Πρόστιμα για εικονικά φορολογικά στοιχεία - Εφαρμογή επιεικέστερης διάταξης (ΝΣΚ 291/2017)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

12/01/2018 - 16:42

Με την υπ' αριθμ. 291/2017 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας για παραβάσεις έκδοσης εικονικών στοιχείων.

Διαβάστε επίσης: Ολόκληρη η απόφαση της Ολομέλειας Αρείου Πάγου για τη μη μετατροπή ποινής κάθειρξης 5 ετών σε χρηματική ποινή

Σύμφωνα με το ΝΣΚ (Β΄Τμήμα), μπορούν να τύχουν εφαρμογής, και μετά την κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), για τις παραβάσεις έκδοσης εικονικών στοιχείων, που διαπράχθηκαν μέχρι τις 26.7.2013 και εφόσον μέχρι την κατάθεση του ν. 4337/2015 (12.10.2015) δεν είχαν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων, όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά τον χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, οι μηδέποτε καταργηθείσες μεταβατικές διατάξεις της παρ. 35 του άρθρου 72 (πρώην 66) του Κ.Φ.Δ., υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής, δηλαδή εφόσον το νέο καθεστώς επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον ίδιο τον φορολογούμενο, για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή απόφαση επιβολής προστίμου (ομόφ.).

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση εδώ.