logo-print

Πρόστιμο 2.000 ευρώ για επιτήρηση εργαζομένου μέσω κάμερας σε γραφεία επιχείρησης (ΑΠΔΠΧ)

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση

Στην επιβολή προστίμου για επιτήρηση εργαζομένου μέσω κάμερας προχώρησε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (απόφαση 12/2021).

Η υπόθεση τέθηκε ενώπιον της Αρχής έπειτα από καταγγελία του Α, ο οποίος υποστήριξε ότι από τον Ιούλιο του 2018, η Εταιρεία τοποθέτησε κάμερα εντός των γραφείων της επιχείρησης, η οποία εστίαζε στο χώρο εργασίας του.

Αναφέρει μάλιστα περιστατικό από το οποίο φαίνεται ότι η εν λόγω κάμερα χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχό του κι όχι για σκοπό ασφάλειας.

Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι άσκησε τις αντιρρήσεις του, κατ΄ αρχάς μετά την εγκατάσταση της κάμερας προφορικά και ακολούθως εγγράφως με εξώδικη επιστολή του.

Η καταγγελλόμενη εταιρεία ενημερώθηκε για την καταγγελία με έγγραφο της Αρχής, με το οποίο της εκτέθηκε συνοπτικά το εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο.

Με το έγγραφο αυτό η εταιρεία κλήθηκε να υποβάλει στην Αρχή τις απόψεις της τόσο για τη νομιμότητα της λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης όσο και για την άσκηση των δικαιωμάτων του καταγγέλλοντος ως υποκειμένου των δεδομένων.

Η εταιρεία απάντησε με έγγραφό της, δηλώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η κάμερα έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε να έχει γενική άποψη του χώρου εστιάζοντας στη είσοδο των γραφείων της ώστε να έχει γνώση ποιος εισέρχεται στις εγκαταστάσεις της.

Αναφέρει ότι η κάμερα έχει τοποθετηθεί για λόγους ασφαλείας και όχι για επιτήρηση εργαζομένων, καθώς στο γραφείο γίνονται λογιστικές εργασίες, καταβολές χρημάτων και χρεογράφων, ενώ η περιοχή είναι επιβαρυμένη από αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας βρίσκεται σε γραφείο από το οποίο δεν έχει οπτική επαφή με την είσοδο του γραφείου. Αναφέρει επίσης ότι, στο παρελθόν, συνεργάτης του γραφείου είχε πέσει θύμα κλοπής, χωρίς όμως να προσκομίζει στοιχεία προς τούτο.

Ως προς τον καταγγέλλοντα, υποστηρίζει ότι δεν είχε διαμαρτυρηθεί για την κάμερα, την οποία γνώριζε, ενώ το έπραξε μόνο αφού προσφυγές του στην Επιθεώρηση Εργασίας για άλλα ζητήματα, δεν είχαν αποτέλεσμα για αυτόν

Η απόφαση της Αρχής

Όπως αναφέρει στην απόφασή της η ΑΠΔΠΧ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η χρήση της κάμερας από την καταγγελλόμενη εταιρεία δεν μπορεί να τεκμηριωθεί τηρεί την αρχή της αναλογικότητας.

Συγκεκριμένα, από τα έγγραφα του φακέλου της υπόθεσης και ιδίως τις φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται η εμβέλεια της κάμερας διαπιστώνεται ότι λαμβάνεται εικόνα όλου του χώρου, χωρίς η λήψη να περιορίζεται στο χώρο εισόδου.

Συνεπώς, προκύπτει παράβαση της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, καθώς λαμβάνεται εικόνα από χώρους εργαζομένων, οι οποίοι είναι χώροι γραφείων, στους οποίους κατά κανόνα δεν πραγματοποιούνται χρηματικές συναλλαγές, αλλά λογιστικές εργασίες.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι υπήρχε δυνατότητα επιτήρησης σε πραγματικό χρόνο της κάμερας από το διευθυντή της εταιρείας μέσω κινητού, ακόμα και όταν αυτός απουσίαζε από τις εγκαταστάσεις της. Η επιτήρηση αυτή δεν αποτελεί πρόσφορο μέσο για την προστασία προσώπων και αγαθών, καθώς είναι πρακτικά αδύνατο να παρέμβει ο ιδιοκτήτης είτε προληπτικά, είτε κατασταλτικά ενώ αυξάνει τον κίνδυνο για χρήση του υλικού για άλλο σκοπό, όπως για επιτήρηση των εργαζομένων.

Η επεξεργασία αυτή, με τη δυνατότητα επόπτευσης του χώρου από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ανά πάσα στιγμή, και μάλιστα χωρίς την ύπαρξη περιστατικού που να υποδεικνύει αυξημένο κίνδυνο (π.χ. συναγερμός), προσβάλει υπέρμετρα τα δικαιώματα των επιτηρούμενων προσώπων, στους οποίους περιλαμβάνονται και «ευάλωτα» πρόσωπα όπως οι εργαζόμενοι, επομένως πραγματοποιείται κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 1 στ’ του ΓΚΠΔ. Από τα λοιπά στοιχεία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάμερας προκύπτει ότι δεν υφίστατο η δυνατότητα λήψης ήχου, όπως υποστηρίχθηκε στην καταγγελία, ενώ δεν αποδείχθηκε ότι υπήρχε καταγραφή, αν και υπήρχε η δυνατότητα για καταγραφή λίγων ωρών έως μία ημέρα, ανάλογα με το είδος της συμπίεσης των εικόνων βίντεο.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η Αρχή λαμβάνει υπόψη επιβαρυντικά, ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν κατέθεσε στοιχεία τεκμηρίωσης της νομιμότητας της επεξεργασίας, ενώ τέτοια στοιχεία ζητήθηκαν.

Ως ελαφρυντικά συνυπολογίζει ότι πρόκειται για πολύ μικρή επιχείρηση (όπως προκύπτει εκ του αριθμού των εργαζομένων), ότι σύμφωνα με τη δήλωση της εταιρείας η κάμερα πλέον δε λειτουργεί, ότι αποδείχθηκε ότι υφίσταται άλλου είδους διαφορά η οποία δεν αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι είναι η πρώτη παράβαση για τη συγκεκριμένη εταιρεία και τέλος, τη δυσμενή οικονομική περίσταση λόγω της πανδημίας Covid-19.

Βάσει των ανωτέρω, η Αρχή κρίνει ομόφωνα ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 γ’ και το άρθρο 6 παρ. 1 στ’ του ΓΚΠΔ συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής σε βάρος του υπευθύνου επεξεργασίας, με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 θ΄ του ΓΚΠΔ και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 83 παρ. 2 του ΓΚΠΔ, της διοικητικής κύρωσης, που αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας, η οποία κρίνεται ανάλογη με τη βαρύτητα της παράβασης.

Ειδικότερα,η Αρχή επέβαλε πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο dpa.gr

Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Αθέτηση ρήτρας παρεκτάσεως αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας και αποζημιωτική ευθύνη - Σειρά Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 8

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ