logo-print

Σχεδίο ενοποίησης του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας της Πολιτικής Δικαιοσύνης: Αντιδράσεις από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Η ενοποίηση του πρώτου βαθμού θα πραγματοποιηθεί με τη συγχώνευση των δικαστικών σχηματισμών (πρώην Ειρηνοδικείων με τα κεντρικά ή περιφερειακά πρωτοδικεία κλπ) όπως σχετικός νόμος θα ορίσει.

18/01/2024

31/01/2024

Η διακριτική εξουσία του δικαστηρίου στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων ΕΠολΔ 31
Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Ενημερωτική ανακοίνωση για συνάντηση ΕΝΔΕ με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης.

Μετά τη χθεσινή αιφνιδιαστική δημοσιοποίηση σε δικαστικές κοινότητες σχεδίου ενοποίησης του πρώτου βαθμού, πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση της Προέδρου της ΕΝΔΕ, κ. Μαργαρίτας Στενιώτη, Προέδρου Εφετών, του Εκπροσώπου Τύπου της Ένωσης κ. Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Εφέτη και του Υπευθύνου Διαχείρισης Οικονομικών της Ένωσης κ. Νικήτα Βελία, Ειρηνοδίκη, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Γεώργιο Φλωρίδη, καθώς και με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ. Ιωάννη Μπούγα.

Κατά τη συνάντηση αυτή τόσο ο κ. Υπουργός, όσο και ο κ. Υφυπουργός μας γνωστοποίησαν, ρητώς, για πρώτη φορά, ότι ΔΕΝ υιοθετείται η πρόταση της ΕΝΔΕ περί διατήρησης των Ειρηνοδικείων ως αυτοτελών δικαστικών σχηματισμών και περί λελογισμένης αύξησης της καθ´ ύλην αρμοδιότητας αυτών και ότι, ήδη από προχθές, ελήφθη επισήμως η κεντρική πολιτική απόφαση Ενοποίησης του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας της Πολιτικής Δικαιοσύνης.

Περαιτέρω μας διαβεβαίωσαν ότι το σχέδιο νόμου, που διέρρευσε χθες το βράδυ αποτελεί κείμενο εργασίας και ήδη έχει υποστεί αλλαγές. Ωστόσο, επισημάναμε τις αντισυνταγματικές διατάξεις του εν λόγω σχεδίου, ακόμη και αν αυτό αποτελεί κείμενο εργασίας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας και κατόπιν της σημερινής επείγουσας παρέμβασης μας, διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα:

1. Ότι η ενοποίηση του πρώτου βαθμού θα πραγματοποιηθεί με τη συγχώνευση των δικαστικών σχηματισμών (πρώην Ειρηνοδικείων με τα κεντρικά ή περιφερειακά πρωτοδικεία κλπ) όπως σχετικός νόμος θα ορίσει.

2. Ότι δεν θα διαταραχθεί, από κάθε άποψη, η σημερινή υπηρεσιακή κατάσταση (προαγωγές, μεταθέσεις κλπ) των Δικαστικών Λειτουργών του πρώτου βαθμού. Ότι, ειδικότερα, θα διαμορφωθούν δύο επετηρίδες: Α. Η νυν σημερινή Γενική Επετηρίδα (Παρέδρων, Πρωτοδικών, Προέδρων Πρωτοδικών, Εφετών κλπ) και Β. Μία ειδική - παράλληλη επετηρίδα στην οποία θα ενταχθούν με το βαθμό του Πρωτοδίκη και του Προέδρου Πρωτοδικών οι Ειρηνοδίκες. Οι δύο επετηρίδες θα είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και δεν θα συμπλέκονται σε θέματα προαγωγών, μεταθέσεων κλπ.

3. Ότι θα καλύπτονται όλα τα κενά λόγω των συνταξιοδοτήσεων από τη γενική και παράλληλη επετηρίδα μέσω των διαγωνισμών της ΕΣΔΙ μέχρι την εξάλειψη της παράλληλης επετηρίδας (μεταφορά των οργανικών θέσεων των αφυπηρετούντων Ειρηνοδικών στη γενική επετηρίδα και κάλυψη όλων από διαγωνισμό στην ΕΣΔΙ).

4. Λάβαμε, επίσης, τη διαβεβαίωση ότι θα επέλθει πλήρης μισθολογική εξομοίωση των Πρωτοδικών της παράλληλης επετηρίδας με τους Πρωτοδίκες της Γενικής επετηρίδας με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας. Διευκρινίστηκε επίσης ότι δεν πρόκειται να θιχτούν μισθολογικά κεκτημένα (πχ η μισθολογική εξομοίωση των Ειρηνοδικών Α Τάξης - Προέδρων Πρωτοδικών με τον Εφέτη).

5. Σχετικά με τη δυνατότητα ένταξης των Πρωτοδικών κλπ της παράλληλης επετηρίδας στη γενική επετηρίδα έχουν διατυπωθεί και τελούν υπό συζήτηση οι ακόλουθες θέσεις:

Α. Δημιουργία «στεγανής» παράλληλης επετηρίδας χωρίς δυνατότητα ένταξης στη γενική επετηρίδα.

Β. Δυνατότητα ένταξης στην γενική επετηρίδα, ως ένα ποσοστό, μετά από αξιολόγηση και απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου όσων Πρωτοδικών της παράλληλης επετηρίδας το επιθυμούν έπειτα από αίτηση τους. Στην περίπτωση αυτή και αναφορικά με τον τρόπο ένταξης στη γενική επετηρίδα οι απόψεις που διατυπώνονται είναι τρεις: α. Ένταξη στη γενική επετηρίδα εμβόλιμα ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, β. Ένταξη στη γενική επετηρίδα μετά τους Παρέδρους και γ. Δυνατότητα ένταξης στη γενική επετηρίδα εν μέρει εμβόλιμα έπειτα από κρίση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

6. Ότι σχετικά με τους πταισματοδίκες - προανακριτές θα παραμείνουν στις θέσεις τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προς περαίωση των δικογραφιών που τους έχουν ανατεθεί και στη συνέχεια ο ορισμός προανακριτή για συγκεκριμένη θητεία θα γίνει με απόφαση του Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου ή της Ολομέλειας του Δικαστηρίου.

Διευκρινίστηκε, επίσης, ότι η υλοποίηση της ενοποίησης θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων μελλοντικά και ότι ειδικά για την Αθήνα και τον Πειραιά η  όλη διαδικασία θα υλοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Μετά από τις ανωτέρω εξελίξεις θα ακολουθήσουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο των αποφάσεων της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης, ώστε κάθε μεταρρύθμιση να τελεί σε ακολουθία με θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές και να λάβει χώρα με αντικειμενικά δίκαιο τρόπο και με σεβασμό στη διαφύλαξη της υπηρεσιακής κατάστασης των Δικαστικών Λειτουργών της χώρας, που άπτεται της Δικαστικής Ανεξαρτησίας.

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
Η αποζηµίωση από την επιδείνωση της υγείας του παθόντος, 2024
send