logo-print

Νέο σχέδιο νόμου για μέτρα ενίσχυσης εργαζομένων, ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ασφαλιστικές ρυθμίσεις

Τι προβλέπεται για εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών, ασφαλιστική ενημερότητα και κριτήρια αναδοχής

16/10/2020

16/10/2020

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων διατροφής στον ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ ΑΘΗΝΑ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό τον τίτλο: «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών, ασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το σχέδιο νόμου αποτελείται από πέντε (5) μέρη, με τα οποία εισάγονται ρυθμίσεις:

α) για την ολοκληρωμένη παρέμβαση σε ζητήματα κοινωνικών υποθέσεων υπέρ της υποστήριξης των παιδιών, της ενδυνάμωσης του θεσμού της υιοθεσίας- αναδοχής, της προστασίας σε ζητήματα έμφυλης βίας, της ανάδειξης καίριων ζητημάτων σχετικά με το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων

β) για την επίλυση ασφαλιστικών ζητημάτων με σκοπό την μείωση του μη μισθολογικού κόστους, την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του eΕΦΚΑ και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων,

γ) για την αντιμετώπιση μιας σειράς οργανωτικών ζητημάτων για την εύρυθμη λειτουργία του e- ΕΦΚΑ

δ) για την επίλυση οργανωτικών ζητημάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και

ε) για την θέσπιση διατάξεων αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των ανέργων.

Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο προβλέπει:

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών

Με το άρθρο 22 καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών για τα έτη 2017, 2018 και 2019, προκειμένου να γίνει άμεση εκκαθάριση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων για τα έτη αυτά και να τακτοποιηθούν αυτοί ασφαλιστικά. 

Αναλυτικά η διάταξη αναφέρει:

Οι ασφαλιστικές εισφορές ετών 2017, 2018 και 2019 των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών υπολογίζονται οριστικά με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και τις τυχόν υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), αρχικές και τροποποιητικές, σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί έως την τελευταία μέρα του μήνα της δημοσίευσης του παρόντος.

Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας – Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

Με το άρθρο 25 τροποποιείται κατ’ αρχήν η υποπερ. ββ της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4611/2019 (Α΄73) και προστίθενται και όσοι ήταν ή είναι διαχειριστές ΙΚΕ στα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς.

Περαιτέρω με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται νέα περ. ι στο άρθρο 23 του ν. 4611/2019 (Α΄73) με την οποία ορίζεται απαλλάσσεται ο οικοπεδούχος από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την μεταβίβαση ποσοστών επί του οικοπέδου σε τρίτο, εφόσον κατά τη μεταβιβαστική δικαιοπραξία συμβάλλεται και ο εργολάβος στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης, ως εν τοις πράγμασι μεταβιβάζων, καθώς ο οικοπεδούχος στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, μολονότι διατηρεί το εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, στερείται επί της ουσίας της εξουσίας διαθέσεως αυτού και, επομένως στην περίπτωση αυτή ορίζεται οτι το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από τον εργολάβο. 

Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας

Με το άρθρο 7 επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του θεσμού της αναδοχής, μέσω του περιορισμού των προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να πληρούνται στο πρόσωπο των συνοικούντων των υποψηφίων αναδόχων.

Αναλυτικά προβλέπεται:

Στο άρθρο 8 του ν. 4538/2018 (Α’ 85) αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η τοποθέτηση ανηλίκου σε ανάδοχους γονείς επιτρέπεται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α. οι ανάδοχοι γονείς πληρούν τα όρια ηλικίας και έχουν διαφορά ηλικίας από τον αναδεχόμενο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία για την υιοθεσία. Ο περιορισμός της ηλικίας δεν ισχύει για την περίπτωση της συγγενικής αναδοχής,

β. οι ανάδοχοι γονείς έχουν καλή ψυχική, διανοητική και σωματική υγεία, ιδίως μάλιστα δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα. Οι συνοικούντες των αναδόχων γονέων δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα και έχουν καλή ψυχική υγεία.

γ. οι ανάδοχοι γονείς και οι συνοικούντες με αυτούς δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα ή δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για τα αδικήματα που επισύρουν έκπτωση από τη γονική μέριμνα, σύμφωνα με το άρθρο 1537 ΑΚ, ή για κακοποίηση ή παραμέληση ανηλίκων για τα αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, σωματεμπορίας, ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής, αποπλάνηση παιδιών, ληστείας, καθώς και για όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα ναρκωτικά ή την εμπορία οργάνων,

δ. οι ανάδοχοι γονείς έχουν αποδεδειγμένα τη δυνατότητα να καλύψουν τα βασικά έξοδα διατροφής, μόρφωσης και ιατρικής περίθαλψης του ανάδοχου τέκνου, διαθέτοντας επαρκείς προς τούτο οικονομικούς πόρους και καταβάλλοντας προσωπική φροντίδα,

ε. οι ανάδοχοι γονείς είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων της παρ. 1 του παρόντος».

Μπορείτε να δείτε το νομοσχέδιο και να συμμετέχετε στη διαβούλευση στο opengov.gr