logo-print

Προσφυγή κατά πράξης επιβολής προστίμου για υπερωριακή εργασία (ΜονΔΠΑ 14136/2022)

Η προσφυγή εισάγεται αρμοδίως ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου

24/01/2023

26/01/2023

Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

Mobbing Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι αρμοδίως εισάγεται ενώπιόν του η προσφυγή κατά πράξης επιβολής προστίμου για υπερωριακή εργασία, ανεξαρτήτως των όσων ορίζει το άρθρο 8 του ΚΔΔ για τη διατήρηση της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου έως την περάτωση της δίκης ακόμη και αν στο μεσοδιάστημα μεταβληθεί η αρμοδιότητά του (ΜονΔΠΑ 14136/2022).

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, με το άρθρο 102 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) συστήθηκε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία «Επιθεώρηση Εργασίας». Σύμφωνα με την παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου καταργείται το ΣΕΠΕ από την έναρξη λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία καθίσταται καθολικός διάδικος αυτού και υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, έννομες σχέσεις και εκκρεμείς δίκες του ΣΕΠΕ.

Το γεγονός αυτό δεν θίγει την αρμοδιότητα των Διοικητικών Πρωτοδικείων για την εκδίκαση των σχετικών διαφορών, διότι, παρά τα οριζόμενα στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4055/2012, για τις διαφορές από την επιβολή διοικητικών κυρώσεων εκ μέρους ανεξάρτητων αρχών, ο προέχων χαρακτήρας της διαφοράς με βάση τη νομοθεσία κατ’ επίκληση της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη αφορά σε επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παράβαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, οπότε η σχετική καθ’ ύλην αρμοδιότητα κατανέμεται με βάση την ειδικότερη, έστω και προγενέστερη ρύθμιση του άρθρου 1 παρ. 4 περ. α’ υποπερ. αα του ν. 1406/1983.

Η ερμηνευτική αυτή εκδοχή επιβεβαιώνεται και από τη συστηματική ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4808/2021, που στην τέταρτη παράγραφο του άρθρου 19, για την επιβολή κυρώσεων από τη νέα, πλέον, Επιθεώρηση Εργασίας, προβλέπει τη δυνατότητα από τον εργοδότη να ασκήσει την προσφυγή της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, ήτοι προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Αντιστοίχως, η αιτιολογική έκθεση του ν. 4808/2021 αναφέρεται σε προσβολή των αποφάσεων της νέας Επιθεώρησης Εργασίας στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (βλ. σελ. 353).

Δείτε την περίληψη της απόφασης στο adjustice.gr

Αθέτηση ρήτρας παρεκτάσεως αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας και αποζημιωτική ευθύνη - Σειρά Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 8

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
send