logo-print

Πρωτοδικείο Αθηνών: Δελτίο Τύπου – απάντηση στη διαμαρτυρία του ΔΣΑ για την αναστολή εργασιών του στις 19 και 20 Οκτωβρίου

Απάντηση στα ζητήματα περί προσδιορισμών δικασίμων στην πιθανολογούμενη διάρκεια της αναστολής εργασιών του Πρωτοδικείου, μη οίκοθεν επαναπροσδιορισμού των μη εκφωνηθεισών υποθέσεων και μη ανταπόκρισης των Δικαστικών Υπαλλήλων στην ολοκλήρωση των εκλογικών συνεργείων σε αντίθεση με τα λοιπά Πρωτοδικεία της Χώρας

18/10/2023

18/10/2023

Πρόσθετοι λογοι αναιρέσεων κατά τον ΚΠΔ

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η αοριστία των ανακοπών του ΚπολΔ - Δημοσιεύματα ΕπολΔ Νο 29

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε δελτίο τύπου απαντώντας στα ζητήματα που έθεσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας του δικαστηρίου στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2023.

Συγκεκριμένα, στο δελτίο τύπου αναφέρεται ότι στο Πρωτοδικείο Αθηνών, που ως γνωστόν είναι το μεγαλύτερο δικαστήριο της Χώρας, έχει από το νόμο ανατεθεί (ν. 4804/2021, «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών») η εντός ιδιαίτερα ασφυκτικών προθεσμιών εκτέλεση πλήθους ενεργειών, οι οποίες ανάγονται στην προετοιμασία και διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών στην Περιφέρεια Αττικής και σε 54 Δήμους αυτής (ανακηρύξεις συνδυασμών, κλήρωση μελών εφορευτικών επιτροπών, παραλαβή εκλογικού υλικού από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, εξαγωγή αποτελεσμάτων, επανακαταμετρήσεις ψηφοδελτίων, ανακηρύξεις επιτυχόντων συνδυασμών και υποψηφίων).

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου το Πρωτοδικείο Αθηνών να μπορέσει να ανταποκριθεί στον παραπάνω ρόλο του κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές που είχαν ορισθεί για τις 8 και 15 Οκτωβρίου 2023, το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Δικαστηρίου είχε εγκαίρως προχωρήσει σε οτιδήποτε σχετικώς απαιτούνταν (όλως ενδεικτικώς: εντολή στα αρμόδια τμήματα του Πρωτοδικείου, ήδη από την ανάληψη των καθηκόντων του την 1η Οκτωβρίου 2022, περί μη προσδιορισμού υποθέσεων στην πιθανολογούμενη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων, συγκρότηση εκλογικών συνεργείων από Δικαστές και Δικαστικούς Υπαλλήλους για τον έλεγχο των υποψηφίων, συγκρότηση όμοιων συνεργείων για την παραλαβή του εκλογικού υλικού το βράδυ των εκλογών όχι μόνο στο χώρο της πρώην Σχολής Ευελπίδων, αλλά, χωρίς να υφίσταται σχετική υποχρέωση, και στο χώρο του Πρωτοδικείου Πειραιά προς το σκοπό διευκόλυνσης 1.000 περίπου δικαστικών αντιπροσώπων εκλογικών τμημάτων της Περιφέρειας Πειραιά και Νήσων, οι οποίοι διαφορετικά θα έπρεπε να παραδώσουν εκλογικό υλικό τόσο στο Πρωτοδικείο Πειραιά όσο και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, εξεύρεση κονδυλίων για την προμήθεια Η/Υ και λοιπών αναγκαίων μέσων, μίσθωση μεταφορικής εταιρίας για τη μεταφορά του συγκεντρωθέντος στην πρώην Σχολή Ευελπίδων εκλογικού υλικού προς το αρχείο του Πρωτοδικείου Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως).

Περαιτέρω, με την 46339 οικ./22.9.2023 Εγκύκλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης, το Πρωτοδικείο Αθηνών (όπως και τα λοιπά Δικαστήρια της Χώρας) κλήθηκε να εκτελέσει τις ανωτέρω αναφερόμενες εκλογικές ενέργειες στο διάστημα από 4 έως και 18 Οκτωβρίου 2023, το οποίο με την ίδια εγκύκλιο ορίστηκε ως διάστημα αναστολής της λειτουργίας του. Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο, το διάστημα αυτό διαπιστώθηκε, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι δεν επαρκούσε. Τούτο διότι, ακόμη και σήμερα (18.10.2023), παρά την υπερεντατική, νυχθημερόν και στη διάρκεια των σαββατοκύριακων απασχόληση των συγκροτούντων τα εκλογικά συνεργεία Δικαστικών Υπαλλήλων (επισημαίνεται ότι την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2023 απασχολήθηκαν, σε 12ώρες βάρδιες, 500 συνολικά Δικαστικοί Υπάλληλοι, ενώ τις καθημερινές και τα Σάββατα προσέρχονται στο κτίριο 6 της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων 120 έως 160 Δικαστικοί Υπάλληλοι από ώρα 09:00 έως ώρα 16:00 και άλλοι τόσοι από ώρα 16:00 έως ώρα 22:00), εξακολουθεί να γίνεται καταχώριση των αποτελεσμάτων του διεξαχθέντος α' γύρου των εκλογών υπέρ τριπλάσιων σε αριθμό από προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές υποψήφιων περιφερειακών, δημοτικών, διαμερισματικών και κοινοτικών συμβούλων, όπως και καταχώριση αποτελεσμάτων του β' γύρου των εκλογών που διεξήχθησαν σε 28 Δήμους της Αττικής (2.912 Εκλογικά Τμήματα), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο Δήμος Αθηναίων, ενώ 45 δικαστικές αίθουσες, που βρίσκονται σε 10 συνολικά κτίρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων, είναι κατειλημμένες από εκλογικό υλικό και δη από 11.000 περίπου χαρτοκιβώτια, τα οποία θα πρέπει να μεταφερθούν -μετά την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης καταχώρισης αποτελεσμάτων των εκλογών- στο αρχείο του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αποτέλεσμα πριν την ολοκλήρωση της μεταφοράς αυτής, που θα διαρκέσει έως και το Σάββατο 21.10.2023, να μην είναι δυνατή η αποκατάσταση των ως άνω αιθουσών και η απόδοσή τους σε δικαστική χρήση (η εν λόγω αποκατάσταση θα λάβει χώρα την Κυριακή 22.10.2023).

Κατόπιν της εξέλιξης αυτής και αφού καταβλήθηκε από πλευράς μας κάθε δυνατή προσπάθεια για έκδοση νέας εγκυκλίου περί παρατάσεως κατά μόλις δύο ημέρες της αναστολής εργασιών του Πρωτοδικείου Αθηνών (σημειώνεται ότι σε όλες τις προηγηθείσες αυτοδιοικητικές εκλογές η διάρκεια της αναστολής των εργασιών του Πρωτοδικείου Αθηνών επεκτεινόταν τουλάχιστον τις πέντε εργάσιμες ημέρες που ακολουθούσαν την επαναληπτική ψηφοφορία), εκδώσαμε, όπως ρητά ο νόμος επιτρέπει (βλ. άρθρο 22 παρ. 2 εδ. α' του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών») την 595/2023 Πράξη, με την οποία, ακριβώς λόγω της προπεριγραφόμενης κατάστασης ανωτέρας βίας που εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του Δικαστηρίου, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αναστολή της λειτουργίας του για την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 και για την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023, καθώς και ο οίκοθεν επαναπροσδιορισμός των μη εκφωνηθησόμενων υποθέσεων στη συντομότερη διαθέσιμη δικάσιμο, προσδιορισμός που σε σχέση με τις μη εκφωνηθείσες υποθέσεις κατά το διάστημα από 8 έως 18 Οκτωβρίου 2023 έχει ήδη ξεκινήσει.

Κατ’ ακολουθίαν όλων όσων προεκτέθηκαν, τα διαλαμβανόμενα στην από 16.10.2023 ανακοίνωση - διαμαρτυρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών περί εν γνώσει του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης προσδιορισμών δικασίμων στην πιθανολογούμενη διάρκεια της αναστολής εργασιών του Πρωτοδικείου Αθηνών, περί μη οίκοθεν επαναπροσδιορισμού των μη εκφωνηθεισών υποθέσεων και περί μη ανταπόκρισης των Δικαστικών Υπαλλήλων στην ολοκλήρωση των εκλογικών συνεργείων σε αντίθεση με τα λοιπά Πρωτοδικεία της Χώρας, η συμμετοχή βεβαίως των οποίων στην εκλογική διαδικασία δυσχερώς μπορεί να συγκριθεί με εκείνη του Πρωτοδικείου Αθηνών, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά.

Τέλος, τονίζεται ότι η με αφορμή την έκδοση της 595/2023 Πράξης διατύπωση αιτιάσεων για καθυστερημένη απονομή Δικαιοσύνης στο Πρωτοδικείο Αθηνών σε συγκεκριμένες διαδικασίες, αφενός μεν δεν συνάδει με το κλίμα καλής συνεργασίας που καθ’ ομολογία υπάρχει μεταξύ της Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αφετέρου δε και σε κάθε περίπτωση δεν είναι σε θέση να επηρεάσει το φρόνημα του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Πηγή: protodikeio-ath.gr

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

O τόπος παροχής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 11

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send