logo-print

Προσωπικά δεδομένα και επιτήρηση εξ αποστάσεως/διαδικτυακών εξετάσεων σε πανεπιστήμια

Γνώμη της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση

Μία ενδιαφέρουσα και επίκαιρη γνωμοδότηση σχετικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που εγείρονται σχετικά με την επιτήρηση των εξ αποστάσεως / διαδικτυακών εξετάσεων από ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, εξέδωσε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται στη Γνώμη, στα πλαίσια των μέτρων για καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ορισμένα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης διενήργησαν τις τελικές εξετάσεις εξ αποστάσεως / διαδικτυακά για αποφυγή των συναθροίσεων.

Για την διαφύλαξη της εγκυρότητας των εξετάσεων που διενεργούνται εξ αποστάσεως / διαδικτυακά, ορισμένα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης εφάρμοσαν την χρήση προγράμματος / λογισμικού επιτήρησης, το οποίο οι εξεταζόμενοι έπρεπε να εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους.

Τα προγράμματα αυτά (όπως για παράδειγμα το Respondus lock-down browser και το Proctorio) έχουν διάφορες δυνατότητες παρακολούθησης των ενεργειών των εξεταζόμενων, με σκοπό τον έλεγχο του αδιάβλητου της διαδικασίας της εξέτασης.

Ορισμένες από τις λειτουργίες προγραμμάτων επιτήρησης είναι οι ακόλουθες:

- Καταγράφει την εικόνα των εξεταζόμενων μέσω της κάμερας, ώστε να ελέγχεται ότι δεν έχουν φύγει από το δωμάτιο, και δεν λαμβάνουν βοήθεια από σημειώσεις, βιβλία, άλλα άτομα στο δωμάτιο, τηλέφωνο κ.λ.π..

- Εντοπίζει τις κινήσεις των ματιών των εξεταζομένων και υπολογίζει την πιθανότητα κάποιος να προσπαθεί να αντιγράψει (π.χ. εάν βλέπει συχνά ή για μεγάλο χρονικό διάστημα σε άλλα σημεία εκτός της οθόνης του υπολογιστή) και υποδεικνύει στον καθηγητή τα σημεία του βίντεο (χρονικά διαστήματα), τα οποία θα πρέπει να εξετάσει για να αποφανθεί κατά πόσο ο εξεταζόμενος αντέγραφε.

- Απαγορεύει στον εξεταζόμενο να ανοίξει άλλα παράθυρα πλοήγησης στο Διαδίκτυο ή να έχει ενωμένη δεύτερη οθόνη ή να εκτυπώσει το γραπτό κ.α.

Μετά την ολοκλήρωση της λήψης και αξιολόγησης επιπρόσθετων πληροφοριών από τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης τα οποία έκαναν χρήση τέτοιων προγραμμάτων / εργαλείων, η Επίτροπος αποφάσισε όπως εκδώσω Γνώμη, η οποία αποτελεί, μελλοντική καθοδήγηση και για άλλα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, τα οποία πιθανόν στο μέλλον να εξετάσουν την πιθανότητα χρήσης τέτοιων προγραμμάτων / εργαλείων.

Μεταξύ άλλων, η Επίτροπος αναφέρει πως τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, στα πλαίσια διενέργειας εξ αποστάσεως εξετάσεων μέσω διαδικτύου, θα πρέπει να:

- προβαίνουν σε εκτίμηση της αναγκαιότητας της χρήσης προγράμματος επιτήρησης και υιοθετούν την χρήση τέτοιου προγράμματος, αφού μελετήσουν πρώτα τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις.

- εφαρμόζουν την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας

- ενημερώνουν πλήρως τους εξεταζόμενους σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους

- φροντίζουν ώστε τα δεδομένα που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό

- φροντίζουν ώστε η πρόσβαση στα δεδομένα περιορίζεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα

- επιλέγουν κατάλληλο πάροχο προγράμματος επιτήρησης που να παρέχει επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων

- διενεργούν εκτίμηση αντικτύπου σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΓΚΠΔ.

Δείτε αναλυτικά τη Γνώμη της Επιτρόπου στο dataprotection.gov.cy

Επιδόσεις στο εξωτερικό Β έκδοση
Πολυκώδικας - Απρίλιος 2023

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ