logo-print

Πρόστιμο σε ελληνικό blog για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων

Δημοσίευση στοιχείων που αφορούν σε σύλληψη στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας - Μη ικανοποίηση δικαιώματος αντίρρησης

Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

Πρόστιμο 2.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε ελληνικό ιστολόγιο (blog) για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, απευθύνοντας παράλληλα συστάσεις προς τους διαχειριστές του.

Η υπόθεση τέθηκε ενώπιον της Αρχής έπεται από προσφυγή του ενδιαφερομένου προσώπου (προσφεύγων), ο οποίος κατήγγειλε ότι σε δημοσίευμα του ιστολογίου «dexiextrem.blogspot.gr» αναπαράγονται προσωπικές του αναρτήσεις σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να σχολιαστεί το γεγονός της σύλληψής του µε την κατηγορία της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα µε τα καταγγελλόμενα, ο προσφεύγων έστειλε από τον Ιούλιο του 2013 επιστολή διαμαρτυρίας στο εν λόγω ιστολόγιο, µε την οποία ενημέρωσε ότι έχει απαλλαγεί από τις κατηγορίες που του είχαν αποδοθεί, ζητώντας να αποσυρθεί το εν λόγω δημοσίευμα, καθώς, κατά την άποψή του, καθίσταται προσβλητικό απέναντι στο πρόσωπό του και στην επαγγελματική του δραστηριότητα (δικηγόρος) και δεν υφίσταται πλέον λόγος διατήρησής του.

Περαιτέρω, ο προσφεύγων ανέφερε ότι, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις του, δεν έχει λάβει απάντηση σχετικά µε όσα ζήτησε µε την επιστολή διαμαρτυρίας του, ενώ το δημοσίευμα παρέμενε ανηρτημένο τρία έτη μετά  την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας.

Η απόφαση της Αρχής

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, στο επίμαχο δημοσίευμα σχολιάζονται προηγούμενα δημοσιεύματα άλλων ιστοσελίδων, ενώ αναφέρονται στοιχεία που αφορούν στη σύλληψη του προσφεύγοντος (ονοματεπώνυμο, επαγγελματική ιδιότητα, γεγονός σύλληψης και κατηγορία).

Ανεξάρτητα αν είχε επιτραπεί η δημοσιοποίηση των ονομάτων όλων των κατηγορουμένων µε ευθύνη της εισαγγελικής αρχής - γεγονός το οποίο δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί λόγω της παρέλευσης διαστήματος μεγαλύτερου από 4 έτη - από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η εν λόγω ανάρτηση συνδέεται µε μια είδηση δημοσίου ενδιαφέροντος, η οποία αφορούσε στη σύλληψη πολλών προσώπων φερόμενων ως εμπλεκομένων σε κύκλωμα τοκογλυφίας και εκβίασης.

Με βάση σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία έλαβε ευρεία δημοσιότητα την εποχή εκείνη, τα προσωπικά δεδομένα όλων των εµπλεκομένων είχαν δημοσιευθεί πρωτογενώς από την Εφημερίδα «Μακεδονία», η οποία όμως έχει αποσύρει το εν λόγω δημοσίευμα από την ιστοσελίδα της μετά από εξώδικη όχληση του προσφεύγοντος.

Περαιτέρω, η Αρχή επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη είδηση, η οποία συνδέεται µε την επαγγελματική ζωή του προσφεύγοντος ως δικηγόρου, είναι αφενός παρωχημένη σε σχέση µε το χρόνο δημοσίευσης (2012), αφετέρου δε δημιουργεί ανακριβή, ελλιπή και παραπλανητική εντύπωση για το πρόσωπό του, στο μέτρο που αθωώθηκε από το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Αναφορικά δε µε το δικαίωμα αντίρρησης του προσφεύγοντος, διαπιστώνεται ότι ο υπεύθυνος του ιστολογίου «dexiextrem.blogspot.gr» δεν ικανοποίησε το δικαίωμα αυτό ούτε µε την έννοια της διαγραφής ούτε µε την έννοια της διόρθωσης ούτε καν µε την έννοια της αιτιολογημένης απάντησης σύμφωνα µε τους όρους του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 2472/1997, καθώς ουδέποτε απάντησε στην από 15-07-2013 επιστολή διαμαρτυρίας του προσφεύγοντος.

Η Αρχή καταλήγει, τονίζοντας ότι το δημοσίευμα αυτό παραμένει διαθέσιμο στο Διαδίκτυο για σημαντικό χρονικό διάστημα (πάνω από τρία έτη από την έκδοση της προαναφερόμενης αθωωτικής απόφασης).

Αυτό έχει ως αποτελέσμα να θίγονται δυσανάλογα τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τους ιδιαίτερους κινδύνους που συνδέονται µε τη φύση του Διαδικτύου (ελεύθερη, καθολική και µη ελεγχόμενη πρόσβαση χωρίς χρονικό περιορισμό σε κάθε είδους πληροφορίες σχετικά µε ένα πρόσωπο), καθώς µέσω μιας τέτοιας επεξεργασίας το υποκείμενο των δεδομένων συνδέεται για πάντα µε μια παρελθούσα συμπεριφορά του, ενώ παράλληλα οι σχετικές ανακριβείς πλέον πληροφορίες καθίστανται εύκολα προσιτές σε οποιονδήποτε τις αναζητήσει.

Με βάση τα παραπάνω, η Αρχή αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την επιβολή προστίμου ύψους δυο χιλιάδων (2.000) Ευρώ στον υπεύθυνο του εν λόγω ιστολογίου.

Παράλληλα, απηύθυνε στον υπεύθυνο του ιστολογίου τις ακόλουθες συστάσεις:

i. Να αφαιρέσει το επίμαχο δημοσίευμα ή να μεριμνήσει για τη διόρθωσή του µε δημοσίευση της είδησης της έκδοσης της αθωωτικής για το πρόσωπο του προσφεύγοντος δικαστικής απόφασης και να ενημερώσει σχετικά την Αρχή

ii. Να ικανοποιεί εφεξής το δικαίωμα αντίρρησης των υποκειμένων των δεδομένων αναφορικά µε τα δημοσιεύματα που αναρτά σύμφωνα µε τους όρους του άρθρου 13 του ν. 2472/1997, εφόσον συντρέχει περίπτωση µε αφαίρεση ολόκληρου του δημοσιεύματος ή των στοιχείων του ενδιαφερόμενου προσώπου, ή να απορρίπτει το σχετικό αίτημα µε ειδική αιτιολογία, σε κάθε δε περίπτωση να απαντά εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων προς το ιστολόγιο.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ.

Η προβληματική στέγαση της δικαιοσύνης στον Πειραιά

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

send