logo-print

Πρόστιμο 10.000 ευρώ στη ΣΤΑ.ΣΥ. για άρνηση χορήγησης βίντεο από σταθμό του Μετρό (ΑΠΔΠΧ)

Η απόφαση αφορά σε προσφυγή επιβάτη, ο οποίος υποστήριξε ότι υπήρξε θύμα λεκτικής παρενόχλησης από αστυνομικό όργανο σε σταθμό του Μετρό

26/03/2017

16/11/2017

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Sakkoulas Online A3

Sakkoulas Online A3

Πρόστιμο 10.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη ΣΤΑ.ΣΥ. (ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε) για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε υλικό συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε σταθμό του μετρό.

Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από προσφυγή επιβάτη, ο οποίος υποστήριξε ότι υπήρξε θύμα λεκτικής παρενόχλησης από αστυνομικό όργανο σε σταθμό του Μετρό.

Στο πλαίσιο συγκέντρωσης σχετικού αποδεικτικού υλικού, ο προσφεύγων ζήτησε να του χορηγηθούν αντίγραφα των καταγραφών κινούμενης εικόνας που έλαβαν χώρα στους χώρους του εν λόγω σταθμού μετρό για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. δεν απάντησε στο αίτημα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ενώ μετά από παρέμβαση της Αρχής, απάντησε αρνητικά στο αίτημα του προσφεύγοντος για χορήγηση των αντιγράφων.

Μεταξύ άλλων, η ΣΤΑ.ΣΥ. αιτιολόγησε την άρνησή της υποστηρίζοντας ότι αυτό «δεν ηδύνατο αντικειμενικά να αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο της επικαλούμενης από τον προσφεύγοντα αξιόποινης πράξης», και ότι «[…] δεν καταγράφεται σε καμία περίπτωση οιαδήποτε "λεκτική συµπεριφορά", δε φαίνεται επιθετική ή βίαιη κίνηση στην αποβάθρα αστυνομικού οργάνου εναντίον επιβάτη ούτε οιαδήποτε είδους σύρραξη ή ανησυχία του επιβατικού κοινού που να δηλώνει έστω εμμέσως ότι έλαβε χώρα μια αξιόποινη πράξη (π.χ. έντονη συνομιλία δύο προσώπων µε βίαιες κινήσει άκρων κ.λπ.)».

Η Αρχή, ωστόσο, έκρινε ότι η απόφαση της ΣΤΑ.ΣΥ. να χορηγήσει το βιντεοληπτικό υλικό στην Αστυνομία, αρνούμενη παράλληλα να το χορηγήσει στον προσφεύγοντα, ενέχει αξιολογική αντινομία και καθιστά την αιτιολόγηση της άρνησης του προσχηματική.

Και αυτό γιατί ο υπεύθυνος επεξεργασίας, όσον αφορά τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντα έκρινε ότι δεν τελέσθηκε άδικη πράξη από μέρους του αστυνομικού υπαλλήλου σε βάρος του, ενώ όσον αφορά την Αστυνομία, έκρινε αντιθέτως ότι πρέπει να χορηγήσει το ίδιο σχετικό βιντεοληπτικό υλικό προς διερεύνηση τυχόν τέλεσης πειθαρχικού αδικήματος σε βάρος του προσφεύγοντος.

Η Αρχή επεσήμανε, παράλληλα, ότι από τα στοιχεία που προσκόμισε ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν προκύπτει εάν πριν διαβιβάσει το βιντεοληπτικό υλικό στην Αστυνομία, είχε ενημερώσει τον προσφεύγοντα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 3 Ν. 2472/1997.

Εξάλλου, η Αρχή σημειώνει ότι ήδη με απόφασή της που αφορά στις προϋποθέσεις νομιμότητας λειτουργίας καμερών στο εσωτερικό συρμών του μετρό της Αθήνας, είχε θέσει ως βασική προϋπόθεση για τη νομιμότητα εκείνης της επεξεργασίας την υποχρέωση της ΣΤΑ.ΣΥ. να ικανοποιεί το δικαίωμα.

Με βάση το ιστορικό της υπόθεσης και ερμηνεύοντας τις σχετικές διατάξεις, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε ότι η ΣΤΑ.ΣΥ. παραβίασε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2472/1997, αφού, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δεν ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης του προσφεύγοντος, ως όφειλε, ενώ περαιτέρω δεν τον ενημέρωσε, ως όφειλε, εντός διαστήματος 15 ημερών για τους λόγους της απόρριψης του εν λόγω δικαιώματος (υπήρξε καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός μηνός, και αφού εν τω μεταξύ διαβιβάστηκε και σχετική εισαγγελική παραγγελία).

Επίσης δεν κοινοποίησε στην Αρχή, ως όφειλε, τους λόγους απόρριψης.

Ενόψει της βαρύτητας των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν, και λαµβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απάντησε στα έγγραφα που του έστειλε η Αρχή επί της εν λόγω προσφυγής, η Αρχή αποφάσισε ομόφωνα την επιβολή προστίμου δέκα χιλιάδων ευρώ στην ΣΤΑ.ΣΥ., διατάσσοντάς την παράλληλα να ικανοποιήσει αµελλητί το εν λόγω δικαίωµα πρόσβασης του προσφεύγοντος.

Τέλος, η Αρχή διέταξε την ΣΤΑ.ΣΥ. να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να διασφαλίζεται ότι θα είναι θέση να ανταποκρίνεται, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σε κάθε άσκηση δικαιώματος πρόσβασης από υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 της Οδηγίας 1/2011 της Αρχής και να ενημερώσει σχετικά την Αρχή εντός προθεσμίας 15 ημερών από την επίδοση της απόφασης.

Δείτε την απόφαση 16/2017 εδώ.

ΚΟΚ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Δίκαιο της Δικαιοπραξίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΒΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

send