logo-print

Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών: Οδηγίες για την έκδοσή του μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών»

10/06/2020

11/06/2020

Κατάχρηση δικαιώματος στο Κληρονομικό Δίκαιο - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κατάχρηση δικαιώματος στο Κληρονομικό Δίκαιο - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει νεότερες οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία και έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.

Όπως αναφέρεται στην αρχική εγκύκλιο, το νέο πρότυπο πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών είναι διαθέσιμο στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών».

Με βάση το πρότυπο αυτό, το προς έκδοση πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών δημιουργείται αυτόματα από τον πίνακα συγγενών και έχει μη επεξεργάσιμη μορφή.

Διαβάστε επίσης: Υπ. Δικαιοσύνης: Ποιες διαδικασίες διεκπεραιώνονται και μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Επισημαίνεται ότι η υφιστάμενη διοικητική διαδικασία παραμένει ως έχει, ήτοι για την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών απαιτείται αίτηση του πολίτη, ο οποίος αποδεικνύει σχετικό έννομο συμφέρον.

Εφόσον μετά την έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών προκύπτουν νέα στοιχεία, ο Δήμος οφείλει να προβαίνει στην ανάκληση του αρχικά εκδοθέντος πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών και στην έκδοση νέου, το οποίο τελεί σε συμφωνία με τα επίσημα στοιχεία.

Σε περίπτωση που εκδοθεί το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών για αποβιώσαντα, αυτό τηρείται στο φάκελο του αποβιώσαντα και χορηγείται αντίγραφό του, όταν σε χρόνο μεταγενέστερο της αρχικής εκδόσεώς του ζητηθεί εκ νέου, καθώς το περιεχόμενό του δεν είναι επιδεκτικό μεταβολής.

Με τη νέα εγκύκλιο παρέχονται νεότερες οδηγίες σχετικές με τη δημιουργία και έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.

Διαβάστε επίσης: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Αλλαγές σε αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών και ταυτοποίηση IBAN-ΑΦΜ

Μεταξύ άλλων, στη νέα εγκύκλιο σημειώνεται πως ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του κληρονομούμενου, του/της συζύγου/συμβιούντα, των τέκνων, καθώς και του αιτούντα, εφόσον αυτός αποτελεί συγγενικό πρόσωπο του θανόντα, καθίσταται απαραίτητο και υποχρεωτικά στοιχείο για την έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, δεδομένου ότι αποτελεί βασικό στοιχείο ταυτοποίησης για την κάλυψη των αναγκών των Φορέων του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω της διαλειτουργικότητας του Μητρώου Πολιτών.

Η ημερομηνία θανάτου του κληρονομούμενου αποτελεί συστατικό στοιχείο για τη σύνταξη και έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.

Προκειμένου να διασφαλισθεί αυτό προβλέφθηκε σχετικός έλεγχος στη φάση της οριστικοποίησης του πίνακα εγγυτέρων, ο οποίος εμποδίζει τη δημιουργία του πιστοποιητικού εάν δεν είναι συμπληρωμένη η ημερομηνία θανάτου.

Δείτε την αρχική εγκύκλιο και τις επιπλέον οδηγίες.

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης - Συμβολές Αστικού Νο 6

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send