Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας δασών και δασικών εκτάσεων (ΝΣΚ)

Πώς υπολογίζεται η φορολογητέα αξία δασών και δασικών εκτάσεων

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

01/11/2017 - 14:21

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

16/11/2017 - 16:09

Με την υπ' αριθμ. 215/2017 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Β' Τμήμα) απάντησε σε ερωτήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναφορικά της φορολογητέα αξία δασών και δασικών εκτάσεων.

Σύμφωνα με το ΝΣΚ, μετά την κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 6 και την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 998/1979 με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6, αντίστοιχα, του άρθρου 32 του ν. 4280/2014, η φορολογητέα αξία δασών και δασικών εκτάσεων, όπως και των εκτάσεων των περιπτώσεων α' και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 998/1979 και της εν γένει δασικής νομοθεσίας, υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.

Αντιθέτως, η αξία εδαφικής εκτάσεως που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας, προσδιορίζεται βάσει των οικείων διατάξεων του ν. 1249/1982, περί αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων και του ν. 2961/2001, όπως ισχύει (για προσδιορισμό φόρου κληρονομιών ή δωρεών). (ομοφ.)

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση εδώ.