logo-print

Πού και πώς θα διεξαχθεί ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων Α περιόδου 2020

Η καταχρηστική άσκηση εμπράγματου δικαιώματος υπό το πρίσμα της αντιφατικής συμπεριφοράς εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου, 2024
Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Ανακοίνωση του Εφετείου Αθηνών

Σας ενημερώνουμε ότι ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός για τους ασκούμενους δικηγόρους Α΄ Περιόδου 2020 θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος, επί της οδού Θεσσαλονίκης, αριθμ. 151, Καλλιθέα

1) ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΛΕΠΤΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ, οπότε και αρχίζει η εκφώνηση από τον σχετικό πίνα των ονομάτων των υποψηφίων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Εάν κάποιος υποψήφιος δεν είναι παρών κατά την εκφώνηση των ονομάτων αποκλείεται από το διαγωνισμό.

2)ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΟΥΝ ΜΑΣΚΑ.

3) ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΉ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΥΛΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ

4) Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων (τα οποία παραδίδονται από τους υποψηφίους κατά την προσέλευσή τους στην Οργανωτική Επιτροπή) και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού.

Επιπλέον δεν επιτρέπεται η χρήση ερμηνευτικών (σχολιασμένων) κειμένων διδακτικών συγγραμμάτων, σημειώσεις ή άλλου είδους βοηθημάτων πλην των κειμένων των νόμων. Υποψήφιος που κάνει χρήση βοηθημάτων που δεν επιτρέπονται ή συνεννοείται εγγράφως ή προφορικώς με άλλο υποψήφιο ή άλλο πρόσωπο αποβάλλεται από το διαγωνισμό με πράξη της Οργανωτικής Επιτροπής.

Διαβάστε επίσης: Θέματα και απαντήσεις Διαγωνισμών Δικηγόρων Εξεταστικών Β΄2015 - Β΄2019

5) Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν πρόχειρο λευκή κόλα που θα φέρει την σφραγίδα του Εφετείου Αθηνών.

6) Οι υποψήφιοι παραμένουν στις αίθουσες από την στιγμή που θα αποσταλούν τα θέματα από την Κεντρική Επιτροπή προς τα εξεταστικά κέντρα έως και τριάντα (30) λεπτά τουλάχιστον από την παράδοση των θεμάτων.

7) Κάθε υποψήφιος κατά τη λήξη της προκαθορισμένης για την εξέταση ώρας ή και πριν από αυτήν, παραδίδει στον Πρόεδρο ή σε μέλος της Επιτροπής το γραπτό του μαζί με το πρόχειρο, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα την αστυνομική του ταυτότητα.

Το γραπτό δεν πρέπει να φέρει στο σώμα αυτού υπογραφή ή άλλο διακριτικό γνώρισμα πλην των ατομικών στοιχείων του υποψηφίου.

8) Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να βγουν από την αίθουσα εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις.

9) Εφόσον υπάρχει κάποιος/α υποψήφιος που έχει οποιαδήποτε ειδική ανάγκη στο να ανταποκριθεί σε γραπτή δοκιμασία και δεν έχει ενημερώσει την Οργανωτική Επιτροπή, παρακαλούμε να ενημερώσει άμεσα δια της γραμματέως της, προκειμένου να ορισθεί από την Οργανωτική Επιτροπή μέλος ή υπάλληλος ο οποίος θα καταγράφει ό,τι ο διαγωνιζόμενος υπαγορεύει.

Για τη διαδικασία αυτή προβλέπεται (με την ανάλογη διακριτικότητα) ξεχωριστός χώρος στο εξεταστικό κέντρο. Στο γραπτό του/της υποψηφίου/ας επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του /της υπογράφοντα/ουσας για την πλήρη καταγραφή των υπαγορευμένων.

10) Ομοίως αν υπάρχει κάποιος/α υποψήφιος/α που έχει οποιαδήποτε άλλη ειδική ανάγκη, και δεν έχει ενημερώσει την Οργανωτική Επιτροπή, παρακαλούμε να την ενημερώσει έγκαιρα δια της γραμματέως της, προκειμένου να παρασχεθούν, ει δυνατόν, όλες οι απαραίτητες διευκολύνσεις, που χρήζουν ειδικής οργάνωσης-φροντίδας.

11)Για οτιδήποτε, ενδεχομένως ανακύψει θα αναρτηθεί μεταγενέστερη ανακοίνωση.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ήδη καθοριστεί στην προκήρυξη του διαγωνισμού ΦΕΚ Αρ. Φύλλο 866 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ 11 Ιουνίου 2020, Αριθμ. Πρωτ. 21999οικ Αθήνα, 5 Ιουνίου 2020/Προκήρυξη εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων Α΄ Εξεταστικής περιόδου 2020.

Πληροφορίες τηλ. 210.640.4134

Δείτε τον πίνακα με τον αριθμό μητρώου των υποψηφίων που έχουν γίνει δεκτοί στις εξετάσεις.

Πηγή: dsa.gr
Δίκαιο εμπορικών δικαιοπραξιών/Αξιόγραφα-Ασφαλιστικό

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ

ΕΦΗ ΤΖΙΒΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Δίκαιο επιταγής - 6η έκδοση