logo-print

Πρόστιμο σε δικηγόρο για την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων στο email της εταιρείας του αντιδίκου

Η ιταλική αρχή προστασίας δεδομένων επιβάλλει πρόστιμο 500 ευρώ για επεξεργασία χωρίς νομική βάση και ελαχιστοποίηση

19/03/2024

21/03/2024

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Το ποσόν των πεντακοσίων ευρώ καλείται να καταβάλει δικηγόρος για την επίδοση εγγράφων στο email της εταιρείας του αντιδίκου, καθώς κρίθηκε πως η επίδοση αυτή έγινε κατά παράβαση των άρθρων 5 παρ.1γ και 6 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Η ιταλική αρχή προστασίας δεδομένων Garante δέχθηκε την καταγγελία υποκειμένου των δεδομένων, σύμφωνα με την οποία ο καταγγελλόμενος δικηγόρος απέστειλε στις 5-12-2018 δικαστικά έγγραφα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα έγγραφα αυτά, ωστόσο, δεν απεστάλησαν σε προσωπικό του email λογαριασμό, αλλά στο επίσημο email της εταιρείας που έχει με τον αδελφό του και το οποίο είναι προσβάσιμο και από υπαλλήλους της εταιρείας αυτής.

Διαβάστε επίσης: Infolaw Conference 2024: Ρυθμίζοντας την Ψηφιακή Καινοτομία - Τεχνητή Νοημοσύνη, Κυβερνοασφάλεια και Πλατφόρμες

Η αποστολή-επίδοση αυτή, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, είχε ως αποτέλεσμα το αποσταλέν μήνυμα με τα συνημμένα έγγραφα να διαβαστεί από τον αδελφό του, ο οποίος και το προώθησε σε αυτόν, αφού όμως πρώτα έλαβε γνώση για τις λεπτομέρειες της δικαστικής διαμάχης με την πρώην σύζυγό του.

Η Garante κάλεσε τον καταγγελλόμενο δικηγόρο προς παροχή απόψεων, χωρίς ωστόσο να λάβει πειστικές απαντήσεις σχετικά με τη νομιμότητα της καταγγελλόμενης επεξεργασίας.

Ο δικηγόρος ισχυρίστηκε πως η επίδοση ήταν νομότυπη και αναγκαία για την προστασία των δικαιωμάτων της εντολέως του στο πλαίσιο της διευθέτησης των οικονομικών ζητημάτων της αντιδικίας, ενώ άλλωστε είχε και χαρακτήρα εμπιστευτικότητας, καθώς υπήρχε ρητή αναφορά πως το μήνυμα αφορούσε τον καταγγέλλοντα.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον καταγγελλόμενο, ο παραλήπτης του μηνύματος δεν θα έπρεπε να το ανοίξει και να διαβάσει τα επισυναπτόμενα έγγραφα, αφού καθίστατο σαφές σε ποιον αυτό απευθυνόταν. Περαιτέρω, ο καταγγελλόμενος αμφισβήτησε την έκταση της παραβίασης των δικαιωμάτων του αντιδίκου του, προβάλλοντας τον ισχυρισμό πως η εταιρεία αυτού αποτελείται μόνο από 2 υπαλλήλους και 4 εταίρους, ενώ μάλιστα οι εταίροι αυτοί αποτελούν μέλη της ίδιας οικογένειας (καταγγέλλων – αδελφός – πατέρας – μητέρα), άρα γνωρίζουν τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του. Παράλληλα, ο καταγγελλόμενος ισχυρίστηκε πως ο καταγγέλλων δεν αποδείκνυε τη ζημία που υπέστη από την καταγγελλομένη συμπεριφορά.

Η Garante δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και του κατελόγισε διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ για επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε χωρίς νομική βάση και χωρίς τήρηση της αρχής της ελαχιστοποίησης. Σύμφωνα με την ιταλική αρχή, ο δικηγόρος δεν κατάφερε να θεμελιώσει την επεξεργασία που πραγματοποίησε σε κάποια από τις νομικές βάσεις του άρθρου 6 ΓΚΠΔ, ενώ άλλωστε δεν έπεισε πως η επεξεργασία αυτή ήταν αναγκαία, δεδομένου πως γνώριζε την ταχυδρομική διεύθυνση του καταγγέλλοντος, ως εκ τούτου μπορούσε να του επιδώσει εγκαίρως τα έγγραφα σε έντυπη μορφή.

Ως προς το ζήτημα της απόδειξης της ζημίας, η Garante έκρινε, όπως ήταν προφανές, πως η απόδειξη αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των διορθωτικών εξουσιών της.

Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ