logo-print

Νέο πρότυπο καταστατικό για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και οδηγίες συμπλήρωσης

Με το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται μετά το Νόμο 4541/2018

06/11/2018

21/11/2018

Ανώνυμες Εταιρίες
Δίκαιο εμπορικών δικαιοπραξιών/Αξιόγραφα-Ασφαλιστικό

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ

ΕΦΗ ΤΖΙΒΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Με νέα απόφαση τροποποιήθηκε η Υπουργική Απόφαση για τα Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε., όσον αφορά τα καταστικά των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Ειδικότερα, η τροποποίηση έγινε προκειμένου το καταστατικό'της ΕΠΕ να περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται  μετά το Νόμο 4541/2018.

Πέραν του πρότυπου καταστατικού, με τη νέα απόφαση αντικαταστάθηκαν και τα παραρτήματα για τις οδηγίες.

Σύμφωνα με το νέο Παράρτημα για την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης:

Άρθρο 1

1. Η επωνυμία της ΕΠΕ σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων εταίρων είτε προσδιορίζεται από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις και μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες.

2. Στην επωνυμία θα πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά οι λέξεις «Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» ή το ακρωνύμιο «Ε.Π.Ε.».

3. Στην περίπτωση σύστασης μονοπρόσωπης ΕΠΕ, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά ολογράφως οι λέξεις «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ή «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».

4. Η προσθήκη του διακριτικού τίτλου είναι προαιρετική, καθόσον δεν ανήκει στο ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού.

5. Η επιλογή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου για διεθνείς συναλλαγές είναι προαιρετική. Εφόσον όμως είναι επιθυμητή, μπορεί είτε να χρησιμοποιηθεί η επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες που έχει ήδη επιλεγεί είτε, εάν έχει επιλεγεί επωνυμία με ελληνικούς χαρακτήρες, αυτή να αποδίδεται ή να μεταφράζεται σε ξένη γλώσσα. Ο νομικός τύπος θα πρέπει να αποδίδεται υποχρεωτικά με τις λέξεις «Limited Liability Company» ή το ακρωνύμιο «L.L.C.» ή «LTD» και αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη με την προσθήκη των λέξεων «Single Member Limited Liability Company» ή «Single Member L.L.C» ή «Single Member LTD».

6. Η επιλογή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου απαιτεί προέλεγχο, όπως προβλέπεται, βάσει της διάταξης της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να μην προσκρούουν στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη και να διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο των ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επωνυμιών του ΓΕΜΗ επιχειρήσεων με έδρα τουλάχιστον στον ίδιο νομό.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας μπορεί να ορίζεται και οποιαδήποτε τοπική ή δημοτική κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας (άρθρο 2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Άρθρο 3

1. Στο σκοπό περιλαμβάνεται το αντικείμενο ή τα αντικείμενα δραστηριότητας της Ε.Π.Ε.

2. Στις Ε.Π.Ε. απαγορεύεται η άσκηση επιχείρησης για την οποία από τον νόμο έχει οριστεί αποκλειστικός εταιρικός τύπος.

Άρθρο 4

Στις Ε.Π.Ε. απαγορεύεται η εταιρεία να έχει αόριστη διάρκεια.

Άρθρο 5

1. Κατά την σύσταση θα πρέπει υποχρεωτικά να βεβαιώνεται από τους ιδρυτές η ολοσχερής καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Τα εταιρικά μερίδια έχουν ονομαστική αξία τουλάχιστον ενός (1) ευρώ. Η ονομαστική αξία είναι ίση για όλα τα εταιρικά μερίδια.

3. Το κείμενο που αφορά τις εισφορές σε είδος συμπληρώνεται μόνο εφόσον υπάρχουν και εφόσον δεν απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος για την μεταβίβαση τους, οπότε σε αυτή τη περίπτωση δεν μπορεί να γίνει χρήση του πρότυπου καταστατικού.

4. Σε περίπτωση ύπαρξης εισφορών σε είδος, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριληφθούν στο καταστατικό το αντικείμενο των εισφορών σε είδος, η αποτίμηση αυτών, το όνομα του εισφέροντος εταίρου και το σύνολο της αξίας των εισφορών σε είδος.

5. Αποδεκτές εισφορές σε είδος είναι μόνο όσες αποτελούν περιουσιακά αγαθό δεκτικό εμφανίσεως στον ισολογισμό.

6. Η αποτίμηση των εισφορών σε είδος γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2190/1920. ΠΡΟΣΟΧΗ: Από 01-01-2019 ο ν. 2190/1920 καταργείται και τίθεται σε ισχύ ο ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» και η αποτίμηση των εισφορών σε είδος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 (Α' 104).

Άρθρο 7

Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει στο τέλος της χρήσης που έχει οριστεί από το καταστατικό (π.χ. αν η εταιρική χρήση έχει ορισθεί από 1/1 - 31/12 και η σύσταση της ΕΠΕ γίνει 30/6, η λήξη της Α' εταιρικής χρήσης θα είναι 31/12, ήτοι μετά από 6 μήνες).

Άρθρο 8

1. Το άρθρο αυτό συμπληρώνεται μόνο αν οι εταίροι επιλέξουν να αναθέσουν με το καταστατικό την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση επιλογής καταστατικής διαχείρισης:

α) για την αλλαγή του διαχειριστή απαιτείται υποχρεωτικά τροποποίηση του καταστατικού και

β) για να μπορέσουν οι εταίροι να επιλέξουν είτε τη νόμιμη (υπό 3 παρακάτω) διαχείριση είτε την ανάθεση της διαχείρισης με απόφαση της συνέλευσης (υπό 4 παρακάτω) θα πρέπει επίσης να προηγηθεί τροποποίηση του καταστατικού με κατάργηση του άρθρου αυτού.

2. Οι διαχειριστές που θα οριστούν με το καταστατικό, μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι, εταίροι ή μη εταίροι, η δε χρονική διάρκεια της ανάθεσης μπορεί να είναι ορισμένη ή αόριστη.

3. Εάν οι εταίροι επιλέξουν να μην ορίσουν διαχειριστή με το καταστατικό, ισχύει η νόμιμη διαχείριση (άρθρο 16 ν. 3190/1955 ως ισχύει), δηλαδή η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει σε όλους τους εταίρους, που δρουν συλλογικά.

4. Εάν οι εταίροι επιλέξουν να μην ορίσουν διαχειριστή με το καταστατικό, μπορούν με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων (άρθρο 17 ν. 3190/1955 ως ισχύει) μετά τη σύσταση της εταιρείας να αναθέσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της σε έναν ή περισσότερους εταίρους ή μη εταίρους, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης ισχύει η νόμιμη διαχείριση.

Δείτε αναλυτικά την Κοινή Υπουργική Απόφαση 107766 -12/10/2018 με τις τροποποιήσεις και την υπουργική απόφαση 31637/2017 «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
send