logo-print

Σηµαντικές αποφάσεις για τους παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθµούς (ΣτΠ)

Κατοχύρωση του δικαιώµατος των ανηλίκων να ανατρέφονται και από τους δύο γονείς, να επικοινωνούν µε τον γονέα που δεν µένει µαζί τους

04/04/2018

04/04/2018

Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ

Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποδοχή δύο σηµαντικών συστάσεών του από τις αρµόδιες αρχές που σχετίζονται µε την ορθή λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών της χώρας.

Στην πρώτη περίπτωση, ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη για την έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος σχετικά µε την άδεια ίδρυσης-λειτουργίας και τις τεχνικές προδιαγραφές των δηµοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών.

Έχοντας διαπιστώσει την παράλειψη νοµοθετικών ρυθµίσεων αναφορικά τόσο µε την αδειοδότηση όσο και µε τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές των κτιρίων στα οποία φιλοξενούνται οι δηµοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, ζήτησε από τους αρµόδιους Υπουργούς την άµεση ανάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας για τον καθορισµό του καθεστώτος ίδρυσης, λειτουργίας και ελέγχου και τη ρύθµιση των τεχνικών προδιαγραφών των παιδικών και βρεφονηπιακών δηµοτικών σταθµών.

Επισήµανε δε, ότι δεν είχε εκδοθεί το Προεδρικό ∆ιάταγµα που προβλεπόταν από τον νόµο του 2016, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται σοβαρά ζητήµατα στη λειτουργία και στον έλεγχο των προδιαγραφών και της καταλληλότητας των παιδικών σταθµών.

Μετά την πάροδο σύντοµου χρονικού διαστήµατος από την παρέµβαση της Αρχής εκδόθηκε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 99/17 «Καθορισµός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργούν εντός νοµικών προσώπων των δήµων ή υπηρεσίας των δήµων», καθώς και ερµηνευτική αυτού εγκύκλιος.

Στη δεύτερη περίπτωση, η Αρχή εξασφάλισε την έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για την κατοχύρωση του δικαιώµατος των ανηλίκων να ανατρέφονται και από τους δύο γονείς, να επικοινωνούν µε τον γονέα που δεν µένει µαζί τους και να επωφελούνται από τις υπηρεσίες και τα ιδρύµατα φύλαξης παιδιών.

Μάλιστα, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προέβη στην έκδοση αντίστοιχης εγκυκλίου για τους βρεφικούς, παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθµούς και τις µονάδες απασχόλησης βρεφών και νηπίων, από φορείς ιδιωτικού δικαίου.

Ειδικότερα, ο Συνήγορος πέτυχε να διευκρινιστεί ότι: α) στις περιπτώσεις που η άσκηση της επιµέλειας του παιδιού (λόγω διάστασης ή διαζυγίου των γονέων του), έχει ανατεθεί στο γονέα που διαµένει µαζί του, η περιστασιακή επικοινωνία του παιδιού µε το γονέα που δεν µένει µε το παιδί, αλλά διατηρεί τη γονική µέριµνα, δεν µπορεί να απαγορευθεί εντός του σταθµού, β) η ενηµέρωση του γονέα που δεν ασκεί την επιµέλεια του τέκνου, επιβάλλεται στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προσωπικού του σταθµού, γ) η συµµετοχή του γονέα που δεν ασκεί την επιµέλεια του τέκνου (αλλά το υπόλοιπο της γονικής µέριµνας) στα συλλογικά όργανα δεν µπορεί να αποκλειστεί, δ) Η παραλαβή του παιδιού γίνεται από το πρόσωπο που ορίζει ο γονέας που ασκεί την επιµέλειά του.

Σε περίπτωση διαφωνίας γονέων που ασκούν από κοινού την επιµέλεια, η παραλαβή πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την αρχική δήλωση, έως ότου προσκοµισθεί στον σταθµό δικαστική απόφαση, η οποία επιλύει τη διαφωνία των γονέων.

Πηγή: synigoros.gr
Η νέα ποινική δικονομία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΟΥΛΕΝΤΖΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κτηματολογικές Εγγραφές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

send