logo-print

Πώς λειτουργεί από σήμερα (16/9) το Πρωτοδικείο Αθηνών

16/09/2020

18/09/2020

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
Πολυκώδικας, 15η έκδ., 2023

Ανακοίνωση αναφορικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών του από τις 16 Σεπτεμβρίου 2020 εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Διαβάστε επίσης: Μηνυτήρια αναφορά δικηγόρου κατά δικαστικού υπαλλήλου του Πρωτοδικείου Αθηνών

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Από Τετάρτη 16.9.2020, ημέρα έναρξης του νέου δικαστικού έτους, οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Αθηνών θα λειτουργήσουν με τον τρόπο που παραθέτουμε παρακάτω, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν περιοριστικά μέτρα λόγω Covid-19.

1. Κατάθεση δικογράφων

Η κατάθεση δικογράφων και διαταγών πληρωμής και ενδίκων μέσων θα γίνεται στις οικείες γραμματείες και όχι σε αίθουσες ακροατηρίων, καθότι θα συνεδριάζει το σύνολο των πολιτικών και ποινικών Εδρών. Η χορήγηση προσωρινών διαταγών και οι αιτήσεις Νομικής Βοήθειας θα εξετάζονται στα ορισθέντα και πριν την αναστολή των εργασιών λόγω covid-19, γραφεία των κτιρίων 4 και 5. Όμως θα εξακολουθήσει η κατάθεση των δικογράφων με βάση τον τελευταίο αριθμό του γραμματίου προείσπραξης ή του αριθμού μητρώου του Δικηγόρου (όπου δεν απαιτείται προείσπραξη) ή του Δικαστικού Αντιπροσώπου του Ν.Σ.Κ με την παρακάτω σειρά, με την διαφοροποίηση ότι καθημερινά θα κατατίθενται δύο συνεχόμενοι στην σειρά αριθμοί προείσπραξης και συγκεκριμένα:

Τετάρτη 16.9.2020 : θα κατατεθούν τα δικόγραφα όσων το γραμμάτιο προείσπραξης ή ο αριθμός Μητρώου του Δικηγόρου λήγει σε 5 και 6.

Πέμπτη 17.9.2020 : θα κατατεθούν δικόγραφα όσων το γραμμάτιο προείσπραξης ή ο αριθμός Μητρώου του Δικηγόρου λήγει σε 7 και 8.

Παρασκευή 18.9.2020 : θα κατατεθούν δικόγραφα όσων το γραμμάτιο προείσπραξης ή ο αριθμός Μητρώου του Δικηγόρου λήγει σε 9 και 0 και ούτω καθεξής μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.

Οι πληρεξούσιοι που δεν επιθυμούν να λάβουν αντίγραφο του δικογράφου την ίδια ημέρα, θα μπορούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας Συνεργάτη Δικηγόρου του Δ.Σ.Α., άλλως θα πρέπει να αναμένουν την σχετική σειρά αναμονής για να καταθέσουν.

Ειδικά για τα δικόγραφα στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων ισχύει ό,τι μέχρι σήμερα δηλαδή εναλλαγή μονών και ζυγών αριθμών προείσπραξης.

Σημειώνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός των δύο δικογράφων ανά δικηγόρο για την κατάθεση, και δικόγραφα υπό παραγραφή θα γίνονται δεκτά χωρίς τους παραπάνω περιορισμούς μετά από άδεια προέδρου Υπηρεσίας (κτίριο 6).

2. Ανάληψη αντινράφων διαταγών πληρωμής - αποφάσεων προτάσεων και πρακτικών δημοσιευμένων αποφάσεων

Η χορήγηση των παραπάνω εξακολουθεί να γίνεται σύμφωνα με προηγούμενες ανακοινώσεις μας. Το ίδιο ισχύει και για την παραγγελία και λήψη απογράφου απόφασης.

3. Οίκοθεν προσδιορισμός των υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής

Όλες οι υποθέσεις, όλων των διαδικασιών, οι οποίες είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν κατά το διάστημα από 13/3/2020 έως 31/5/2020 και η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε, θα επαναπροσδιοριστούν οίκοθεν και η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο-έκθεμα επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων. Η αναζήτηση για τη νέα δικάσιμο θα γίνεται με το γενικό αριθμό κατάθεσης (ΓΑΚ) μέσω της πύλης ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr. Ήδη έχουν προσδιοριστεί οι υποθέσεις των Ειδικών διαδικασιών, Εκούσιας, Ασφαλιστικών Μέτρων, ο δε προσδιορισμός των υποθέσεων της Τακτικής Διαδικασίας γίνεται με Πράξεις αρμοδίων Προέδρων Πρωτοδικών.

4. Συζήτηση των υποθέσεων, που έχουν προσδιοριστεί η θα προσδιοριστούν νια να εκδικαστούν από 16/9/2020 μέχρι και 31/12/2020 (εκτός των υποθέσεων της νέας τακτικής διαδικασίας 237 και 238 ΚπολΔ)

Οι εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις, που έχουν προσδιοριστεί ή θα προσδιοριστούν προς συζήτηση κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα κατανέμονται χρονικά και ενημερώνεται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της δικασίμου, από την αρμόδια γραμματεία ο Δ.Σ.Α. Ο καταμερισμός θα γίνεται για συγκεκριμένο αριθμό υποθέσεων ανά ώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ; Προς αποφυγή συνωστισμών και εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοΐου COVID-19, οι κύριοι πληρεξούσιοι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες να προσέρχονται κατά το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί η συζήτηση της υπόθεσης που τους αφορά βάσει του εκθέματος και όχι νωρίτερα.

Για παράδειγμα αν μία συγκεκριμένη υπόθεση έχει οριστεί να εκδικαστεί από ώρα 9.00 -10.00' να προσέρχονται στις 9.00', αν έχει οριστεί να εκδικαστεί από ώρα 10.00 -11.00' να προσέρχονται στις 10.00' κλπ.

Για τις υποθέσεις αυτές μπορεί να υποβληθεί αίτημα αναβολής ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 Κ.Πολ.Δ.

Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα: α) να δοθεί αναβολή και χωρίς παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο, εφόσον διατυπωθεί σχετικό αίτημα με κοινή ή μεμονωμένες ανέκκλητες δηλώσεις όλων των μερών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 Κ.Πολ.Δ. Οι σχετικές δηλώσεις θα συνεχίσουν να αποστέλλονται το αργότερο μέχρι την 12η ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίοι έχουν γνωστοποιηθεί, στον ιστότοπο του portal της ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, β) εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να αποστείλουν κοινή ή μεμονωμένη δήλωση το αργότερο μέχρι την 12η ώρα της προηγούμενης της δικασίμου, στους ίδιους ως άνω λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι παραπάνω α) και β) περιπτώσεις εκφωνούνται στην αρχή της συνεδρίασης.

Οι λεπτομέρειες της υποβολής των δηλώσεων των δύο παραπάνω περιπτώσεων αναφέρονται στην από 29.5.2020 ανακοίνωση μας.

Υπενθυμίζουμε την χθεσινή από 14-9-2020 (αρ. πρωτ. 8292/2020) Ανακοίνωση μας σχετικά με την αυστηρή και χωρίς παρέκκλιση τήρηση όλων των μέτρων πρόληψης του Covid-19 σε όλους τους χώρους, γραμματείες και ακροατήρια του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Δείτε την πρωτότυπη ανακοίνωση.

Το προσύμφωνο στο κτηματολογικό δίκαιο - Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 23
Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ