσμοθετείται η αυτεπάγγελτη δίωξη όσων προκαλούν σωματικές βλάβες κατά συμβολαιογράφων που διενεργούν πλειστηριασμούς ως υπάλληλοι αυτών. Η σωματική βλάβη αυτή θα πρέπει να τελείται εξαιτίας και για λόγους σχετικούς με τον πλειστηριασμό, οποτεδήποτε και οπουδήποτε (ήτοι, χωρίς περιορισμό ως προς τις ώρες ή τον τόπο διενέργειας του πλειστηριασμού).

2. Με την παράγραφο 2 εισάγεται εξαίρεση στην παρ. 2 του άρθρου 333 ΠΚ, ώστε να θεσμοθετείται η αυτεπάγγελτη δίωξη όσων απειλούν συμβολαιογράφους που διενεργούν πλειστηριασμούς ως υπάλληλοι αυτών. Η απειλή αυτή θα πρέπει να διατυπώνεται εξαιτίας και για λόγους σχετικούς με τον πλειστηριασμό, οποτεδήποτε και οπουδήποτε (ήτοι, χωρίς περιορισμό ως προς τις ώρες ή τον τόπο διενέργειας του πλειστηριασμού).

3. Με την παράγραφο 3 συμπληρώνεται η παρ. 3 του άρθρου 334 ΠΚ με τη συμπερίληψη εκεί και των συμβολαιογράφων που διενεργούν πλειστηριασμούς ως υπάλληλοι αυτών, ώστε να προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη όσων διαταράσσουν την απρόσκοπτη και εύρυθμη διενέργεια των πλειστηριασμών.

Οι ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις υπαγορεύονται από λόγους υπέρτερου δημοσιονομικού και δημοσίου συμφέροντος, που αποσκοπούν αφενός στη στήριξη και προστασία της εθνικής οικονομίας μέσω της ακώλυτης διενέργειας των πλειστηριασμών ως μέσων ενίσχυσης της ρευστότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αποφυγής ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, αφετέρου στην εξασφάλιση της έννομης προστασίας των συμβολαιογράφων που διενεργούν πλειστηριασμούς ως υπάλληλοι αυτών.

Τροποποίηση άρθρου 96 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 96 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α` 182) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τις εργατικές διαφορές η πληρεξουσιότητα μπορεί να δίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαδίκου από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική αρχή.»

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα παροχής πληρεξουσιότητας με ιδιωτικό έγγραφο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή, για τις εργατικές διαφορές, όταν αυτές εκδικάζονται ενώπιον του Αρείου Πάγου. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνεται πρόνοια για μείωση του κόστους της δίκης ενώπιον του Αρείου Πάγου ειδικά για τις περιπτώσεις αυτές. Ανάλογη ρύθμιση ίσχυε για τις εργατικές διαφορές και στο παρελθόν, δυνάμει της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4055/2012 (Α' 51). Ωστόσο η ρύθμιση αυτή έπαυσε να ισχύει με τον ν. 4335/2015, ο οποίος κατήργησε το άρθρο 665 του Κ.Πολ.Δικ. που προέβλεπε τη σχετική δυνατότητα.

Τροποποίηση διατάξεων Οργανισμού Υποθηκοφυλακειών

Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 811/1971 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί υπάλληλος που δεν ανήκει στην κατηγορία ΠΕ πτυχιούχος νομικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τρίτο εδάφιο, η καταχώριση πράξης ή απόφασης που έχει σχέση με τη σύσταση, μεταβίβαση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα τηρούμενα βιβλία και, αν το υποθηκοφυλακείο λειτουργεί ως μεταβατικό κτηματολογικό γραφείο, στα κτηματολογικά φύλλα, διενεργείται από τον προϊστάμενο της γραμματείας του οικείου Ειρηνοδικείου, ανεξαρτήτως της κατοχής ή μη πτυχίου νομικής και, αν δεν υφίσταται οργανική μονάδα στο Ειρηνοδικείο, ο ανώτερος κατά βαθμό δικαστικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Γραμματέων και, εφόσον υπηρετούν περισσότεροι με τον ίδια βαθμό, εκείνος που έχει τον περισσότερο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας. Ελλείψει υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από δικαστικό υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Γραμματέων.».

Αιτιολογική έκθεση

 Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία των νέων έμμισθων υποθηκοφυλακείων, για τις ανάγκες της καταχώρισης πράξης ή απόφασης που σχετίζεται με τη σύσταση, μεταβίβαση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα τηρούμενα βιβλία των υποθηκοφυλακείων και, όπου το υποθηκοφυλακείο λειτουργεί ως μεταβατικά κτηματολογικό γραφείο, στα κτηματολογικά φύλλα.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία εδώ.

Ποινικός Κώδικας Κατ΄ άρθρο Νομολογία

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΗΣΗΣ

Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ