logo-print

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Η ετήσια έκθεση για το δικαστικό έτος 2020-2021

20/10/2021

20/10/2021

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Την ετήσια έκθεσή του για το δικαστικό έτος 2020-2021 δημοσίευσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Σύμφωνα με το σημείωμα του Προέδρου του ΝΣΚ, η έκθεση αποτυπώνει τη λειτουργία και απόδοση του ΝΣΚ, σε μια απροσδόκητη χρονιά που συντάραξε συθέμελα την παγκόσμια κοινότητα, δοκίμασε τις αντοχές Κρατών - κολοσσών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του δημοκρατικού πολιτεύματος, τις ατομικές και κοινωνικές ελευθερίες και επαναπροσδιόρισε τις προτεραιότητες όλων μας, ως άτομα και ως μέλη του κοινωνικού συνόλου. Δρομολόγησε όμως και επιτάχυνε και δραστικές αλλαγές, θετικές και αρνητικές, στη λειτουργία του Δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ετήσια Έκθεση για το δικαστικό έτος 2020- 2021 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι αντικατοπτρίζει και την ικανότητα προσαρμογής και αποτελεσματικής ανταπόκρισης ενός δικαιϊκού θεσμού όπως είναι και το ΝΣΚ στις νέες συνθήκες. Δείχνει επίσης την ικανότητα του κύριου και διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ, να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, με αυταπάρνηση και ιδιαίτερη υπευθυνότητα, κάτω από συνθήκες επικίνδυνες υγειονομικά, ιδιαίτερα απαιτητικές και πρωτόγνωρες.

Επίσης, η περίοδος της πανδημίας και ο τρόπος διαχείρισής της από το προσωπικό του ΝΣΚ, αποτελεί απτό παράδειγμα της επωφελούς χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας, αφού, αποδείχθηκε ότι, όταν χρησιμοποιείται σωστά και από ανθρώπους με το προσήκον επιστημονικό υπόβαθρο, όχι μόνο αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για να ξεπεραστούν πρόσκαιρες δυσκολίες, αλλά και για να αναβαθμιστεί, να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί η παροχή των υπηρεσιών προς το Κράτος και τον πολίτη.

Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ειδικά Γραφεία και Δικαστικά Γραφεία λειτουργούν σε όλα τα Υπουργεία, σε ΝΠΔΔ, σε Πανεπιστήμια και Ανεξάρτητες Αρχές. Επίσης, Δικαστικά Γραφεία του Ν.Σ.Κ. λειτουργούν και σε 29 επαρχιακές πόλεις. Νέα Γραφεία συστάθηκαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και στον ΟΔΑΠ, ενώ, το 2020 δημιουργήθηκαν με νομοθετικές διατάξεις 14 νέες οργανικές θέσεις. Έτσι, στα τέλη του 2020, το κύριο προσωπικό του Ν.Σ.Κ. αριθμούσε 457 μέλη – σε σύνολο 473 οργανικών θέσεων.

Στον προγραμματισμό μας για τα έτη 2018-2021, ορίστηκαν ως ζητήματα αιχμής και άμεσης προτεραιότητας για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, η ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική λειτουργία του ΝΣΚ, η ανασυγκρότηση στη δομή και στη χωροταξία του ΝΣΚ και οι αλλαγές σε όλο το πλέγμα λειτουργίας του ΝΣΚ. Ειδικότερα: 

εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του κύρους του ΝΣΚ, μέσω της ποιοτικότερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας του, με στόχο την πιο ουσιαστική εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την καλύτερη προστασία του δημοσίου χρήματος,

αποσυμφόρηση του ΝΣΚ από μικροϋποθέσεις χαμηλού οικονομικού ενδιαφέροντος για το Δημόσιο και η απλοποίηση και επιτάχυνση της λειτουργίας του, με μεταφορά αρμοδιοτήτων από το επίπεδο του Υπουργού ή του Προέδρου του ΝΣΚ, στο επίπεδο Γραφείων ΝΣΚ και η απαλλαγή από ανώφελες γραφειοκρατικές διαδικασίες,

συμβολή του στην ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης, με τη μη άσκηση αβάσιμων ενδίκων μέσων και την αποδοχή ακόμα και αποφάσεων Ειρηνοδικείων, αν αυτές είναι σωστές και στην άμεση εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και τη διαρκή υπόμνηση στην ηγεσία του κάθε Υπουργείου, ότι η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων είναι προς όφελος κυρίως του Δημοσίου, γιατί έτσι εμπεδώνεται στη συνείδηση του κάθε πολίτη η εμπιστοσύνη του στην ασφάλεια και στο κράτος δικαίου,

ουσιαστική άσκηση της αρμοδιότητας της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, ταχύτερη και προσφορότερη παροχή γνωμοδοτικού έργου προς τη Διοίκηση, με θέσπιση διαδικασιών και κανόνων, ώστε το τρίμηνο να είναι το απώτατο χρονικό σημείο έκδοσης των γνωμοδοτήσεων, η επιτάχυνση λειτουργίας του συνόλου των συλλογικών οργάνων του και η θέσπιση ενός δίκαιου, αντικειμενικού και διαφανούς συστήματος επιθεώρησης των λειτουργών του ΝΣΚ που θα επιβραβεύει με πιο γρήγορη εξέλιξη τους άριστους,

προώθηση σχεδίων νομοθετικών ρυθμίσεων για σοβαρά ζητήματα που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος και κατάρτιση σχεδίου νέου Οργανισμού του ΝΣΚ όπου, σε ένα νομοθέτημα θα αποτυπώνονται, όχι μόνο οι παραπάνω αλλαγές, αλλά και η δομή, ο τρόπος λειτουργίας και η υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών και υπαλλήλων του ΝΣΚ.

Και επίτευξη αυτών των στόχων να γίνει με ενημέρωση και συμμετοχή όλων των λειτουργών του ΝΣΚ για να δημιουργηθεί ένα ΝΣΚ πιο εξωστρεφές, μη φοβικό, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, με ευρωπαϊκό αέρα και πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα.

Δείτε αναλυτικά την έκθεση στο nsk.gr

Το προσύμφωνο στο κτηματολογικό δίκαιο - Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 23
Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

send