logo-print

Ρύθμιση δικονομικών και λοιπών ζητημάτων που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων στις 6 και 7 Φεβρουαρίου

Ρυθμίσεις για πολιτικές, ποινικές και διοικητικές δίκες - Τι προβλέπει η απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ)

08/02/2023

24/02/2023

Η υποστήριξή της κατηγορίας υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΔΕΛΗ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο - 3η έκδοση

Με απόφασή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης ρυθμίζει δικονομκά και άλλα ζητήματα που προέκυψαν από την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας δυνάμει της υπ’αρ. 1411οικ./5- 2-2023 (Β΄ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει:

Ρύθμιση δικονομικών και λοιπών ζητημάτων που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας δυνάμει της υπ’αρ. 1411οικ./5- 2-2023 (Β΄ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης

Άρθρο 1

Ρυθμίσεις για τις πολιτικές δίκες

1. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 3, το χρονικό διάστημα από τις 6 Φεβρουαρίου 2023 έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2023, κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία δικαστηρίων και εισαγγελιών λόγω ανωτέρας βίας δυνάμει της υπ’ αρ. 1411οικ./5- 2-2023 (Β’  529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον δικαστηρίων και συναφών εξωδίκων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων που έχουν την έδρα ή κατοικία τους στις περιοχές των ανωτέρω αποφάσεων, καθώς και στις προθεσμίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

2. Οι κάθε είδους πλειστηριασμοί, με εξαίρεση τους πλειστηριασμούς πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά, που έχουν προσδιορισθεί να διενεργηθούν το χρονικό διάστημα από τις 8 Φεβρουαρίου 2023 έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2023 ενώπιον υπαλλήλων πλειστηριασμών που εδρεύουν στις περιοχές των αποφάσεων της παρ. 1, δεν διενεργούνται και επαναλαμβάνονται την έβδομη ή την όγδοη ημέρα από την αρχικώς προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής τους, εφαρμοζομένης της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 966 ΚΠολΔ.

3. Ειδικά για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης - αντίκρουσης ενώπιον δικαστηρίων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει της υπ’ αρ. 1411οικ./ 5-2- 2023 (Β’ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, το χρονικό διάστημα από τις 6 Φεβρουαρίου 2023 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2023, δεν υπολογίζεται στις προθεσμίες των άρθρων 237 και 238, της παρ. 2 του άρθρου 468, της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 591, της παρ. 1 του άρθρου 524, της παρ. 2 του άρθρου 509, του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 548 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182 [ΚΠολΔ]), καθώς και στις προθεσμίες που ορίζονται στον ν. 2915/2001 (Α’ 109). Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις ανωτέρω διατάξεις και οι οποίες θα έληγαν από τις 6 Φεβρουαρίου 2023 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2023, παρατείνονται και λήγουν την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023. Η προθεσμία κατάθεσης σημειώματος που χορηγήθηκε από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου κατά τη συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, παρατείνεται και συμπληρώνεται την αντίστοιχη ώρα της Δευτέρας, 13 Φεβρουαρίου 2023. Ειδικότερα, οι προθεσμίες προτάσεων και προσθήκηςαντίκρουσης κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα έληγαν την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου και την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου παρατείνονται και λήγουν την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023.

4. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα από τις 6 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2023, κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία δικαστηρίων και εισαγγελιών λόγω ανωτέρας βίας δυνάμει της υπ’ αρ. 1411οικ./5.2.2023 (Β’ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, έληγε η προθεσμία κατάθεσης συμπληρωματικής προσθήκης και αντίκρουσης κατά του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η σχετική προθεσμία συντέμνεται και μετατίθεται για την 9η Φεβρουαρίου 2023.

5. Στις εκκρεμείς υποθέσεις της παλαιάς τακτικής διαδικασίας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, καθώς και στις εκκρεμείς δίκες ενώπιον του Εφετείου, εφόσον πρόκειται για δικαστήρια των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει της υπ’ αρ. 1411οικ./5-2-2023 (Β’ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης και αφορούν εφέσεις κατά ερήμην αποφάσεων, που είχαν εκδοθεί κατά την ίδια διαδικασία, αν ο χρόνος πριν από τη δικάσιμο, στον οποίο πρέπει το αργότερο να κατατεθούν οι προτάσεις και οι αντικρούσεις των διαδίκων, εμπίπτει στο χρονικό διάστημα της αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, οι δε διάδικοι δεν έχουν καταθέσει ήδη προτάσεις και αντικρούσεις με τα σχετικά αποδεικτικά τους μέσα και διαδικαστικά έγγραφα, οι σχετικές δίκες, που έχουν προσδιορισθεί σε δικάσιμο μετά το χρονικό διάστημα από τις 6 έως 7 Φεβρουαρίου 2023, αναβάλλονται υποχρεωτικά μετά από αίτημα οποιουδήποτε των διαδίκων, ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ.

6. Αναφορικά με δίκες ενώπιον δικαστηρίων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει της υπ’ αρ. 1411οικ./ 5-2-2023 (Β’ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, σε περίπτωση που οι προθεσμίες του άρθρου 228, της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 591, της παρ. 2 του άρθρου 686 και της παρ. 3 του άρθρου 748 ΚΠολΔ, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες προθεσμίες κλήτευσης των διαδίκων έληγαν ή λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος από τις 6 έως 7 Φεβρουαρίου 2023 και ο υπολειπόμενος χρόνος συμπλήρωσής τους από τη λήξη της αναστολής μέχρι τη συζήτηση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσμιών αυτών, οι υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά μετά από αίτημα οποιουδήποτε των διαδίκων, ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ.

7. Αναφορικά με δίκες ενώπιον δικαστηρίων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει της υπ’  αρ. 1411οικ./5-2-2023 (Β’  529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, όταν το χρονικό διάστημα, από τις 8 Φεβρουαρίου 2023 μέχρι τη συζήτηση, δεν επαρκεί για να τηρηθούν, σε σχέση με την ορισθείσα δικάσιμο, οι προθεσμίες άσκησης των πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης ή πρόσθετων λόγων ανακοπής, η συζήτηση αναβάλλεται υποχρεωτικώς με αίτημα των διαδίκων, ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Στην ως άνω περίπτωση, η μη άσκηση των πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης από τον διάδικο που ζήτησε την αναβολή, έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινής τάξεως κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ.

8. Στις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου, όταν η κατά την παρ. 1 του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων ή η κατά την παρ. 3 του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσμία κατάθεσης των εγγράφων έληξε ή λήγει εντός του χρονικού διαστήματος από τις 6 Φεβρουαρίου 2023 έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2023 όμως η συζήτηση της αναίρεσης έχει προσδιορισθεί σε χρόνο βραχύτερο της συμπλήρωσης των ως άνω προθεσμιών, δικαιούται ο έχων το αντίστοιχο βάρος διάδικος να υποβάλει αίτημα αναβολής της συζήτησης της αναίρεσης. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο υποχρεούται να χορηγήσει αναβολή, ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Αν ο διάδικος δεν προβεί στις ενέργειες για τις οποίες του χορηγήθηκε η αναβολή, του επιβάλλεται ποινή τάξεως κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ.

Άρθρο 2

Ρυθμίσεις για τις ποινικές δίκες

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία δικαστηρίων και εισαγγελιών λόγω ανωτέρας βίας δυνάμει της υπ’  αρ. 1411οικ./5-2-2023 (Β’  529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προθεσμίας υποβολής έγκλησης ή των προθεσμιών άσκησης όλων των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας [ν. 4620/2019, (Α’ 96)] και της ειδικούς ποινικούς νόμους ενδίκων μέσων, οιονεί ενδίκων μέσων και ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων. Μετά τη λήξη της παραπάνω αναστολής, οι προθεσμίες αυτές συνεχίζουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία.

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις για τις διοικητικές δίκες

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων λόγω ανωτέρας βίας δυνάμει της υπ’ αρ. 1411οικ./ 5-2-2023 (Β’  529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων και των σχετικών με αυτές πράξεων ενώπιον της Διοίκησης. Μετά τη λήξη της παραπάνω αναστολής οι προθεσμίες αυτές συνεχίζουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Η αστική ευθύνη του οδικού μεταφορέα κατά τη CMR
Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο - Βιβλιοθήκη Δικάιου Κτηματολογίου Νο 24
send