logo-print

Προσωπική ευθύνη των προσώπων που είναι εντεταλμένοι στη διοίκηση νομικού προσώπου για την πληρωμή παρακρατηθέντων φόρων

18/07/2019

19/07/2019

Πολιτειολογία
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Γέννηση προσωπικής και αλληλέγγυου ευθύνης των προσώπων που είναι εντεταλμένοι στη διοίκηση νομικού προσώπου, για την πληρωμή παρακρατηθέντων από το νομικό πρόσωπο φόρων.

ΔΠΑ 582/2018, 19ο Τμήμα 

Από το συνδυασμό των διατάξεων της  παρ. 3 του αρ. 115 του ΚΦΕ καθώς και των καταστατικών διατάξεων του υπό κρίση κοινωφελούς ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συνάγεται ότι, σε περίπτωση ασκηθείσας ανακοπής από τον Πρόεδρο του κοινωφελούς ιδρύματος, κατά ατομικής ειδοποίησης, εμπεριέχουσας των αντιστοίχων ταμειακών βεβαιώσεων οφειλομένων από το νομικό πρόσωπο παρακρατηθέντων φόρων, η ευθύνη του ανακόπτοντος, ως Προέδρου, είναι αντικειμενική και απορρέει από την προαναφερόμενη ιδιότητά του, είναι δε αδιάφορο το εάν αυτός ασκούσε πράγματι ουσιαστική διαχείριση.

Εξάλλου, η ανωτέρω αντικειμενικότητα της ευθύνης, δεν αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας, διότι η ρύθμιση αυτή έχει τεθεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, ενώ δεν εισάγει μέτρα απρόσφορα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και αφορά πρόσωπα που εκ της θέσης τους γνωρίζουν και υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις του νομικού προσώπου.

Περαιτέρω, ο ανακόπτων μπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη για την πληρωμή των παρακρατηθέντων από το νομικό πρόσωπο φόρων, των οποίων η λήξη της προθεσμίας απόδοσης είχε συντελεστεί έως την ημερομηνία λήξης της θητείας του ως Προέδρου του, περιοριζόμενου του οφειλομένου ποσού μέχρι την ημερομηνία αυτή, μόνο αν επικαλεσθεί και αποδείξει, είτε ότι αγνοούσε τον ορισμό του ως Προέδρου, είτε ότι δεν τον αποδέχθηκε, είτε ότι η Φορολογική Αρχή τελούσε σε γνώση πράξεων και γεγονότων που είχαν ως αποτέλεσμα την παύση της εκπροσώπησης του νομικού προσώπου από το ίδιο.

Στην περίπτωση δε, που ο ανακόπτων αποδεχθεί τον ορισμό του ως Προέδρου, παρότι δεν υποχρεούταν, καθώς από το καταστατικό του κοινωφελούς ιδρύματος προβλέπεται ρητά και αναλυτικά ο τρόπος αντικατάστασης του, κρίνεται, ότι ο ανακόπτων δεν αποδεικνύει επαρκώς ότι συντρέχουν στην προκείμενη περίπτωση οι προϋποθέσεις απαλλαγής του από την ευθύνη του ως Προέδρου, και συνεπώς, ευθύνεται για την πληρωμή των παρακρατηθέντων φόρων, των οποίων η λήξη της προθεσμίας απόδοσης είχε συντελεστεί έως τη λήξη της θητείας του ως Προέδρου.

Απαλλακτικές κανονιστικές διατάξεις που αφορούν διαφορετική κατηγορία προσώπων και δεν έχουν αναδρομική ισχύ καθώς και απαλλακτικές διατάξεις που αφορούν άλλες κατηγορίες φόρων δεν τυγχάνουν εφαρμογής εν προκειμένω

Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ